logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sociální pojištění - rozhodná částka 2023, 2024

Rozhodná částka, kdy neplatíme sociální pojištění - Rozhodná částka pro rok 2024 - Rozhodná částka pro rok 2023 - OSVČ jen po část roku - Žádost o zrušení záloh na sociální pojištění - Jak zdravotní pojištění -

Rozhodná částka, kdy neplatíme sociální pojištění

Rozhodná částka je hranice zisku, od kterého musíme platit zálohy na sociální pojištění při vedlejší činnosti OSVČ.

Když jsme v předešlém roce měli nižší zisk než je rozhodná částka, v Přehledu nám vyšlo, že nemusíme být účastni důchodového pojištění jako OSVČ, nemusíme platit zálohy na sociální pojištění.

Po podání Přehledu za další rok zjistíme, jestli jsme překročili rozhodnou částku stanovenou pro příslušný rok. Pokud ano, sociální pojištění najednou doplatíme a začneme také platit zálohy při vedlejší činnosti. Pokud ne, opět nebudeme zálohy platit.

K účasti na důchodovém zabezpečení se můžeme přihlásit i dobrovolně, například kvůli důchodu.

Rozhodná částka pro rok 2024

Abychom nemuseli platit sociální pojištění, když máme činnost vedlejší, nesmí náš zisk za rok 2024 překročit rozhodnou částku 105 520 Kč

Rozhodná částka pro rok 2023

Abychom nemuseli platit sociální pojištění, když máme činnost vedlejší, nesmí náš zisk za rok 2023 překročit rozhodnou částku 96 777 Kč

OSVČ jen po část roku

Pokud jsme měli samostatnou činnost jen po část roku, zbytek doby jsme měli například živnost přerušenou, počítáme jen poměrnou část limitu uvedeného výše, 1/12 za každý měsíc.

Žádost o zrušení záloh na sociální pojištění

Pokud máme samostatnou činnost jen jako vedlejší činnost a v posledním Přehledu nám vyšlo, že musíme platit zálohy na sociální pojištění, ale  máme v současnosti tak malé příjmy, že bychom nemuseli sociální pojištění platit, můžeme požádat OSSZ o zrušení záloh.  

Jak zdravotní pojištění

Pro zdravotní pojištění při vedlejší činnosti nemusíme platit zálohy, ale po skončení roku na základě Přehledu zaplatíme vypočtenou částku, přesně podle výše zisku za celý rok. Podrobně viz Zdravotní pojištění a OSVČ, zálohy.

Reklama

reklama