Zásoby, sklad

Co jsou zásoby - Zboží - Daňová uznatelnost v daňové evidenci - Ocenění - Evidence zásob v daňové evidenci - Inventura je nezbytná -

Co jsou zásoby

 • materiál
 • nedokončená výroba a polotovary
 • výrobky
 • zvířata
 • zboží

Podrobně § 9 vyhl. 500/2002 pro podvojně účtující.

Zboží

Zboží jsou

 • movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud s nimi obchodujeme. V některých případech jsou zbožím i movité věci, které by se normálně odpisovaly, např. když jsme prodejce nákladních automobilů, tak nákladní automobily určené na prodej, pro nás jsou zbožím a výdaje na ně daňově uznatelné rovnou, ne přes odpisy.
 • výrobky vlastní výroby, nachystané k prodeji
 • máme-li jako předmět činnosti nákup a prodej nemovitostí, tak nemovitosti, které nakupujeme za účelem prodeje a sami je nepoužíváme, nepronajímáme a neprovádíte na nich technické zhodnocení

Daňová uznatelnost v daňové evidenci

Výdaje na pořízení zásob jsou v daňové evidenci najednou v roce, kdy jsme vydali peníze na jejich pořízení.

Ocenění

 • pořizovací cenou dle §25 odst.4 zákona o účetnictví při úplatném pořízení
 • vlastními náklady podle §25 odst.4 zákona o účetnictví při pořízení ve vlastní režii
 • cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo darovací při nabytí děděním nebo darem

Evidence zásob v daňové evidenci

Dříve bylo nutné sledovat tzv. drobný hmotný majetek (nad 3000 Kč). To už dnes neplatí, takže záleží na nás, jak a jestli vůbec budeme zásoby evidovat. U zboží můžeme například evidovat:

 • označení položky
 • pořizovací cena
 • prodejní cena
 • počáteční stav
 • příjem
 • výdej
 • konečný stav

Inventura je nezbytná

Vždy k 31.12. musí být provedena inventura majetku - zjištění skutečného stavu zásob, a o případné rozdíly upraven základ daně.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt