logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zálohy v daňové evidenci

Vydané, poskytnuté zálohy - Spojená osoba a zálohy spojené osobě - Přijaté zálohy - Kauce - záruka -

Vydané, poskytnuté zálohy

Zálohy jsou výdajem v roce, kdy jsme je zaplatili. Musí ovšem jít o zálohy na výdaje daňově uznatelné, např. na pořízení zásob, nákup služeb, mzdy, silniční daň, daň z příjmů ze závislé činnosti - viz legální daňové úniky.

Výdajem nejsou např. zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo zálohy na daň z příjmů fyzických osob.

Spojená osoba a zálohy spojené osobě

Pokud dáme zálohu osobě, která je pro nás ekonomicky, personálně nebo jinak spojenou osobou (§ 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů) a vede podvojné účetnictví, a k vyúčtování celkového závazku nedojde v roce, ve kterém jsme jí zálohu dali, musíme o tuto zálohu zvýšit svůj základ daně (§5 odst.10 zákona o daních z příjmů). V roce vyúčtování celkového závazku můžeme základ daně o tuto částku zase snížit.

Př. V roce 2011 dáme zálohu fyzické nebo právnické osobě, která je naší spojenou osobou a vede podvojné účetnictví, a v roce 2011 nedojde k vyúčtování celkového závazku. Zaplacené zálohy budou sice daňové výdaje roku 2011, ale za rok 2011 musíme o jejich hodnotu zvýšit zisk (nebo snížit ztrátu). O stejnou hodnotu pak snížíme zisk (nebo zvýšíme ztrátu) v roce, ve kterém dojde k vyúčtování celkového závazku.

Uvedené se netýká záloh na elektřinu, vodné, stočné, plyn, leasingové zálohy a nájemné placené dopředu.

Přijaté zálohy

Přijaté zálohy vztahující se k našim zdanitelným příjmům (např. předem přijaté platby od odběratelů za zboží, výrobky nebo služby), musíme zahrnout do zdanitelných příjmů v roce, ve kterém jsme je obdrželi.

Přijetím zálohy nám vzniká závazek, který evidujeme a vyúčtujeme při dodání zboží, výrobku nebo služby. Pokud k dodání nakonec nedojde a my vrátíme přijatou zálohu, snížíme o vrácenou zálohu zdanitelné příjmy.

Kauce - záruka

Zálohou není např. kauce, která je jen zárukou (př. pro případ neplacení nájemného nebo vzniklých škod), a není přitom podle smlouvy zálohou (např. na nájemné).

Dále vizte

Aktualizováno 20.5.2013   Našli jste chybu?

Reklama

reklama