logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

DPP - Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce do 30.6.2024 - Změny DPP od 1.7.2024 - Sociální a zdravotní pojištění z DPP do 30.6.2024 - Sociální pojištění z DPP od 1.7.2024 - Nová evidenční povinnost pro zaměstnavatele - Nová informační povinnost pro zaměstnance i zaměstnavatele - Zdravotní pojištění z DPP od 1.7.2024 - Zdanění dohod - daň z příjmu - Další změny jsou od 1.10.2023 -

Dohoda o provedení práce do 30.6.2024

Dohoda o provedení práce (DPP) je způsob, jak levně a jednoduše zajistíme některé práce jednorázového charakteru. Je to díky vysokému limitu 10 tisíc Kč, do kterého není nutné z odměn odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Změny DPP od 1.7.2024

Od července 2024 bude DPP administrativně náročná kvůli nutnosti každý měsíc detailně informovat úřady.

V mnoha případech už DPP nebude ani cenově výhodná, kvůli zavedení dalšího omezujícího limitu pro více DPP u jednoho člověka. 

Sociální a zdravotní pojištění z DPP do 30.6.2024

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny do 10 tisíc Kč nebo přesně 10 tisíc Kč za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Takové příjmy může mít zaměstnanec i u více zaměstnavatelů.

Je-li odměna vyšší než 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.

Za zaměstnance, jehož odměna (nebo součet odměn) přesáhla v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Sociální pojištění z DPP od 1.7.2024

Od července 2024 platí dva limity pro odvod pojištění z Dohod o provedení práce. Když je některý limit překročen, zaměstanvatel i zaměstnanec musí odvést sociální pojištění, 

  • 1. limit platí pro odměnu za měsíc, při překročení zaměstnavatel rovnou odvede sociální pojištění (je to 25% průměrné mzdy, v roce 2024 tedy 10 500 Kč)
  • 2. limit platí pro souběh (součet) odměn pracovníka u dvou či více zaměstnavatelů na DPP. Je to 40 % průměrné mzdy, v roce 2024 tedy 17500 Kč. Pokud dojde u pracovníka k překročení tohoto limitu, musí zaměstnanec i všichni ti zaměstnavatelé odvést sociální pojištění z odměn za ten měsíc. O překročení 2. limitu se zaměstnavatelé dozví se zpožděním. Souběh bude sledovat úřad, zaměstnavatelé budou úřad detailně informovat, viz dále: 

Nová evidenční povinnost pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel předloží vždy do 20. dne po skončení měsíce na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) na předepsaném tiskopise informace o všech svých zaměstnancích na DPP, tedy jméno, rodné číslo nebo datum a místo narození a výši příjmů nebo údaj, že žádný příjem nezúčtoval.

Pokud ČSSZ zjistí, že byl pro některého pracovníka překročen limit 17 500 Kč pro souběh jeho DPP, pošle všem zaměstnavatelům informaci o vzniku účasti na pojištění. Každý zaměstnavatel pak odvede pojistné z odměny tomu pracovníkovi, a to do 20. dne po měsíci, ve kterém mu bylo doručeno oznámení o vzniku účasti na pojištění.

Nová informační povinnost pro zaměstnance i zaměstnavatele

Zaměstnanec musí informovat zaměstnavatele o tom, že vykonává práci na DPP ve stejném měsíci také u jiného zaměstnavatele, nejpozději v den nástupu.

Zaměstnavatel musí zaměstnance nejpozději v den nástupu písemně informovat o jeho informační povinnosti, a zaměstnanec mu to musí do 8 dnů potvrdit. Zaměstnavatel to musí evidovat.

Zdravotní pojištění z DPP od 1.7.2024

Zdravotní pojištění se zatím neřešilo.

Zdanění dohod - daň z příjmu

Viz Zdanění Dohody

Další změny jsou od 1.10.2023

Donedávna byly Dohody jednodušší i v mnoha dalšíéch ohledech. Počínaje 1.10.2023 novela zákoníku práce přiblížila všechny Dohody normálním pracovním poměrům. Zaměstnavatel například musí zaměstnance informovat o obsahu právního vztahu, může k tomu použít dokument ministerstva, dále musí být uvedeny sjednané práce. Zaměstnanec pracující na Dohodu aspoň 180 dní může požádat o normální pracovní poměr, zaměstnavatel mu nemusí vyhovět, musí to ale písemně zdůvodnit. Nově mají pracovníci na Dohody nárok na dovolenou, počínaje lednem 2024. Zachovaná je 15 denní výpovědní lhůta bez udání důvodu.

Reklama

reklama