logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

DPP - Dohoda o provedení práce

Dohoda o provední práce bez odvodu pojištění - Registrace zaměstnavatele na ČSSZ - Registrace všech zaměstnanců na DPP na ČSSZ - Měsíční hlášení všech dohod na ČSSZ - Od 2025 je jen první ohlášená dohoda bez pojištění   - Limit pro dohodu o provední práce - Odměny z DPP nad limit - Zdanění dohod - daň z příjmu - Dovolená u DPP a další změny -

Dohoda o provední práce bez odvodu pojištění

Dohoda o provedení práce (DPP) je způsob, jak levně a jednoduše zaměstnáme pracovníky na menší práce. Z odměn až do 10 tisíc Kč za měsíc není nutné odvádět zdravotní ani sociální pojištění.

Zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění do limitu se neodvádí z DPP člověka u libovolného počtu zaměstnavatelů, ale jen do konce roku 2024. Od roku 2025 je omezení na jedinou DPP člověka, viz níže.

Registrace zaměstnavatele na ČSSZ

Pokud zaměstnavatel dosud není u správy zaregistrován, tak se nejprve zaregistruje a získá tak variabilní symbol. Na začátku je termín do 31.7.2024.

Registrace všech zaměstnanců na DPP na ČSSZ

Dosud zaměstnavatelé přihlašovali zaměstnance do registru pojištěnců ČSSZ jen tehdy, když jim vznikla povinnost odvádět pojištění. Od července 2024 musí zaměstnavatel registrovat každého zaměstnance na DPP, který k němu nastoupil, ať už mu vznikla účast na pojištění nebo ne. Dosavadní i nové zaměstnance na DPP může registrovat i "odregistrovávat" jedním ze dvou způsobů:

Měsíční hlášení všech dohod na ČSSZ

Vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce musí zaměstnavatel správě sociálního zabezpečení nahlásit údaje ke všem zaměstnancům na DPP. Udělá to elektronicky přes formulář "Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činných na základě DPP".

Ve výkazu uvede všechny zaměstnance na DPP, se kterými má dohodu o provedení práce. Včetně těch, u kterých nevznikla účast na pojištění, i těch, u kterých v tom měsíci nebyla zúčtovaná žádná odměna. Formulář obsahuje

  • jméno a příjmení zaměstnance
  • rodné číslo (případně datum a místo narození, pokud rodné číslo nemá přidělené)
  • kód jeho zdravotní pojišťovny
  • výši příjmů zúčtovaných na dohodu o provedení práce u daného zaměstnance v daném měsíci
  • případně přihlášení či odhlášení dohodáře na DPP k účasti na nemocenském pojištění  

Od 2025 je jen první ohlášená dohoda bez pojištění  

Od počátku 2025 už každý člověk může mít v jednom měsíci jen jednu dohodu DPP, z které se až do limitu nemusí odvádět pojištění. 

S ostatními DPP toho zaměstnance se musí nakládat jako s dohodou o pracovní činnosti. To znamená, že limit pro nutnost odvádět z odměny pojistné je maximálně 4 tisíce Kč za měsíc (v roce 2025 to bude patrně už 4,5 tisíce Kč za měsíc). 

"Oznámená" DPP bude v prvním pořadí v celorepublikové evidenci, kterou povede Česká správa sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel tam pošle elektronicky „záměr uplatňovat režim oznámené dohody“. Pokud ho už s oznámenou dohodou předešel  jiný zaměstnavatel, dostane zprávu, že je v pořadí, ale zatím ta jeho DPP není první oznámená dohoda. 

Limit pro dohodu o provední práce

Do konce 2024 je limit pro DPP bez pojištění 10 tisíc Kč. Od 2025 patrně bude limit 11 tisíc Kč, vztahovat se bude ale už jen na jedinou DPP člověka.

Odměny z DPP nad limit

Je-li odměna vyšší než 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění, stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn. Zaměstnavatel podá přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Zdanění dohod - daň z příjmu

Viz Zdanění Dohody

Dovolená u DPP a další změny

Počínaje 1.10.2023 novela zákoníku práce přiblížila všechny Dohody normálním pracovním poměrům. Zaměstnavatel například musí zaměstnance informovat o obsahu právního vztahu, může k tomu použít dokument ministerstva, dále musí být uvedeny sjednané práce.

Zaměstnanec pracující na Dohodu aspoň 180 dní může požádat o normální pracovní poměr, zaměstnavatel mu nemusí vyhovět, musí to ale písemně zdůvodnit.

Nově mají pracovníci na Dohody nárok na dovolenou, počínaje lednem 2024. Zachovaná je 15 denní výpovědní lhůta bez udání důvodu.

Reklama

reklama