logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Inventura zboží, zásoby, sklad

Inventura zboží a ostatních zásob je povinná - - Co jsou zásoby - Zboží - Daňová uznatelnost v daňové evidenci - Ocenění - Evidence zásob v daňové evidenci -

Inventura zboží a ostatních zásob je povinná

Vždy k 31.12. musí být provedena inventura majetku - zjištění skutečného stavu zásob, a o případné rozdíly upraven základ daně.

Co jsou zásoby

 • zboží
 • materiál
 • nedokončená výroba a polotovary
 • výrobky
 • zvířata

Podrobně §9 vyhlášky 500/2002 pro podvojné účetnictví.

Zboží

Zboží jsou

 • movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud s nimi obchodujeme
 • výrobky vlastní výroby, nachystané k prodeji
 • máme-li jako předmět činnosti nákup a prodej nemovitostí, tak nemovitosti, které nakupujeme za účelem prodeje a sami je nepoužíváme, nepronajímáme a neprovádíme na nich technické zhodnocení

(V některých případech jsou zbožím i movité věci, které by se normálně odpisovaly, např. když jsme prodejce nákladních automobilů, tak nákladní automobily určené na prodej jsou pro nás zbožím a výdaje na ně daňově uznatelné rovnou, ne přes odpisy.)

Daňová uznatelnost v daňové evidenci

Výdaje na pořízení zásob jsou v daňové evidenci daňově uznatelné najednou v roce, kdy jsme vydali peníze na jejich pořízení.

Ocenění

 • pořizovací cenou při úplatném pořízení
 • vlastními náklady při pořízení ve vlastní režii
 • cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo darovací při nabytí děděním nebo darem

Viz §25 odst. 4 zákona o účetnictví

Evidence zásob v daňové evidenci

Záleží na nás, jak a jestli budeme zásoby evidovat průběžně. U zboží můžeme například evidovat:

 • označení položky
 • pořizovací cena
 • prodejní cena
 • počáteční stav
 • příjem
 • výdej
 • konečný stav

Reklama

reklama