Google AdSense a jiné služby do EU

Služby do jiné země EU

Poskytneme-li službu plátci DPH do jiného státu EU, musíme být identifikovaná osoba k DPH nebo plátce DPH. Uskutečňujeme totiž službu pro osobu povinnou k DPH (podle § 9 odst. 1 zákona o DPH) a místo plnění se přesouvá do země, kde má sídlo příjemce služby. 

Výdělek z reklam od Google AdSense

Pokud máme příjem z reklamního systému Google AdSense a nejsme plátce DPH, stává se z nás identifikovaná osoba k DPH, a to ode dne poskytnutí služby - tedy umístěním reklamy z Google Adsense na svém webu. Smluvní vztah máme s irskou pobočkou amerického Googlu, takže jde o službu plátci v EU.  

Souhrnné hlášení (podává plátce i identifikovaná osoba)

Částku, kterou jsme obdrželi od Googlu nebo jiného příjemce služby v EU, musíme uvést a podat v souhrnné hlášení. Podáme je vždy po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletní), ve kterém jsme poskytli službu do zahraničí (sem patří i umístění reklamy z Google AdSense na svůj web). Blíže viz Identifikovaná osoba.

Do daňového přiznání to uvádí jen plátce

Z příjmů z Google AdSense neodvádíme žádnou DPH (to dělá Google).  Pokud jsme z nějakého důvodu plátce DPH, podáváme vždy po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletní) daňové přiznání k DPH. Do přiznání zapíšeme domácí i přeshraniční plnění. Příjem za AdSense zapíšeme na řádek 21 přiznání (je to služba pro osobu povinnou k dani usazenou v zemi EU), přitom DPH z něj neodvádíme ani neuvádíme. Nárok na nadměrný odpočet se nám kvůli AdSense krátit nebude. Podáváme i souhrnné hlášení (viz předchozí odstavec), do kontrolního hlášení to nepíšeme.

AdSense a kontrolní hlášení

Příjmy za AdSense do kontrolního hlášení nepíšeme.

Příjmy z AdSense, živnost a daň z příjmu

Jako každý jiný příjem, musíme zdanit daní z příjmů i příjmy z reklam od Google AdSense. I když jsme třeba ještě student a je nám 15. Navíc bychom měli mít živnost. Tomuto se blíže věnuje článek Příjmy z reklamy, AdSense.

Další vysvětlení ke Google AdSense, vzor faktury

Viz pěkný článek na www.ucetnicek.cz, je tam i odkaz na vzor faktury pro Google AdSense viz www.lucik.cz.

Služby do zahraničí mimo EU

Pokud poskytujeme službu pro osobu povinnou k DPH usazenou mimo EU nebo osobu povinnou k DPH v EU která se nezaregistrovala, napíšeme to na řádek 26 daňového přiznání k DPH. DPH neuvádíme žádné, nepíšeme to do souhrnného hlášení ani nevykazujeme v kontrolním hlášení. 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt