logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daň z příjmů fyzických osob, OSVČ

Daň z příjmů fyzických osob, nejvíc hledáte

Paušální výdaje procentem z příjmů

Paušální daň OSVČ

Příležitostná činnost bez daně

Daň z příjmu fyzických osob přehled:

Airbnb a Booking.com, ubytování a daně - Příjmy z ubytování zdaníme jako OSVČ

Autorské honoráře, daně a pojištění - všechny zdaníme jako OSVČ (nemůže to být příležitostnáí činnost)

Cizinci a daně, daňový rezident a nerezident - nerezident u nás daní jen příjmy z ČR, rezident všechny

Daň z příjmu, daňové přiznání

Daňové změny 2024 - konsolidační balíček - přehled změn

Daňová zvýhodnění, slevy daně

Daňový bonus na dítě, sleva daně

Dary - komu když darujeme, můžeme si tím snížit základ daně

Dodatečné přiznání k dani z příjmu - když jsme udělali chybu v přiznání

Nízké příjmy OSVČ a daně - daňové přiznání nemusíme podat, když jsme měli příjmy do 50 tisíc Kč

Moje daně elektronické podání - přihlášení na daňový portál finančního úřadu

Odčitatelné položky ze základu daně z příjmů

Paušální daň OSVČ - zcela zjednoduší odvody a přiznání. Výhodná je, když máme OSVČ jako hlavní činnost. Jen pro neplátce DPH

Paušální výdaje procentem z příjmů - nejpoužívanější způsob výpočtu daně z příjmů OSVČ

Příjmy ze samostatné činnosti - §7 - co patří do OSVČ

Příjmy ze zahraničí 

Příležitostná činnost bez zdanění - činnosti bez živnosti do limitu nemusíme danit

Sazba daně z příjmů fyzických osob - 15%, od určité hranice 23%

Sleva daně základní na poplatníka

Sleva daně na invalidního důchodce

Sleva daně na manželku nebo manžela 

Sleva daně na penzijní připojištění

Sleva daně na studenta 

Sleva daně na zdravotně postižené zaměstnance

Spolupracující osoba a úspora daně - základ daně můžeme rozdělit na ženu, muže či děti

Školkovné

Termín přiznání daně z příjmů - elektronicky do čtyř měsíců po konci roku

Zálohy na daň z příjmů FO - když jsme za minulý rok zaplatili daň z příjmu přes 30 tisíc Kč 

Ztráta v daňovém přiznání - ztrátu si můžeme uplatnit v přiznání v dalších letech

Reklama

reklama