logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

DPP - Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce - Změny od roku 2024 - Limit 300 hodin ročně - Z odměn do 10 tisíc se neplatí pojištění - Nad 10 tisíc se pojištění platí - Zdanění - daň z příjmu -

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je stále ještě způsob, jak levně a jednoduše zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji a stačí nízká odměna, je šikovnější a vhodnější Dohoda o pracovní činnosti

Změny od roku 2024

V legislativním procesu je nyní zásadní proměna toho, jak se mají v budoucnu Dohody o provedení práce zdaňovat a odvádět z nich pojištění. Měly by být dva limity pro ne-odvod sociálního pojištění. Jeden pro odměny u jednoho zaměstnavatele, druhý pro součet odměn u všech zaměstnavatelů konkrétního pracovníka. Vše by mělo být evidováno na straně státu. 

Limit 300 hodin ročně

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Z odměn do 10 tisíc se neplatí pojištění

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny do 10 tisíc Kč nebo přesně 10 tisíc Kč za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Takové příjmy může mít zaměstnanec i u více zaměstnavatelů.

Nad 10 tisíc se pojištění platí

Je-li odměna vyšší než 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.

Za zaměstnance, jehož odměna (nebo součet odměn) přesáhla v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Zdanění - daň z příjmu

Viz Daně a pojištění u Dohody.

Reklama

reklama