logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama na Facebook, AdWords a DPH

Máme reklamu na Facebooku? Máme odvádět DPH. - Registrovat se jako Identifikovaná osoba - Proč? - Stejné je to s reklamou na Google AdWords - Daňové přiznání k DPH - Souhrnné hlášení - Kontrolní hlášení - Přepočet měn -

Máme reklamu na Facebooku? Máme odvádět DPH.

Když někdo prodává starý kočárek přes Facebook, nemusí se o daně starat. Jako OSVČ ale používáme reklamu pro své ekonomické činnosti a situace je jiná. Z toho, co jsme Facebooku zaplatili, musíme na český finanční úřad odvést DPH 21% a podat přiznání k DPH.

Registrovat se jako Identifikovaná osoba

DPH musíme doplatit, ať už jsme plátce DPH nebo ne. Když nejsme plátce, musíme se elektornicky zaregistrovat jako identifikovaná osoba do 15 dní od služby. 

Facebooku sdělíme své DIČ a ten by nám měl účtovat částky bez DPH, tedy nižší než soukromé osobě (to je třeba si ohlídat). DPH musíme v ČR v každém případě odvést, a to i tehdy, když by už bylo odvedeno třeba Facebookem i v Irsku. Je to proto, že jsme službu "zkonzumovali" v ČR. 

Po skončení každého měsíce, ve kterém proběhla úhrada za reklamu, podáme daňové přiznání k DPH, kde částky uvedeme a DPH vypočteme a DPH zaplatíme finančnímu úřadu. Podrobně níže v odstavci "Daňové přiznání k DPH". 

Proč?

Jde o to, že jsme přijali službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. Zjednodušeně řečeno - když nedostaneme za úhradu služby fakturu od subjektu s českým DIČ a s vyčíslenou českou DPH a nejde o čekého neplátce DPH.   

Stejné je to s reklamou na Google AdWords

Pro reklamu přes Google AdWords platí totéž, co pro reklamu na Facebooku, viz výše. 

Daňové přiznání k DPH

Po skončení měsíce podáme daňové přiznání k DPH. Do 25. dne po skončení měsíce, ve stejném termínu také zaplatíme DPH. Kdo má zdaňovací období čtvrtletní, podává čtvrtletně. 

Facebook, AdWords: Úhrady za reklamu na Facebooku a na Google AdWords, tedy plnění z jiných zemí EU (zkontrolujme na faktuře nebo VAT):

- celkovou částku uvedeme na řádek 5 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek.

Plnění ze zemí mimo EU - kdyby třeba Facebook zrušil pobočku v EU, jak uvažuje, budeme údaje psát do této kolonky.:

- celkovou částku uvedeme na řádek 12 (13) přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek. 

Nárok na odpočet má jen plátce: Pokud jsme plátce DPH, uplatníme také nárok na odpočet DPH . Na řádek číslo 43 (44) opíšeme řádek číslo 5. Pokud máme údaj i na řádku 12 (13), uděláme součet. 

Pokud nejsme plátce DPH, jsme Identifikovaná osoba a nárok na odpočet nemáme, takže na řádek 43 (44) nic nepíšeme a DPH pouze odvedeme. Coby identifikovaná osoba uvádíme v přiznání jen přeshraniční plnění, pro tuzemská plnění zůstáváme neplátcem DPH.

Souhrnné hlášení

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podává jen plátce DPH, identifikovaná osoba ne.

Plnění od osob usazených v EU (Google, Facebook...) uvedeme v kontrolním hlášení v části A.2. jednotlivě, i když jde o malé částky. Celkem to má dát dohromady částku z řádku 5 přiznání k DPH. Vypíšeme i jednotlivě dopočtené částky DPH, v základní sazbě 21%. Uvedeme i datum povinnosti přiznat daň, VAT (tedy DIČ) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu. Pomůže možná support.google.com.

Plnění fakturovaná ze zemí mimo EU uvedeme v části A.2. Protože podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

Přepočet měn

Máme-li fakturu jen v cizí měně, tak ji pro účely DPH  přepočítáme podle § 4 odst. 5 zákona o DPH, tedy pevným nebo denním kurzem vyhlášeným ČNB.

Reklama

reklama