logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama na Facebook, AdWords a DPH

Máme reklamu na Facebooku? Máme odvádět DPH. - Když jsme plátce DPH - Když nejsme plátce, tak jsme identifikovaná osoba - Stejné je to s reklamou na Google AdWords - Daňové přiznání k DPH - Souhrnné hlášení - Kontrolní hlášení - Přepočet měn -

Máme reklamu na Facebooku? Máme odvádět DPH.

Když někdo prodává starý kočárek přes Facebook, nemusí se o DPH starat.

Jako OSVČ ale používáme reklamu pro své ekonomické činnosti a situace je jiná. Z toho, co jsme Facebooku za reklamu zaplatili, musíme na český finanční úřad odvést DPH 21% a podat přiznání k DPH.

DPH musíme doplatit, ať už jsme plátce DPH nebo ne. 

Když jsme plátce DPH

Když jsme plátce DPH, zahrneme tato plnění do svého daňového přiznání, viz níže (někdo podává měsíčně, někdo čtvrtletně). Tato plnění píšeme také do kontrolního hlášení (také viz níže).

Facebooku sdělíme své DIČ a ten nám má účtovat částky bez DPH, tedy o něco nižší než soukromé osobě (to je třeba si ohlídat). Ale i kdybychom toto neudělali, DPH musíme v ČR v každém případě odvést, a to i tehdy, když by už bylo odvedeno i Facebookem (v Irsku). Je to proto, že jsme službu "zkonzumovali" v ČR a je jen naše chyba, že jsme to nedali do pořádku s Facebookem.

Když nejsme plátce, tak jsme identifikovaná osoba

Když nejsme plátce DPH, musíme udělat elektronicky registraci jako identifikovaná osoba, a to do 15 dní od služby (ode dne zobrazení reklamy). 

Facebooku sdělíme své DIČ a ten nám má účtovat částky bez DPH, tedy o něco nižší než soukromé osobě (to je třeba si ohlídat). Ale i kdybychom toto neudělali, DPH musíme v ČR v každém případě odvést, a to i tehdy, když by už bylo odvedeno i Facebookem (v Irsku). Je to proto, že jsme službu "zkonzumovali" v ČR a je jen naše chyba, že jsme to nedali do pořádku s Facebookem.. 

Po skončení každého měsíce, ve kterém proběhla naše úhrada za reklamu, podáme daňové přiznání k DPH, kde částky uvedeme a DPH vypočteme a DPH zaplatíme finančnímu úřadu. Podrobně níže v odstavci "Daňové přiznání k DPH".  

Reklama:

Stejné je to s reklamou na Google AdWords

Pro reklamu přes Google AdWords platí totéž, co pro reklamu na Facebooku, viz výše i níže.

Daňové přiznání k DPH

Po skončení měsíce podáme daňové přiznání k DPH. Do 25. dne po skončení měsíce, ve stejném termínu také zaplatíme DPH. Jsme-li plátce DPH se zdaňovacím obdobím čtvrtletním, podáváme čtvrtletně. 

Facebook, AdWords: Úhrady za reklamu na Facebooku a na Google AdWords, tedy plnění z jiných zemí EU (zkontrolujme na faktuře nebo VAT):

- celkovou částku uvedeme na řádek 5 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek.

Plnění ze zemí mimo EU - kdyby třeba Facebook zrušil pobočku v EU, jak uvažuje, budeme údaje psát do této kolonky.:

- celkovou částku uvedeme na řádek 12 (13) přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek. 

Nárok na odpočet má jen plátce: Pokud jsme plátce DPH, uplatníme také nárok na odpočet DPH . Na řádek číslo 43 (44) opíšeme řádek číslo 5. Pokud máme údaj i na řádku 12 (13), uděláme součet. 

Pokud nejsme plátce DPH, jsme Identifikovaná osoba a nárok na odpočet nemáme, takže na řádek 43 (44) nic nepíšeme a DPH pouze odvedeme. Coby identifikovaná osoba uvádíme v přiznání jen přeshraniční plnění, pro tuzemská plnění zůstáváme neplátcem DPH.

Souhrnné hlášení

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podává jen plátce DPH, identifikovaná osoba ne.

Plnění od osob usazených v EU (Google, Facebook...) uvedeme v kontrolním hlášení v části A.2. jednotlivě, i když jde o malé částky. Celkem to má dát dohromady částku z řádku 5 přiznání k DPH. Vypíšeme i jednotlivě dopočtené částky DPH, v základní sazbě 21%. Uvedeme i datum povinnosti přiznat daň, VAT (tedy DIČ) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu. Pomůže možná support.google.com.

Plnění fakturovaná ze zemí mimo EU uvedeme v části A.2. Protože podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

Přepočet měn

Máme-li fakturu jen v cizí měně, tak ji pro účely DPH i pro daň z příjmu (jako náš výdaj) přepočítáme viz přepočet cizí měny.

Reklama

reklama