logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Změny daně, pojištění 2024 - konsolidační balíček

Změny DPH - Omezení odpisů a odpočtu DPH u aut nad 2 mil Kč - Minimální sociální pojištění v hlavní činnosti se razantně zvýší - Zdanění příjmů fyzických osob za rok 2023 je beze změn - Změny daně z příjmu FO od roku 2024 - Zrušeno školkovné - Zrušena sleva na studenta - Vyšší příjmy se více zdaní - Sleva na manžela/manželku se omezí na rodiče s dítětem do 3 let - Zvýší se limit pro osvobození ostatních příjmů - Změny pro Dohody o provedení práce - Nově zajištění na stáří - Chystané změny od 2025 - zrušení vedení účetnictví pro fyzické osoby -

Změny DPH

 • místo dvou snížených sazeb DPH je jedna snížená 12% 
 • přesuny položek mezi sazbami DPH viz Sazby DPH

Omezení odpisů a odpočtu DPH u aut nad 2 mil Kč

 • u aut pořízených od roku 2024 není možné uplatnit mimořádné odpisy (možné jen pro nová bezemisní vozidla)
 • od roku 2024 není možné nárokovat plný odpočet DPH na auta s pořizovací cenou nad 2 mil Kč (maximálně 420 tisíc Kč), detailněji viz informace FÚ k uplatňování DPH u osobních aut
 • od roku 2024 do daňových výdajů není možné uplatnit celý odpis auta s pořizovací cenou nad 2 mil Kč (pouze do 2 mil Kč) 

Minimální sociální pojištění v hlavní činnosti se razantně zvýší

 • Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ v hlavní činnosti se v letech 2024, 2025 a 2026 postupně zvýší o dost podstatněji, než k tomu dochází nyní z roku na rok. Protože se navýší nejen průměrná mzda, ale také vyměřovací základ pro výpočet minimálních odvodů (po 3 roky vždy o 5%).
 • Pro OSVČ s vedlejší činností se vyměřovací základ zvedne jen nepatrně, o 1% průměrné mzdy.
 • Pro začínající podnikatele vznikne ulehčení. Ti budou mít v prvních třech letech svého podnikání nezvýšený  vyměřovací základ, a tím pádem i podstatně nižší odvody na sociální pojištění. Bude to ale opravdu jen pro ty, kteří začínají, podmínkou bude, že nebyli OSVČ v předchozích 20 letech.
 • U OSVČ, kteří platí víc než je minimální sociální pojištění (platí podle toho, kolik jim vyšlo v Přehledu příjmů), dojde také ke zvýšení odvodů pojistného. Vyměřovací základ se jim totiž také navýší, z nynějších 50 % základu daně na 55%

Zdanění příjmů fyzických osob za rok 2023 je beze změn

Pro příjmy za rok 2023 se nic nezměnilo, pro daňové přiznání vše funguje jako před konsolidačním balíčkem.

Změny daně z příjmu FO od roku 2024

 Pro příjmy za rok 2024 a dále přinesl konsolidační balíček změny: 

Zrušeno školkovné

Od příjmů za rok 2024 je zrušeno školkovné (sleva měla pomáhat rodičům s napnutým rozpočtem, reálně ji ale čerpali jen středně a vysokopříjmová rodiče, nízkopříjmoví na ni nedosáhli, takže se míjela účinkem).

Zrušena sleva na studenta

Od příjmů za rok 2024 je zrušena slevy daně na studenta (sleva se neprojevila u studentů, kteří si vydělali méně než 17 100 kč měsíčně)

Vyšší příjmy se více zdaní

Sazba daně z příjmu je stále 15 %, ale od příjmů za rok 2024 se vyšší příjmy budou zdaňovat 23% daní již od nižší hranice. Místo od 4 násobku průměrné mzdy už od 3 násobku průměrné mzdy. (Dosud vysokopříjmoví unikali většímu zdanění, nyní se to mírně napraví.)  Vyšší zdanění příjmů roku 2024 tedy pocítí osoby, které si za měsíc vydělají více než 131 901 Kč, respektive osoby, které mají základ daně za rok více než 1 582 812 Kč. 

Sleva na manžela/manželku se omezí na rodiče s dítětem do 3 let

Od příjmů za rok 2024 se sleva na manželku/manžela omezí. Přibude podmínka, že ve společně hospodařící domácnosti žije také vyživované dítě poplatníka, které nedovršilo věku 3 let. Stále platí, že slevu lze uplatnit, pokud vlastní příjmy manžela poplatníka nepřesahují 68 000 Kč. (U manžela ZTP/P bude možné odečíst dvojnásobek slevy na dani

Zvýší se limit pro osvobození ostatních příjmů

Pro příjmy od roku 2024 platí, že osvobození příjmů z příležitostných činností se bude vztahovat na příjmy až do výše 50 000 Kč.

Také limit pro příležitostné příjmy se z 15 000 Kč zvýší na 50 000Kč.

Změny pro Dohody o provedení práce

Změny v rámci zákoníku práce u Dohod o provedení práce a o pracovní činnosti jsou účinné od října 2023, od ledna 2024 se zavádí dovolená.

Zásadní změny přináší konsolidační balíček pro odvod pojištění pro Dohody o provedení práce, něco začne platit od 1. 7. 2024, to hlavní od 2025. 

Nově zajištění na stáří

V oblasti zajištění na stáří se zavádí nový model spoření na důchod - daňová podpora zahrnuje 4 typy produktů:

 • penzijní připojištění
 • životní pojištění
 • dlouhodobý investiční produkt
 • pojištění dlouhodobé péče.

Nezdanitelné částky základu daně budou do limitu 48 000 Kč ročně/poplatníka pro všechny tyto produkty. (Osvobozeny od daně jsou příspěvky od zaměstnavatele do limitu 50 000 Kč ročně na tyto produkty.)

Chystané změny od 2025 - zrušení vedení účetnictví pro fyzické osoby

Nový zákon má zrušit povinnost fyzických osob vést podvojné účetnictví (tedy i pro ty s obratem nad 25 mil Kč ročně). Mělo by začít platit od 1.1.2025, bude ale záviset na legislativním procesu.

Reklama

reklama