logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Paušální výdaje OSVČ 2023, 2024

Výdaje vypočítáme procentem z příjmů - Procenta podle druhu činnosti - Pro e-shopy je lepší daňová evidence - Více druhů příjmů - Nic navíc, ani odpisy, paušál na auto... - Evidence při paušálních výdajích - Plátci DPH - Kdy to procentem nejde - Přechod na skutečné výdaje a naopak - Zákon -

Paušální výdaje jsou způsob, jak jednoduše a často velmi výhodně vypočítat výdaje pro daňové přiznání. 

Výdaje vypočítáme procentem z příjmů

Výdaje vypočítáme určitým procentem ze svých příjmů za celý rok, podle toho, jaké druhy příjmů jsme měli. Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti. Přitom

  • nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidujeme příjmy během celého roku plus pohledávky k 31.12.
  • nemusíme schovávat doklady za výdaje.

(Ještě jednodušší je paušální daň, nepleťte si to s ní.) (Neplést si ani paušál na auto.)

Procenta podle druhu činnosti

Pro výpočet výdajů za rok 2023 použijeme následující procenta a limity. Výdaje vypočítáme procentem z příjmů podle toho, o jaké příjmy jde: 

  • 80 % (nejvýše 1,6 mil Kč za rok) z příjmů z živností řemeslných, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
  • 60 % (nejvýše 1,2 mil Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných
  • 40 % (nejvýše 800 tisíc Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti, na kterou nemáme živnost, blíže viz OSVČ bez živnosti.
  • 30 % (nejvýše 600 tisíc Kč za rok)příjmů z pronájmu a z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Pro e-shopy je lepší daňová evidence

Výdaje paušálem jsou výhodné nebo velmi výhodné prakticky pro všechny činnosti, kde nejsou moc vysoké náklady. A to hlavně pro příjmy do 2 mil Kč za rok nebo mírně nad.

Pokud máme eshop nebo jinou činnost s vysokými náklady, je většinou výhodnější daňová evidence.

Více druhů příjmů

Máme-li příjmy, pro která platí různá procenta výdajů, evidujeme je zvlášť a vypočítáme k nim příslušné procento výdajů. V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšeme příjmy podle druhu činnosti.

Když máme více různých druhů příjmů. nemůžeme kombinovat, nemůžeme dát pro jedny příjmy výdaje procentem a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. "Procentem" buď na všechno, nebo na nic.

Pokud však máme vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy z pronájmu, můžeme u nich výdaje uplatnit jiným způsobem. 

Nic navíc, ani odpisy, paušál na auto...

Výdaje procentem zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani paušál na auto

Evidence při paušálních výdajích

Uplatňujeme-li výdaje procentem, musíme evidovat:

  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.
  • majetek pro podnikání
  • pravděpodobně také výdaje v hotovosti (dle § 97 odst. 1 daňového řádu)

K tomu je třeba uchovávat doklady a archivovat je. (Doklady o nákupu prodávaného zboží nebo materiálu, který používáme při poskytování služeb, si pro jistotu schováme, mohla by je žádat kontrola ze živnostenského úřadu.)

Můžeme rovněž vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví a pak do daňového přiznání uplatnit výdaje procentem.

Plátci DPH

Jsme-li plátce DPH, můžeme uplatnit výdaje procentem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Pro výpočet výdajů procentem z příjmů bereme příjmy v částce bez DPH.

Kdy to procentem nejde

Nemůžeme uplatnit výdaje procentem (musíme podle dokladů), pokud jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů. Výdaje procentem nemůžeme použít ani tehdy, když jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem.

Přechod na skutečné výdaje a naopak

Pokud jsem v minulých letech uplatňovali paušální výdaje procentem a nyní budeme přecházet na výdaje podle skutečnosti, je třeba si to pořádně nastudovat, viz Přechod z výdajů procentem na skutečné a naopak

Zákon

Viz § 7 odst. 7-8 zákona o daních z příjmů a § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů. (Pro pronájem majetku nezařazeného v podnikání viz § 9 odst, 4) zákona o daních z příjmů.)

Reklama

reklama