logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Pořízení zboží z EU a DPH

Neplátce DPH a nákup zboží z EU - Identifikovaná osoba a pořízení zboží z EU - Plátce DPH a odběr zboží z EU -

Neplátce DPH a nákup zboží z EU

Jako neplátce DPH nakupujeme zboží z EU včetně DPH příslušné země. DPH nijak neřešíme, ale sledujeme si celkovou hodnotu nákupů od osob registrovaných k dani v jiných státech EU. Pokud ta suma v kalendářním roce přesáhne 326 tisíc Kč (bez DPH), stává se z nás identifikovaná osoba.

Identifikovaná osoba a pořízení zboží z EU

Když jsme identifikovaná osoba, tak dodavateli v EU, který je plátcem DPH, sdělíme své DIČ, aby nám prodal zboží bez DPH. DPH k tomuto zboží pak musíme my sami zaplatit našemu finančnímu úřadu (to je ta reverse charge - přenesená daňová povinnost). Musíme toto plnění uvést v daňovém přiznání k DPH, dopočítat k němu DPH a toto DPH odvést (zaplatit) finančnímu úřadu v ČR.

Daňové přiznání k DPH se podává vždy do 25. dne po skončení měsíce, kdy plnění proběhlo. Plnění uvedeme na řádku 3 (u snížené sazby na řádku 4) a dopočítáme k němu DPH. Na rozdíl od plátce DPH si nemůžeme uplatnit nárok na odpočet (nepoužíváme řádky 43 a 44). Ale zase máme výhodu, že ze zboží, které prodáme, DPH neodvádíme (ani ho neúčtujeme zákazníkům)..

Kontrolní hlášení ani souhrnné hlášení kvůli tomuto nepodáváme.

Plátce DPH a odběr zboží z EU

Pokud jsme plátce DPH a nakupujeme zboží od dodavatele registrovaného k DPH v jiné zemi EU, můžeme nakoupit bez DPH. Dostáváme se tak do režimu reverse charge a povinnost přiznat a odvést DPH se přenese na nás jako odběratele. Od dodavatele dostaneme a zaplatíme fakturu, kde není uvedena DPH.

V daňovém přiznání k DPH uvedeme tato plnění na dvou řádcích, vždy dopočítáme DPH. Na řádku 3 a také na řádku 43. Na jednom řádku DPH přiznáme, na dalším si je vezmeme, takže stát ve výsledku nedostane nic. (Pro sníženou sazbu to je řádek 4 a 44.) 

V kontrolním hlášení tato plnění uvedeme jednotlivě v části A2, a to bez ohledu na hodnotu plnění. Tedy jednotlivě i plnění pod 10 tisíc Kč.

V souhrnném hlášení tato plnění neuvádíme.

Pokud zaplatíme dodavateli zálohu a přijde nám doklad, tak jej nikde neuvádíme. Do daňového přiznání a do kontrolního hlášení se dává až konečný daňový doklad, na kterém je uvedena celková cena dodávky před odečtením zálohy.

Dnem povinnosti přiznat daň je den, kdy dodavatel vystavil konečnou fakturu. (Kdyby fakturu nevystavil, nebo se někde zatoulala, tak jsme povinni přiznat DPH 15. den následujícího měsíce.)

Reklama

reklama