Google AdSense a jiné služby do EU versus DPH

Služby do jiné země EU

Poskytneme-li službu plátci DPH do jiného státu EU, musíme být plátce DPH nebo identifikovaná osoba k DPH, a to při jakkoliv velké nebo malé částce, kterou jsme přijali. Uskutečňujeme totiž službu pro osobu povinnou k DPH (§ 9 odst. 1 zákona o DPH) a místo plnění se přesouvá do země, kde má sídlo příjemce služby. 

Výdělek z reklam od Google AdSense

Službou je i příjem z reklamního systému Google AdSense. Pokud nejsme plátce DPH, stává se z nás identifikovaná osoba, a to ode dne poskytnutí služby - tedy umístěním reklamy z Google Adsense na svém webu. Smluvní vztah máme s irskou pobočkou amerického Googlu, takže jde o službu plátci v EU.

Tyto příjmy se nám nezapočítávají do obratu pro povinnou registraci za plátce DPH.

Podáváme souhrnné hlášení

Částku, kterou jsme obdrželi od Googlu (nebo jiného příjemce služby v EU), uvedeme a podáme v souhrnném hlášení. Vždy za zdaňovací období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletní), blíže viz Identifikovaná osoba.

Do daňového přiznání to uvádí jen plátce

Z příjmů z Google AdSense neodvádíme žádnou DPH (to za nás dělá Google).  Pokud jsme plátce DPH, do přiznání píšeme domácí i přeshraniční plnění. Příjem za AdSense zapíšeme na řádek 21 přiznání (služba pro osobu povinnou k dani usazenou v EU), přitom DPH z něj neodvádíme ani neuvádíme. Nárok na nadměrný odpočet se nám kvůli AdSense krátit nebude. 

Do kontrolního hlášení ne

Příjmy za AdSense do kontrolního hlášení nepíšeme.

Příjmy z AdSense, živnost a daň z příjmu

Jako každý jiný příjem, musíme zdanit daní z příjmů i příjmy z reklam od Google AdSense. I když jsme třeba ještě student a je nám 15. Navíc bychom měli mít živnost. Tomuto se blíže věnuje článek Příjmy z reklamy, AdSense.

Služby do zahraničí mimo EU

Pokud poskytujeme službu pro osobu povinnou k DPH usazenou mimo EU nebo osobu povinnou k DPH v EU která se nezaregistrovala, napíšeme to na řádek 26 daňového přiznání k DPH. DPH neuvádíme žádné, nepíšeme to do souhrnného hlášení ani nevykazujeme v kontrolním hlášení. 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt