Závazky - dluhy a daňová evidence

Dluh, dříve závazek - Co je dluh - Ocenění dluhů - závazků - Evidence dluhů v daňové evidenci - Inventura je nezbytná - Zánik dluhu - Kdy dluh zvýší daňovou povinnost -

Dluh, dříve závazek

Od roku 2014 místo pojmu závazek používáme pojem dluh.

Co je dluh

Dluh je jakákoli peněžní či nepeněžní částka, kterou dlužíme jinému subjektu. Například:

 • odebrali jsme zboží nebo službu a dosud jsme nezaplatili
 • přijali jsme zálohu
 • přijali jsme půjčku či ůvěr
 • dlužíme zaměstnanci mzdu
 • musíme odvést DPH, daň z příjmů, silniční daň atp.

Podrobně §17-18 vyhlášky 500/2002.

Ocenění dluhů - závazků

V daňové evidenci dluh oceníme podle § 7b odst.3 zákona o daních z příjmů:

 • při vzniku jmenovitou hodnotou
 • při převzetí pořizovací cenou

Evidence dluhů v daňové evidenci

V daňové evidenci záleží na nás, jak bude evidence dluhů vypadat. Abychom na něco nezapoměli (a později netápali), bylo by dobré evidovat následující údaje:

 • datum vzniku dluhu
 • datum splatnosti
 • označení věřitele
 • důvod dluhu
 • částka dluhu
 • datum a částka úhrady dluhu (toto se doplní při úhradě)

Inventura je nezbytná

Ať už dluhy evidujeme průběžně nebo jednou za rok, nesmí nám chybět inventura dluhů. Vždy k 31.12., a také ke dni ukončení podnikání. Inventurou ověříme a případně opravíme údaje ve své evidenci dluhů.

Zánik dluhu

Podle § 5 odst.10 zákona o daních z příjmů zanikne dluh jeho

 • splněním
 • započtením
 • splynutím práva s povinností u jedné osoby
 • dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým nebo
 • narovnáním podle Občanského zákoníku

Kdy dluh zvýší daňovou povinnost

Pokud dluh zanikne jiným způsobem než výše vyjmenovaným, musíme o něj zvýšit svůj základ daně z příjmů. Nemusíme to udělat jen u smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí z dlužních vztahů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt