logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Paušální daň a výdaje paušálem srovnání

Kdy se vyplatí paušální daň? - Paušální daň pro činnost hlavní - Paušální daň nebo paušální výdaje? - Paušální výdaje nebo daňová evidence? -

Kdy se vyplatí paušální daň?

Paušální daň stojí za úvahu jen tehdy, když jsme OSVČ s činností hlavní. Máme-li OSVČ jen jako vedlejší činnost, jsou pro nás platby paušální daně hodně předražené.

Paušální daň pro činnost hlavní

Když jsme tedy OSVČ s činností hlavní, rozhodující bude, kolik činí náš roční obrat, příjmy. Pokud obrat za rok přesáhne určitou hranici, už se nám paušální režim nevyplatí a může být zbytečně drahý. Ta hranice se liší pro různé činnosti.

Paušální režim se nám vyplatí, když k tomu, že jsme OSVČ s činností hlavní, zároveň spadáme do některé z těchto možností:

  • naše příjmy pocházejí aspoň ze 3/4 z činností, na které máme živnost a náš obrat je do 1,5 mil Kč za rok
  • naše příjmy pocházejí aspoň ze 3/4 z řemeslné živnosti nebo ze zemědělských činností  a náš obrat je do 2 mil Kč za rok
  • v jiných případech - když náš obrat je do 1 mil Kč za rok

Ve všech těchto případech totiž spadáme do 1. pásma paušální daně, a ta je konstruovaná velmi výhodně, prakticky z minimálních záloh, které bychom stejně platili, jen o málo navýšených u důchodového pojištění. Na daň z příjmů dáváme stovku za měsíc.

Pokud ale spadáme do těchto možností, musíme ještě přihlédnout, zda splňujeme další podmínky pro to, abychom mohli mít paušální režim.

Paušální daň nebo paušální výdaje?

Když není výhodná paušální daň, jsou většinou nejšikovnější paušální výdaje. Hodí se i pro činnost hlavní i pro vedlejší činnost.

V některých situacích je ale výhodnější daňová evidence

Paušální výdaje nebo daňová evidence?

Paušální výdaje jsou výrazně jednodušší, takže jim dáme přednost. Jsou výhodné pro činnosti s nižšími skutečnými výdaji, protože paušální vádaje často vyjdou vyšší. K tomu přistupuje jednodušší evidence - nemusíme totiž evidovat výdaje.   

Daňová evidence je náročnější, ale vychází výhodněji, pokud

  • naše činnost je hlavně nějaká forma typu nákup-prodej a nebo jde o jinou činnost s vysokými výdaji a/nebo
  • náš obrat výraznějí přesahuje 2 mil Kč za rok. Paušální výdaje jsou totiž zastropované, nejvýhodnější jsou při obratu do 2 mil Kč za rok.

 

Reklama

reklama