logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Služby do EU a DPH (AdSense)

Služby do jiné země EU - Výdělek z reklam od Google AdSense - Podáváme souhrnné hlášení - Do daňového přiznání to uvádí jen plátce - Do kontrolního hlášení ne - Příjmy z AdSense, živnost a daň z příjmu - Služby do zahraničí mimo EU - Důležité odkazy -

Služby do jiné země EU

Poskytneme-li službu plátci DPH do jiného státu EU, musíme být plátce DPH nebo identifikovaná osoba k DPH, a to při jakkoliv velké nebo malé částce, kterou jsme přijali. Uskutečňujeme totiž službu pro osobu povinnou k DPH (§ 9 odst. 1 zákona o DPH) a místo plnění se přesouvá do země, kde má sídlo příjemce služby. 

Výdělek z reklam od Google AdSense

Službou je i příjem z reklamního systému Google AdSense. Pokud nejsme plátce DPH, stává se z nás identifikovaná osoba, a to ode dne poskytnutí služby - tedy umístěním reklamy z Google Adsense na svém webu. Smluvní vztah máme s irskou pobočkou amerického Googlu, takže jde o službu plátci v EU. ((Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH. Protože jde o reklamní službu osobě povinné k dani - Googlu se sídlem v Irsku, místo plnění se určuje podle základního pravidla, uvedeného v § 9 odst. 1 Zákona o DPH, a to znamená, že místo plnění je v zemi, ve které má příjemce služby sídlo, tedy v Irsku. Google nemá provozovnu, které bychom službu poskytovali.) 

Tyto příjmy se nám nezapočítávají do obratu pro povinnou registraci za plátce DPH.

Podáváme souhrnné hlášení

Částku, kterou jsme obdrželi od Googlu (nebo jiného příjemce služby v EU), uvedeme a podáme v souhrnném hlášení. Vždy za zdaňovací období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletní), blíže viz Identifikovaná osoba.

Do daňového přiznání to uvádí jen plátce

Z příjmů z Google AdSense neodvádíme žádnou DPH (to za nás dělá Google).  Pokud jsme plátce DPH, do přiznání píšeme domácí i přeshraniční plnění. Příjem za AdSense zapíšeme na řádek 21 přiznání (služba pro osobu povinnou k dani usazenou v EU), přitom DPH z něj neodvádíme ani neuvádíme. Nárok na nadměrný odpočet se nám kvůli AdSense krátit nebude. 

Do kontrolního hlášení ne

Příjmy za AdSense do kontrolního hlášení nepíšeme.

Příjmy z AdSense, živnost a daň z příjmu

Jako každý jiný příjem, musíme zdanit daní z příjmů i příjmy z reklam od Google AdSense. I když jsme třeba ještě student a je nám 15. Navíc bychom měli mít živnost. 

Služby do zahraničí mimo EU

Pokud poskytujeme službu pro osobu povinnou k DPH usazenou mimo EU nebo osobu povinnou k DPH v EU která se nezaregistrovala, napíšeme to na řádek 26 daňového přiznání k DPH. DPH neuvádíme žádné, nepíšeme to do souhrnného hlášení ani nevykazujeme v kontrolním hlášení. 

Důležité odkazy

Portál europa.eu má pěkně zpracované info pro možnosti poskytovat služby i do jiných zemí EU na europa.eu - poskytování služeb do zahraničí a europa.eu - DPH z digitálních služeb (režim jednoho správního místa MOSS).  

Reklama

reklama