logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Živnostenský list, založení i zrušení živnosti online

Živnostenský list - Založení živnosti online - Zrušení živnosti, přerušení živnosti, pozastavení živnosti - Ohlašovací živnosti - Koncesované živnosti - Když začínáme podnikat - Když už nějakou živnost máme - Odpovědný zástupce pro živnost - Změna údajů -

Založit živnost je dnes už maximálně jednoduché, můžeme to udělat dokonce i online od počítače z domova (viz níže). Některé živnosti založíme beze všeho, k jiným potřebujeme doložit nějaké to vzdělání a/nebo praxi.

Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, použijeme výpis ze živnostenského rejstříku (viz Rejstříky). Papírový živnostenský list z dřívějška je také stále platný.

Založení živnosti online

Dnes už můžeme založit živnost elektronicky online pomocí živnostenského portálu.

Zrušení živnosti, přerušení živnosti, pozastavení živnosti

Viz zrušení živnosti.

Ohlašovací živnosti

Většinu živností stačí jen ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad. Jen doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky, což většinou znamená jen přijít s občankou, a zaplatíme poplatek. Toto stačí, protože většina živností patří do volné živnosti

Pokud chceme živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné, doložíme navíc požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi. Pokud podmínky splňujeme, zase stačí živnost jen ohlásit.

Koncesované živnosti

Koncesovaná živnost nám nespadne do klína prostým splněním podmínek a ohlášením, musíme navíc žádat o koncesi. (Také ji nemusíme dostat.)

Když začínáme podnikat

Když si pořizujeme svoji první živnost, chceme ji patrně již také začít používat, to znamená vydělávat jako OSVČ. Na živnostenském úřadě proto vyplníme Jednotný registrační formulář, v rámci kterého založíme také tu svoji živnost, a dále postupujeme podle návodu Jak začít podnikat.

Když už nějakou živnost máme

Na živnostenském úřadě vyplníme formulář na ohlášení živnosti.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro určitou vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za "řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostřerušení enskoprávních předpisů". Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném). Musí se zúčastňovat provozování živnosti v "potřebném rozsahu" (který ale není blíže definovaný). Definována je ale maximální výše pokuty, kterou může odpovědný zástupce dostat - 50 tisíc Kč. Ovšem při přímém porušení povinností garantovaných odpovědným zástupcem údajně nebývá postihován tento zástupce, ale přímo držitel živnostenského listu.

Změna údajů

Máme-li změnu svých údajů, nahlásíme to jen na živnostenském úřadě, ten je postoupí i na úřady sociální a zdravotní.

Reklama

reklama