Identifikovaná osoba k DPH

Identifikovaná osoba - plátce pro zahraniční plnění

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem (zjednodušeně řečeno). Nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH. Pokud jsme již plátcem DPH, nemůžeme se stát i identifikovanou osobou. (Pozor na pojem "osoba identifikovaná k dani", ten znamená zase něco jiného.)

Google AdSense, AdWords i Facebook

Například máme-li příjem z reklamního systému Google AdSense, stává se z nás identifikovaná osoba, viz Google Adsense a DPH. Služby do zahraničí. 

Také používáme-li pro propagaci reklamní systém na Facebooku nebo Google AdWords, stává se z nás identifikovaná osoba, viz Reklamy na Facebook a Google AdWords a DPH. Nemusí jít o vysoké příjmy nebo výdaje, stačí pár korun, které z nás ihned udělají člověka s mnoha povinnostmi.

Další situace, které z nás dělají identifikovanou osobu, viz níže:

Povinná i dobrovolná registrace

Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (podle §6 g-i Zákona o DPH):

- Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)

- Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například Google AdWords). Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.

- Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.

- Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense - protože jde o reklamní službu osobě povinné k dani (Googlu se sídlem v Irsku), místo plnění se určuje podle základního pravidla, uvedeného v § 9 odst. 1 Zákona o DPH, a to znamená, že místo plnění je v zemi, ve které má příjemce služby sídlo, tedy v Irsku. Google nemá provozovnu, které bychom službu poskytovali. - Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.

Jako identifikovaná osoba se můžeme zaregistrovat i dobrovolně, třeba ještě předtím, než by se z nás stala povinně třeba přijetím služby. Přihláška k povinné i k dobrovolné registraci se dá podat jen elektronicky.

Registrace do 15 dní

Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou (viz výše).

Daňové přiznání a souhrnné hlášení elektronicky

Pokud nám vznikne daňová povinnost, tedy pokud musíme přiznat DPH z důvodů, pro které jsme se zaregistrovali jako identifikovaná osoba, tak do 25. dne po skončení měsíce podáme přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH.

Pokud jsme poskytli pouze službu do EU, například umístili reklamu Google AdSense na svůj web, podáme měsíční souhrnné hlášení pro EU. V tomto případě nemusíme podávat přiznání k DPH, neboť nám nevznikla daňová povinnost.

V obou případech podáváme elektornicky.

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.

Zrušení registrace identifikované osoby

O zrušení registrace identifikové osoby můžeme požádat, jestliže

- nám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení (v souvislosti s poskytnutými službami)

- jsme v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč

- jsme přestali vykonávat ekonomickou činnost

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt