logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňová evidence OSVČ

Jednoduché účetnictví nahradila daňová evidence - Kdo povede daňovou evidenci - Co obsahuje daňová evidence - Příjmy a výdaje - Majetek a závazky, inventura k 31.12. - Číslování dokladů - Archivace dokladů - Daňová evidence plátce DPH - Zákon -

Jednoduché účetnictví nahradila daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví a je ještě jednodušší.

Evidenci musíme udělat tak, abychom byli schopni podle ní pravdivě vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů. Pro finanční úřad jsou proto nejpodstatnější příjmy a pohledávky. Pro nás jsou zase nejdůležitější výdaje a závazky.

Kdo povede daňovou evidenci

Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů. 

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Nepotřebujeme ji ani tehdy, když jsme přešli na paušální daň   

Co obsahuje daňová evidence

Daňová evidence může být velmi jednoduchá, je třeba evidovat

  • veškeré příjmy penežní i nepeněžní
  • majetek
  • pohledávky

V našem zájmu je, abychom evidovali také

  • daňově uznatelné výdaje
  • závazky

Pro příjmy a výdaje stačí dva sloupečky, viz například ukázky daňové evidence.

Reklama:

Příjmy a výdaje

Hlavní je, aby daňová evidence obsahovala všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které jsme v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností obdrželi hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do 31.12.

V našem zájmu je, aby evidence obsahovala také všechny naše daňově uznatelné výdaje, které jsme zaplatili od 1.1. do 31.12. Musíme je mít podepřeny doklady o zaplacení. K nim pak přidáme ještě odpisy dlouhodobého majetku a případně výdaje na auto.

Příjmy ani výdaje nemusíme dělit podle druhu. Nemusíme také evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance. Můžeme rovněž evidovat hromadně, to znamená, že například na jeden řádek zaevidujeme součet výdajů jednoho druhu, třeba poštovné za kalendářní měsíc či rok. Evidovat můžeme zpřeházeně, nezáleží na datu platby, důležité je jen to, že platba patří do kalendářního roku, pro který evidenci děláme. Blíže viz ukázky daňové evidence.

Majetek a závazky, inventura k 31.12.

Při vedení daňové evidence záleží na nás, jakou formu evidence majetku zvolíme, nemusíme dodržovat přísné účetní předpisy.

Nesmí však chybět inventura majetku k 31.12., jeho jednotlivých složek:

Jinak je na nás, jak budeme evidovat, aby to stačilo pro podepření našich příjmů a výdajů. V daňovém přiznání budeme totiž povinně vyplňovat tabulku počátečních (1.1.) a koncových (31.12.) stavů jednotlivých složek majetku. Vše musíme mít podepřeno doklady o zaplacení.

Číslování dokladů

Ke všem výdajům a závazkům musíme mít doklady. Doklady je vhodné číslovat a v evidenci popsat o co jde, abychom doklad později našli. Je vhodné číslovat také příjmy a pohledávky, abychom finanční úřad přesvědčili, že jsme žádný příjem nebo pohledávku nevynechali.

Archivace dokladů

Doklady i evidenci archivujeme za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně z příjmů.

Pokud jsme plátce DPH, musíme archivovat ještě déle. 

Daňová evidence plátce DPH

Jsme-li plátcem DPH, je pro nás povinná i evidence k DPH. Kdo to "má pod kontrolou", dovede si svoji daňovou evidenci upravit tak, aby vyhovovala i evidenci k DPH. Kdo má na evidenci nějaký softwer, nastaví si tam, že je plátce DPH. Podrobněji viz Daňová evidence plátcce DPH, případně Povinnosti plátce, evidence.

Zákon

Viz §7b Zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama