Máme reklamu na FB? Vyděláváme přes Airbnb či Booking.com? Máme odvést DPH.

Máme reklamu na Facebooku? Máme odvádět DPH.

Pokud si někdo zadá reklamu na Facebooku třeba na odprodej starého dětského kočáru, vystupuje jako soukromá osoba a nemusí se o daně starat. Jako OSVČ ale používáme reklamu pro své ekonomické činnosti a situace je jiná. Z toho, co jsme Facebooku zaplatili, musíme na český finanční úřad odvést DPH 21% a podat přiznání k DPH.

DPH musíme doplatit, ať už jsme plátce DPH nebo ne. Když nejsme plátce DPH, musíme se zaregistrovat na českém finančním úřadu jako identifikovaná osoba, nejpozději do 15 dní od přijetí služby. Registrace se podává elektronicky.

Facebooku sdělíme své DIČ a ten by nám měl účtovat částky bez DPH, tedy nižší než soukromé osobě (toto je však třeba si ohlídat). DPH musíme v ČR v každém případě odvést, a to i tehdy, když by už bylo odvedeno třeba Facebookem i v Irsku. Je to proto, že jsme službu "zkonzumovali" v ČR. 

Po skončení každého měsíce, ve kterém proběhla úhrada za reklamu, podáme daňové přiznání k DPH, kde částky uvedeme a DPH vypočteme. Také toto DPH zaplatíme finančnímu úřadu. Podrobně níže v odstavci "Daňové přiznání k DPH". 

Stejné je to s reklamou na Google AdWords

Pro reklamu přes Google AdWords platí totéž, co pro reklamu na Facebooku, viz výše. Jde o to, že jsme pro svoji ekonomickou činnost přijali službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, tedy podnikatele či firmy odkudkoliv mimo ČR, který nemá sídlo provozovnu v ČR, případně má v ČR provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. Zjednodušeně řečeno - když nedostaneme za úhradu služby fakturu od subjektu s českým DIČ a s vyčíslenou českou DPH a nejde o čekého neplátce DPH.   

Nabízíme ubytování přes Airbnb či Booking.com? 

Podle finanční správy musíme postupovat stejně i tehdy, když děláme pronájem pokoje nebo bytu přes Airbnb a/nebo Booking.com. Tyto platformy mají sídlo mimo Česko a účtují si u každé transakce malou provizi za zprostředkování. A právě z této částky musíme zaplatit DPH českému finančnímu úřadu. Měli bychom se povinně zaregistrovat jako identifikovaná osoba nejpozději do 15 dnů od prvního přijetí peněz za ubytování a postupovat stejně jako u reklamy za Facebook (viz výše).  

Jak postupovat - daňové přiznání k DPH

Po skončení měsíce podáme daňové přiznání k DPH. Kdo má zdaňovací období čtvrtletní, podává čtvrtletně. Přiznání podáme do 25. dne po skončení měsíce, ve stejném termínu také zaplatíme DPH.

Facebook, AdWords, Airbnb, Booking.com: Úhrady za reklamu na Facebooku a na Google AdWords, provize firmám Airbnb a Booking.com, a další plnění z jiných zemí EU (zkontrolujme na faktuře nebo VAT):

- celkovou částku uvedeme na řádek 5 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek.

Plnění ze zemí mimo EU. (Kdyby třeba Facebook zrušil pobočku v EU, jak uvažuje, budeme údaje psát do této kolonky.):

- celkovou částku uvedeme na řádek 12 (13) přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek. 

Nárok na odpočet má jen plátce: Pokud jsme plátce DPH, uplatníme také nárok na odpočet DPH . Na řádek číslo 43 (44) opíšeme řádek číslo 5. Pokud máme údaj i na řádku 12 (13), uděláme součet. 

Pokud nejsme plátce DPH, jsme identifikovaná osoba a nárok na odpočet nemáme, takže na řádek 43 (44) nic nepíšeme a daň pouze odvedeme. Coby identifikovaná osoba uvádíme v přiznání jen přeshraniční plnění. Pro tuzemská plnění zůstáváme neplátcem DPH, viz Identifikovaná osoba.

Souhrnné hlášení

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podává jen plátce DPH, identifikovaná osoba ne.

Plnění od osob usazených v EU (Google, Facebook...) uvedeme v kontrolním hlášení v části A.2. jednotlivě, i když jde o malé částky. Celkem to má dát dohromady částku z řádku 5 přiznání k DPH. Vypíšeme i jednotlivě dopočtené částky DPH, v základní sazbě 21%. Uvedeme i datum povinnosti přiznat daň, VAT (tedy DIČ) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu. Pomůže možná support.google.com.

Plnění fakturovaná ze zemí mimo EU uvedeme v části A.2. Protože podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

Přepočet měn

Máme-li fakturu jen v cizí měně, tak ji pro účely DPH  přepočítáme podle § 4 odst. 5 zákona o DPH, tedy pevným nebo denním kurzem vyhlášeným ČNB.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt