logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Povinná registrace plátce DPH

Plátce DPH překročením obratu - Změny od roku 2025 - Plátce DPH z jiných důvodů - Identifikovaná osoba k DPH - Dokdy se musíme zaregistrovat -

Plátce DPH překročením obratu

Plátcem DPH se povinně staneme, pokud náš obrat překročí 2 miliony Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě.

Změny od roku 2025

Od roku 2025 má být změna, překročení  obratu se patrně bude posuzovat za období od 1.1. do 31.12. A plátcem se má pak člověk stát od ledna následujícho roku, a nebo hned na vlastní žádost.

Kromě toho se má zavést další limit obratu 2 536 500 Kč, po jehož překročení od začátku roku se staneme plátcem hned následující den..

Plátce DPH z jiných důvodů

Povinně se plátcem DPH stáváme i z jiných důvodů, například když pokračujeme v podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH nebo když jsme se stali součástí společnosti - sdružení bez právní subjektivity. Více viz § 6a až 6e zákona o DPH.

Identifikovaná osoba k DPH

V některých případech se z nás nestane plátce DPH, ale jen identifikovaná osoba k DPH (plátce vzhledem k EU), například když zadáme reklamu na Facebooku nebo Google AdWords. Identifikovanou osobou se staneme i tehdy, když na svém webu umístíme reklamu Google AdWords.

Dokdy se musíme zaregistrovat

Musíme se zaregistrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jsme překročili zákonem stanovený obrat nebo jsme se stali plátcem DPH z jiného důvodu. Jako nový plátce DPH máme měsíční zdaňovací období. Máme ale možnost to změnit na čtvrtletní, viz Zdaňovací období.

Do 15 dnů po skončení měsíce se musíme zaregistrovat i tehdy, když se z nás stala identifikovaná osoba. Máme měsíční zdaňovací období. 

Reklama

reklama