Daňová evidence není účetnictví

Co je daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví a je ještě jednodušší

Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů.

Co obsahuje daňová evidence

Daňová evidence může být velmi jednoduchá, stačí jednoduše evidovat:

  • 1) příjmy a výdaje
  • 2) majetek a závazky

1) Daňová evidence příjmů a výdajů

Stačí jeden sloupeček pro příjmy a druhý pro výdaje, viz například ukázky daňové evidence.

Hlavní je, aby daňová evidence obsahovala všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které jsme v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností obdrželi hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do 31.12.

V našem zájmu je, aby evidence obsahovala také všechny naše daňově uznatelné výdaje, které jsme zaplatili od 1.1. do 31.12. K nim pak přidáme ještě odpisy dlouhodobého majetku, stravné při pracovních cestách a výdaje na auto.

Příjmy ani výdaje nemusíme dělit podle druhu. Nemusíme také evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance. Můžeme rovněž evidovat hromadně, to znamená, že například na jeden řádek zaevidujeme součet výdajů jednoho druhu, třeba poštovné za kalendářní měsíc či rok. Evidovat můžeme zpřeházeně, nezáleží na datu platby, důležité je jen to, že platba patří do kalendářního roku, pro který evidenci děláme. Blíže viz ukázky daňové evidence.

2) Daňová evidence majetku a závazků

Při vedení daňové evidence záleží na nás, jakou formu evidence majetku zvolíme, nemusíme dodržovat přísné účetní předpisy.

Nesmí však chybět inventura majetku k 1.1. a 31.12. kalendářního roku, pro který evidenci děláme. Jinak je na nás, jak budeme evidovat, aby to stačilo pro podepření našich příjmů a výdajů. 

Kvůli daňovému přiznání, kde budeme povinně vyplňovat tabulku počátečních a koncových stavů, musíme svojí evidencí zajistit to, aby se nám na počátku a na konci roku mohli invenatrizovat dlouhodobý hmotný majetekzásobypohledávky a závazky a pro svoji evidenci měli jejich přehled. 

Doklady archivujeme

Vše v evidenci musíme mít doloženo doklady, které spolu s evidencí  archivujeme za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně.

Doklady je vhodné číslovat a v evidenci popsat o co jde, abychom doklad později našli.

Rezervy

Pokud tvoříme zákonné rezervy, musíme údaje o nich vést také v daňové evidenci (viz § 3 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů).

Daňová evidence plátce DPH

Jsme-li plátcem DPH, je pro nás povinná i evidence k DPH. Případně daňovou evidenci upravit, aby vyhovovala § 100 zákona o DPH, viz Povinnosti plátce, evidence a Daňová evidence plátce.

Jsme-li plátcem DPH, uvádíme všechny částky bez DPH.

Daňová evidence v zákoně

Viz § 7b Zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt