Přenesená daňová povinnost DPH - reverse charge

Reverse charge - co je to

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel a nikoliv dodavatele plnění. Tedy DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše "výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel".

Režim přenesené daňové povinnosti platí pro vybrané druhy zdanitelného plnění mezi plátci DPH, firmami a podnikateli. Netýká se koncových drobných spotřebitelů - soukromých osob.

Některá plnění mají tento režim trvale ze zákona, některá dočasně dle nařízení vlády. 

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Trvalé je použití režimu přenesené daňové povinnosti stanoveno pro (podrobněji viz zákon o DPH): 

- dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH, dodání zlata

- dodání nemovité věci od plátce DPH plátci DPH, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.

- poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e) zákona o DPH

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud vláda stanoví nařízením, spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH

Na základě "mechanismu rychlé reakce" může vláda rovněž stanovit použití tohoto režimu, pokud Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání určitého zboží nebo poskytnutí služby nemá námitky. Režim přenesení daňové povinnosti se takto použije na maximálně 9 měsíců.

Nařízení vlády od února 2016 rozšířilo režim přenesené daňové povinnosti na dodání plynu a elektřiny a dále umožnilo použití tohoto režimu i na případ, že se nepřekročí stanovený limit 100.000 korun, a to plátcům DPH, kteří se společně dohodnou na použití tohoto režimu.

Od ledna 2016 se přenesená daňová povinnost rozšířila o dodání nemovité věci plátci DPH.

Přenesená daňová povinnost dále platí pro vybrané zemědělské plodiny a dále například pro dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací.

Plošný reverse-charge se chystá pro vysoké částky

V říjnu 2018 EU rozhodla o možnosti používat režim reverse charge v daleko větší míře než dosud. Česká vláda nyní usiluje, aby od poloviny roku 2020 platil plošný reverse charge pro veškerá jednotlivá plnění, která přesáhnou limit 17.500 EUR, tedy cca 450 tisíc Kč. Drobných živnostníků a dalších OSVČ se tedy změna nedotkne. 

Závazné posouzení

Závazné posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého plnění použije režim přenesení daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství nám vydá na naši žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. V žádosti o vydání takového rozhodnutí uvedeme popis zdanitelného plnění (v žádosti uvedeme jen jedno plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. K žádosti se pojí správní poplatek 10 tisíc Kč.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

Plnění uskutečněná v režimu přenesené daňové povinnosti uvedeme v daňovém přiznání k DPH na řádku 25, v kontrolním hlášení v části A.1.

Plnění přijatá v režimu přenesené daňové povinnosti uvedeme v daňovém přiznání k DPH na řádcích 10. a 11., v kontrolním hlášení v části B.1.

Viz Jak vyplnit kontrolní hlášení.

Doklad pro přenesení daňové povinnosti

Pokud vystavujeme doklad v režimu přenesené daňové povinnosti, daňový doklad má obsahovat další náležitosti, viz P. Běhounek: změny od 2013.

Zákon

Viz § 92a a násl. zákona o DPH.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt