Zjednodušené účetnictví

Zjednodušené účetnictví je bohužel stále účetnictví podvojné. Platí proto pro ně všechny povinnosti a zásady účetních jednotek s podvojným účetnictvím v normálním rozsahu, účetní postupy a metody musí být v souladu s českými účetními standardy.

Co je zjednodušeno?

Jsou prominuty nebo zjednodušeny některé povinnosti a účetní metody:

  • v účtovém rozvrhu stačí používat jen skupinové syntetické účty, není třeba analytických ani podrozvahových účtů
  • můžeme spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize ("tzv. "americké účetnictví")
  • můžeme sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt