Nízký zisk a pojištění - rozhodná částka

Kdy nemusíme platit sociální pojištění

Pokud je samostatná činnosti pro nás vedlejší činnost a v předešlém roce jsme měli nižší zisk než je rozhodná částka (viz níže), nemusíme být účastni důchodového pojištění jako osoba samostatně činná a nemusíme platit zálohy na sociální pojištění. Až jestli po podání Přehledu po skončení roku zjistíme, že jsme rozhodnou částku překročili, sociální pojištění najednou doplatíme a začneme také platit zálohy při vedlejší činnosti (podle výše zisku, většinou vychází minimální).

K placení sociálního pojištění se můžeme přihlásit i dobrovolně. Může to být výhodné kvůli důchodu nebo mateřské.

Rozhodná částka 2021

Abychom nemuseli platit sociální pojištění, když máme činnost vedlejší, nesmí náš zisk za rok překročit rozhodnou částku.

Pro zisk za rok 2021 je tato rozhodná částka 85 059 Kč. 

Pokud jsme meli samostatnou činnost jen po část roku, zbytek doby jsme měli například živnost přerušenou, počítáme jen poměrnou část limitu uvedeného výše, 1/12 za každý měsíc.

Žádost o zrušení záloh na sociální pojištění

Pokud máme samostatnou činnost jen jako vedlejší činnost a v posledním Přehledu nám vyšlo, že musíme platit zálohy na sociální pojištění, ale  máme v současnosti tak malé příjmy, že bychom nemuseli sociální pojištění platit, můžeme požádat OSSZ o zrušení záloh.  

Jak zdravotní pojištění

Pro zdravotní pojištění při vedlejší činnosti nemusíme platit zálohy, ale po skončení roku na základě Přehledu zaplatíme vypočtenou částku, přesně podle výše zisku za celý rok. Podrobně viz OSVČ a vedlejší činnost - zdravotní pojištění.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt