Jak začít podnikat

1) Musíme mít živnostenský list?

Když se chceme stát OSVČ, opatříme si živnostenské oprávnění. Pro některé činnosti je sice nepotřebujeme (blíže viz OSVČ bez živnosti), ale kvůli dani z příjmu je výhodnější živnost mít.

2) Jednotný registrační formulář 

Nejdřív zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím provedeme najednou všechny nezbytné registrace a ohlášení, tedy získání živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance, podle toho, co budeme potřebovat.

Pokud neuděláme registrace a ohlášení pomocí Jednotného registračního formuláře, musíme to udělat jednotlivě na příslušných úřadech a pojišťovně. Například registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat samostatnou činnost nebo přijali příjem, registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění do 8 dnů.

3) Paušální daň?

Na začátku podnikání (máme-li ho jako svoji hlavní činnost) může být celkem výhodné a zjednodušující přihlásit se k paušální dani.

4) Doklady, daňová evidence

Evidujeme veškeré svoje příjmy a pohledávky (vydané faktury), vydáváme zákazníkům doklady.  

Pro jistotu si uschováváme i doklady k výdajům a závazkům (přijaté faktury). Máme-li výdaje vysoké, uděláme z nich daňovou evidenci se skutečnými výdaji. Jsou-li výdaje nízké, spočítáme po skončení roku výdaje procentem z příjmů

Vydané faktury i přijaté faktury můžeme spravovat online pomocí některé aplikace, například Fakturoid.cz.

5) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během prvního roku platit zálohy na pojištění. Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji 

hlavní činnost, platíme hned od prvního měsíce zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění

vedlejší činnost, zálohy první rok neplatíme, pojištění doplatíme po konci roku podle Přehledů příjmů pro zdravotní pojišťovnu a sociální pojištění. Budeme-li mít při vedlejší činnosti nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme - viz Sociální pojištění a nízký zisk.

Pokud jsme se přihlásili k paušální dani, toto samostatně neřešíme.

6) DPH

Kvůli DPH hlídáme obrat za každých předchozích 12 měsíců. Pokud již jsme plátce DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH. Zpočátku však patrně budeme fungovat jako neplátce DPH. 

7) Auto, silniční daň

Pokud používáme auto pro podnikání, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

8) Daně a pojištění po konci roku

Po skončení roku stanovíme příjmy, výdaje a zisk, použijeme k tomu daňovou evidenci nebo výdaje procentem z příjmů. Podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu. Dále podáme Přehled příjmů zdravotní pojišťovně a Přehled příjmů pro sociální pojištění, a podle nich pojištění doplatíme. Veškeré povinnosti a termíny uvádí Daňový kalendář

Pokud jsme se přihlásili k paušální dani, toto samostatně neřešíme.

9) Web, marketing

Měli bychom mít vlastní web, kde zákazníky informujeme o své nabídce a kontaktech na nás. Web se stane naším reklamním nástrojem, hlavně na počátku podnikání se vyplatí do reklamy něco zainvestovat.

10) EET - elektronická evidence tržeb

(Pokud budeme brát peníze v hotovosti a naše činnost již podléhá EETzahájíme EET. Musíme to udělat před přijetím první tržby v hotovosti.) - Povinnost vést EET neplatí minimálně do konce roku 2022.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt