logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daň z převodu nemovitostí zrušena

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena - Když jsme již zaplatili, podáme žádost - Dříve to byla daň z převodu nemovitostí - Sazba daně, výpočet daně - Základ daně z nabytí nemovitých věcí - Směrná hodnota - Daňové přiznání, termín, platba daně - Zákon zrušené daně -

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena od 26. září 2020, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí tedy nemusíme platit, pokud návrh na vklad do katastru nemovitostí byl provedený 26. září 2020 a později, ani tehdy, když lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 nebo později.

Když jsme již zaplatili, podáme žádost

Pokud jsme již daň zaplatili, finanční úřad nám úhradu vrátí pouze na základě podané žádosti. Podáme ji u místně příslušného správce daně. Můžeme ji podat elektroniky nebo písemně (stačí prostý dopis s vlastnoručním podpisem).

Pokud se nás zrušení daně týká a zatím jsme nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemáme již vůči správci daně žádné povinnosti.

Další podrobnosti zde.

Dříve to byla daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí byla od roku 2014 nahrazena, dále se nazývala daň z nabytí nemovitých věcí.

Od listopadu 2016 daň platil nabyvatel vlastnického práva, zjednodušeně kupující. Institut ručitele byl zrušen.

Sazba daně, výpočet daně

Sazba daně byla 4 % ze základu daně.

Základ daně z nabytí nemovitých věcí

Základem daně byla cena nemovitosti. Vycházela z kupní ceny nemovitosti nebo ze směrné hodnoty, z toho, co bylo vyšší.

Směrná hodnota

Směrná hodnota, čili místně obvyklá cena, je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Přitom pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 procent.

Daňové přiznání, termín, platba daně

Poplatník daně z nabytí nemovitých věcí podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na finanční úřad nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (odlišnosti jsou v zákoně).

Daň bylo třeba zaplatit ve stejném termínu, který platil pro daňové přiznání.

Zákon zrušené daně

Viz Zákonné opatření senátu 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí

Reklama

reklama