Zrušení registrace plátce DPH

Rychlé zrušení koncem 2022

Mimořádná možnost rychlého zrušení plátcovství k DPH díky zvýšení limitu pro obrat je jen do 8. prosince 2022 viz 

info FÚ

Odhlášení plátce DPH

Pokud nám klesl obrat, máme možnost zrušit svoji registraci plátce DPH. Nejde to ale hned. Jednak musíme být plátcem DPH minimálně jeden rok, jednak musí být náš obrat nižší než 1 milion Kč minimálně za posledních dvanáct měsíců (od roku 2023 je limit 2 miliony Kč. 

Pokud jsme plátce DPH alespoň 1 rok, tak sledujeme své obraty vždy za posledních 12 kalendářních měsíců. V okamžiku, kdy za dvanáct po sobě jdoucích měsíců spadne náš obrat pod limit, můžeme požádat o zrušení registrace.

(Pokud pořizujeme zboží z jiného státu EU, nesmí navíc jeho hodnota v běžném ani v minulém kalendářním roce přesáhnout částku 326 tisíc Kč.)

Plátce DPH i při přerušení živnosti

Přerušíme-li živnost nebo jinou samostatnou činnost, zůstáváme i nadále plátce DPH, přerušením činnosti se plátcovství DPH nepřerušuje. Během přerušení podáváme nulová přiznání k DPH. Nulová kontrolní hlášení podávat nemusíme.

Vrácení odpočtu při deregistraci

U drobného majetku, který jsme nepoužili pro svoji ekonomickou činnost, a který jsme pořídili během dvanácti měsíců před deregistrací za plátce DPH, musíme vrátit uplatněný odpočet DPH. A to v případě, pokud jsme uplatnili nárok na odpočet alespoň 2100 Kč. Svůj tehdejší odpočet snížíme o 1/12 nároku na odpočet daně za počet celých kalendářních měsíců tohoto období, za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce.

Když jsme například 6. května pořídili počítač za 30 tisíc Kč plus 6300 Kč DPH, a 5. prosince téhož roku je naše registrace plátce DPH zrušena, vrátíme odpočet ve výši 1/12 ceny za 4 celé kalendářní měsíce. Tedy 2100 Kč DPH vrátíme snížením nároku na odpočet. (Viz § 79a zákona o DPH). 

Zákon

Viz § 106b zákona o DPH.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt