Přenesená daňová povinnost DPH - reverse charge

Reverse charge co je to

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel místo dodavatele plnění. Faktura a platba proběhnou bez DPH.

Zboží putuje mezi zeměmi EU

S přenesenou daňovou povinností se jako OSVČ setkáme většinou tehdy, když jsme plátce DPH a nakoupíme zboží od plátce DPH z jiné země EU. A také když jsme plátce DPH a prodáme zboží plátci DPH z jiné země EU. 

Vyděláváme pomocí Facebook, Airbnb, Booking.com i AdSense

S přenesenou daňovou povinností se setkáme i tehdy, když si zadáme reklamu na Facebooku nebo přes Google AdWords, nebo když máme na svém webu reklamy od Google Adsense. Nebo když pronajmeme byt nebo pokoj přes Booking.com nebo Airbnb.

Pokud nejsme plátce DPH, u každého z těchto případů (Facebook, Airbnb, Booking.com, AdSense, AdWords) se z nás stane identifikovaná osoba. A vůbec nesejde na tom, jestli jsme nebo nejsme podnikatel nebo OSVČ.

Přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

Plnění v režimu reverse-charge vykazujeme podle toho, o jaký případ konkrétně jde. Viz

Prodej zboží do EU

Odběr zboží z EU

Google AdSense a jiné služby do EU

Facebook, Google AdWords, Airbnb, Booking.com a jiné služby z EU

Doklad pro přenesení daňové povinnosti

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti vystavujeme bez DPH a s doslovem, viz Prodej zboží do EU 

Různé typy reverse charge

Trvalý režim přenesení daňové povinnosti

Trvalé reverse charge je stanoveno pro dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH (jde o různé druhy odpadu) a dodání zlata. Dále dodání nemovité věci od plátce DPH plátci DPH, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5. A také poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e) zákona o DPH. Podrobněji v zákonu o DPH.

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dočasná použití již spadají do oné nůše vládních nařízení a změn, do které není radno se pouštět, pokud se nás přímo bytostně netýkají. Tak například pokud vláda stanoví nařízením, spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH (patří tam například mobily, tablety a laptopy). 

Na základě "mechanismu rychlé reakce" může vláda rovněž stanovit použití tohoto režimu, pokud Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání určitého zboží nebo poskytnutí služby nemá námitky. Režim přenesení daňové povinnosti se takto použije na maximálně 9 měsíců.

Nařízení vlády od února 2016 rozšířilo režim přenesené daňové povinnosti na dodání plynu a elektřiny a dále umožnilo použití tohoto režimu i na případ, že se nepřekročí stanovený limit 100.000 korun, a to plátcům DPH, kteří se společně dohodnou na použití tohoto režimu. Od ledna 2016 se přenesená daňová povinnost rozšířila o dodání nemovité věci plátci DPH.

Přenesená daňová povinnost dále platí pro vybrané zemědělské plodiny a dále například pro dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací. 

Plošný reverse-charge hned tak nebude

Plošné použití reverse charge pro veškerá jednotlivá plnění přesahující limit 17.500 EUR (cca 450 tisíc Kč) již EU povolila. I když jej vláda ČR chtěla zavést od července 2020, vypadá to, že nebude zavedeno ani do konce roku 2020 a patrně ani v roce 2021.

Závazné posouzení

Máme-li pochybnosti, závazné posouzení určí, zda při poskytnutí určitého plnění máme použít režim reverse-charge. V žádosti o vydání takového rozhodnutí uvedeme popis zdanitelného plnění (v žádosti uvedeme jen jedno plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. K žádosti se pojí správní poplatek 10 tisíc Kč. Generální finanční ředitelství nám vydá na naši žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. 

Zákon

Viz § 92a a násl. zákona o DPH.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt