Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí je od roku 2014 nahrazena, nyní je to daň z nabytí nemovitých věcí.

Daň platí kupující

Od listopadu 2016 daň z nabytí nemovitosti platí nabyvatel vlastnického práva, zjednodušeně kupující. Institut ručitele je zrušen.

Sazba daně, výpočet daně

Sazba daně z nabytí nemovité věci je 4 % ze základu daně.

Základ daně z nabytí nemovitých věcí

Základem daně je cena nemovitosti. Vychází se z kupní ceny nemovitosti nebo ze směrné hodnoty, z toho, co je vyšší.

Směrná hodnota

Směrná hodnota, čili místně obvyklá cena, je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Přitom pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 procent.

Převod nemovitosti a společné jmění manželů

Při převodu nemovitosti ze společného jmění nebo do společného jmění manželů je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné.

Daňové přiznání, termín, platba daně

Poplatník daně z nabytí nemovitých věcí podá daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na finanční úřad nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (odlišnosti jsou v zákoně).

Daň je třeba zaplatit ve stejném termínu, který platí pro daňové přiznání.

Zákon

Viz Zákonné opatření senátu 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Viz veškeré info finanční správy k této dani.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt