logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

DPH - daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty DPH, nejvíc hledáte

Sazby DPH

Pořízení zboží z EU a reverse charge

Airbnb, Booking.com a DPH 

Prodej zboží do jiných zemí EU

Daň z přidané hodnoty, přehled témat:

Airbnb, Booking.com a DPH - z provizí zahraničním ubytovacím platformám musíme odvádět DPH českému státu, i když nejsme plátce (stala se z nás identifikovaná osoba)

Daňová evidence plátce DPH - plátce musí povinně evidovat daňové doklady

Daňový doklad běžný a zjednodušený - náležitosti daňových dokladů

Datum uskutečnění zdanitelného plnění - do kterého zdaňovacího období doklad patří 

EU - nákup a prodej do zemí EU - přehled článků ohledně obchodů z EU a do EU

Identifikovaná osoba - kvůli reklamě na FB, ubytování přes Airbnb či Booking.com atd. musíme odvádět státu DPH, i když nejsme plátce 

Kontrolní hlášení k DPH - když jsme plátce DPH, musíme kromě daňového přiznání podávat i kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení - jak vyplnit - podrobněji

Kontrolní hlášení následné, opravy, rychlá odpověď - když je něco špatně, nebo by mohlo být

Nadměrný odpočet DPH - plátce DPH má nárok na vratku DPH ze svých nákupů 

Nespolehliví plátci DPH - kdž zaplatíme nespolehlivému plátci, budeme za něj možná muset odvést ještě znovu DPH

Obrat 2 mil Kč pro registraci k DPH - po překročení obratu 2 mil Kč za 12 měsíců se staneme plátcem DPH, co se tam počítá  

Přenesená povinnost - reverse charge - odvod DPH neodvádí státu ten, kdo prodává, ale naopak ten, kdo kupuje, většinou když plátce DPH nakupuje v EU

Přiznání k DPH - plátci podávají vždy po měsíci nebo po čtvrtletí

Povinnosti plátce DPH - co ještě plátce musí

Registrace plátce DPH - plátcem se můžeme stát povinně, ale i dobrovolně

Registrace plátce DPH povinná, překročení obratu - po překročení obratu 2 mil Kč za 12 měsíců se staneme plátcem DPH  

Reverse charge

Reklama na Facebook, AdWords a DPH - výdej za reklamu na FB, příjem z Google AdSense atd. dělají z nás identifikovanou osobu

Ručení za DPH, zveřejněné účty - když zaplatíme nespolehlivému plátci, budeme ručit za to, že odvede DPH státu

Sazby DPH - kolik musíme narazit na své zboží a služby

Souhrnné hlášení

Zdaňovací období plátce DPH - někdo má měsíční, někdo čtvrtletní

Zrušení registrace k DPH - kdy můžeme zrušit plátcovství, a co všechno udělat

Reklama

reklama