logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zdaňovací období plátce DPH

Termín přiznání k DPH - Do 25. dne po skončení zdaňovacího období - Noví plátci měsíční zdaňovací období - Přechod na čtvrtletního plátce - Přechod na měsíční zdaňovací období -

Termín přiznání k DPH

Zdaňovací období je doba, kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí, za kterou pravidelně finančnímu úřadu podáváme

daňové přiznání k DPH

kontrolní hlášení

- případně i souhrnné hlášení

- a také odvádíme DPH.

Do 25. dne po skončení zdaňovacího období

Vše je třeba udělat do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Noví plátci měsíční zdaňovací období

Pokud jsme novým plátcem DPH, máme automaticky měsíční zdaňovací období.  

Přechod na čtvrtletního plátce

Přejít na čtvrtletní zdaňovací období můžeme od třetího roku po registraci za plátce, pokud náš obrat nepřesáhl za předcházející kalendářní rok 10 milionů korun a nejsme nespolehlivý plátce. Změnu zdaňovacího období oznámíme vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce "Kód zdaňovacího období následujícího roku". Změna je možná vždy jen k 1.lednu.

O změnu na čtvrtletní zdaňovací období můžeme také zkusit požádat finanční úřad už pro rok následující po naší registraci za plátce. "Z důvodů hodných zvláštního zřetele" nám finanční úřad může vyhovět, pokud žádost podáme do konce října.

Přechod na měsíční zdaňovací období

Pokud byl náš obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů Kč, máme povinně měsíční zdaňovací období. Změnu ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období oznámíme vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku.

Pokud náš obrat za předešlý rok byl někde mězi 2-10 miliony Kč a máme čtvrtletní zdaňovací období, můžeme si měsíční zdaňovací období zvolit dobrovolně.

Reklama

reklama