logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Nákup a prodej do zemí EU

Obchod a služby v rámci EU, nejvíc hledáte:

Pořízení zboží z EU a DPH

Airbnb, Booking.com a DPH 

Prodej zboží do jiných zemí EU a DPH

Obchod a služby v rámci EU a daň z přidané hodnoty:

AdSense a jiné služby do EU - máme-li příjmy z Google AdSense, jsme identifikovaná osoba k DPH

Airbnb, Booking.com a DPH - z provizí, které si strhly ubytovací platformy, musíme odvádět státu DPH - jsme identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba - musíme odvádět DPH například ze svých výdajů pro FB i z provize Airbnb či Booking.com

Nákup zboží z EU a DPH - když jsme plátce DPH nebo přesáhneme výdaj 326 tisíc Kč, platí pro nás přenesená povinnost

Prodej zboží do EU a DPH - pro neplátce je to snadné, pro plátce komplikovanější

Přenesená povinnost - reverse charge - odvod DPH neodvádí státu ten, kdo prodává, ale naopak ten, kdo kupuje

Registrace plátce DPH v jiné zemi EU, limit

Reklama na Facebook, AdWords a DPH - stává se z nás identifikovaná osoba

Souhrnné hlášení - informujeme správce daně v EU, že došlo k přenesení daňové povinnosti, například jsme prodali zboží plátci DPH v EU 

Stát pojištění v EU - určení, ve kterém státu jsme pojištění, když migrujeme za výdělkem po EU

Vratka DPH ze zemí EU

Reklama

reklama