logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Identifikovaná osoba k dani DPH

Důvody pro registraci jako identifikovaná osoba - Odběr zboží z EU přes 326 tisíc Kč za rok - Ubytováváme přes Airbnb či Booking.com - Máme reklamu na Facebooku nebo s AdWords - Máme na svém webu reklamu AdSense - Identifikovaná osoba je pro neplátce - Přihláška k registraci do 15 dní - Daňové přiznání vždy po skončení měsíce, ve kterém je důvod - V některých případech souhrnné hlášení (př. AdSense) - Kontrolní hlášení nepodáváme - Zrušení registrace identifikované osoby -

Když nejsme plátce DPH, ale nakupujeme hodně zboží v Evropské unii nebo máme nějaké jiné aktivity v EU (např. Airbnb, Google AdSense atd.), tak musíme být identifikovaná osoba.

Znamená to, že v ČR zůstáváme neplátcem DPH, ale daňové přiznání k DPH musíme podávat na své výdaje nebo příjmy plynoucí mimo ČR. V některých případech musíme podávat i souhrnné hlášení, o tom viz níže.

Důvody pro registraci jako identifikovaná osoba

Proč je z nás identifikovaná osoba uvádí §6 g až i Zákona o DPH. Nejčastější důvody jsou  tyto:

  • ubytováváme pomocí platforem jako Airbnb nebo Booking.com 
  • zadáváme reklamu na své zboží či služby na Facebook nebo přes Google AdWords
  • dali jsme na svůj web reklamu přes Google AdSense
  • odebrali jsme zboží z jiného státu EU přes limit (326 tisíc Kč za rok)

Podrobněji k jednotlivým důvodům níže.

Odběr zboží z EU přes 326 tisíc Kč za rok

Odebíráme zboží z jiného státu EU? V pohodě. Pokud ale jeho celková hodnota (bez DPH) překročí v kalendářním roce 326 000 Kč, musíme se zaregistrovat jako identifikovaná osoba.

Ubytováváme přes Airbnb či Booking.com

Nejčastější důvod pro registraci jako identifikovaná osoba je to, že ubytováváme pomocí zahraničních platforem. DPH musíme odvádět z každé provize (jakkoliv malé), kterou si strhla ubytovací platforma, podrobně viz Airbnb, Booking.com a DPH

Máme reklamu na Facebooku nebo s AdWords

Další důvod, jak spadnout do identifikované osoby, se týkají reklamy na internetu. Používáme pro své výdělky reklamu na Facebooku? Nebo reklamu přes Google AdWords? Nemusí jít o vysoké vysoké výdaje, stačí pár korun, a je z nás identifikovaná osoba. Viz Reklamy na Facebook a Google AdWords a DPH. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby (tedy de facto ode dne zobrazení reklamy).

Máme na svém webu reklamu AdSense

Nebo máme na svém webu reklamy Google AdSense, viz Google Adsense a DPH. Služby do zahraničí. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby (zobrazení reklamy). Nemusí jít o vysoké příjm, stačí pár korun, a je z nás identifikovaná osoba. 

Identifikovaná osoba je pro neplátce

Identifikovaná osoba je plátce DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátce (zjednodušeně řečeno).

Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet zaplacené DPH (vratku DPH ze svých prodejů). 

Pokud jsme plátce DPH, nemůžeme být zároveň i identifikovaná osoba. (A pojem "osoba identifikovaná k dani" znamená zase něco jiného.)

Přihláška k registraci do 15 dní

Přihlášku k registraci identifikované osoby jsme povinni podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou (tedy vznikl některý z důvodů). 

Přihláška k povinné i k dobrovolné registraci identifikované osoby se dá podat jen elektronicky.

Můžeme se zaregistrovat i dobrovolně, třeba ještě předtím, než by se z nás stala povinně třeba přijetím služby.

Daňové přiznání vždy po skončení měsíce, ve kterém je důvod

Daňové přiznání k DPH podáváme jen za ty měsíce, ve kterých nám vznikl důvod pro jeho podání. Tedy pokud nám vznikla povinnost odvést DPH z některého nebo některých důvodů.

Daňové přiznání k DPH podáváme do 25. dne po skončení měsíce, zapíšeme do něj jen ta přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH. Ve stejném termínu zaplatíme finančnímu úřadu přiznané DPH.

Daňové přiznání podáváme elektronicky.

V některých případech souhrnné hlášení (př. AdSense)

V některých případech podáváme souhrnné hlášení. Nejčastěji je to tehdy, když máme na svém webu reklamu Google AdSense. V takovém případě nepodáváme přiznání k DPH, nevznikla nám povinnost odvést DPH (tu musí odvést Google, je to tzv. reverse charge).

Souhrnné hlášení podáváme teké do 25. dne po skončení měsíce a také elektronicky.

Kontrolní hlášení nepodáváme

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.

Zrušení registrace identifikované osoby

O zrušení registrace identifikové osoby můžeme požádat, jestliže nám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat DPH nebo povinnost podat souhrnné hlášení ze žádného důvodu, proč je člověk identifikovanou osobou a zároveň jsme v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili z jiného státu EU zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč. A nebo když jsme přestali vykonávat ekonomickou činnost.

Reklama

reklama