logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Jak začít podnikat jako OSVČ

1) Živnost nebo bez živnosti - 2) Registrace na živnosti, daně a pojištění  - 3) Paušální daň? - 4) Doklady, daňová evidence - 5) Zdravotní a sociální pojištění - 6) Daně a pojištění po konci roku - 7) DPH -

1) Živnost nebo bez živnosti

Když se chceme stát OSVČ, opatříme si živnostenské oprávnění. Pro některé činnosti je sice nepotřebujeme (blíže viz OSVČ bez živnosti), ale kvůli dani z příjmu je výhodnější živnost mít. 

2) Registrace na živnosti, daně a pojištění 

Nejdřív zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím provedeme najednou všechny nezbytné registrace a ohlášení, tedy získání živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

Zároveň můžeme provést i registraci k DPH, pokud je to pro nás vhodné (například budeme prodávat firmám). Nebo k dani z příjmů za zaměstnance (pokud budeme zaměstnávat). Nebo na silniční daň, pokud budeme provozovat náklaďák/y. Také se můžeme přihlásit na nemocenské pojištění.

Pokud neuděláme registrace a ohlášení pomocí Jednotného registračního formuláře, musíme to udělat jednotlivě na příslušných úřadech a pojišťovně. Například registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat samostatnou činnost nebo přijali příjem, registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění do 8 dnů.

3) Paušální daň?

Máme-li podnikání jako svoji hlavní činnost, může být výrazně zjednodušující a také výhodné přihlásit se na paušální daň. Zbavíme se tím povinností týkajících se evidence výdajů, daně z příjmu a zdravotního a sociálního pojištění.   

4) Doklady, daňová evidence

V každém případě musíme evidovat veškeré svoje příjmy a také pohledávky (vydané faktury) k 31.12. Zákazníkům vydáváme doklady.  

Pro jistotu si uschováváme i doklady ke svým výdajům a závazkům (přijaté faktury). Očekáváme-li, že naše výdaje budou vzhledem k příjmům vysoké (výrazně překročí 60 % příjmů), uděláme z nich daňovou evidenci se skutečnými výdaji. Máme-li výdaje nízké (a nebo pokud máme zemědělskou činnost), spočítáme po skončení roku výdaje procentem z příjmů.  

Vydané faktury i přijaté faktury můžeme spravovat online pomocí některé aplikace, například Fakturoid.cz.

5) Zdravotní a sociální pojištění

Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme hned od prvního měsíce zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Pokud máme OSVČ jako svoji vedlejší činnost, zálohy první rok neplatíme a pojištění doplatíme po konci roku podle Přehledů příjmů pro zdravotní pojišťovnu a sociální pojištění. Budeme-li mít při vedlejší činnosti nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme - viz Sociální pojištění a nízký zisk. Zdravotnímu pojištění se ale nevyhneme, leda bychom měli ztrátu.

Pokud jsme se přihlásili na paušální daň, zdravotní ani sociální pojištění neřešíme.

6) Daně a pojištění po konci roku

Po skončení roku stanovíme příjmy, výdaje a zisk. Použijeme k tomu daňovou evidenci nebo výdaje procentem z příjmů, podle toho, co je pro nás výhodnější. Podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu. Dále podáme Přehled příjmů zdravotní pojišťovně a Přehled příjmů pro sociální pojištění, a podle nich pojištění doplatíme. Termíny uvádí Daňový kalendář

Pokud jsme platili paušální daň, daně ani pojištění po konci roku nemusíme řešit.

7) DPH

Během roku hlídáme kvůli DPH své příjmy, tedy obrat 2 miliony Kč za každých předchozích 12 měsíců.

Pokud již jsme plátce DPH, vedeme evidenci podle zákona o DPH.  

Reklama

reklama