Jak podnikat v roce 2020

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

 Aktuality pro rok 2020 (již schváleno a platí): 

Aktuální info dáváme na Facebook

* Zálohy na sociální a zdravotní pojištění za březen až srpen jsou odpuštěny. Zálohy musíme začít platit znovu od září.

Přehledy příjmů pro sociální pojištění můžeme bez sankcí podat až do 18. září, do toho termínu je třeba i doplatit. Jinak dostaneme sankci od počátku dubna. Pro zdravotní pojištění ale jen do 3. srpna.

* 1. 7. se přesunuly do 10% sazby DPH další služby, například ubytovací služby a vstupné na kulturu a sport.  

EET se ruší do konce roku 2020, začne platit zase 1. ledna 2021. (Pokud bude schváleno, evidovat budou muset začít i ostatní OSVČ, například řemeslníci, účetní, lékaři a další.) Bude možno využívat zvláštní "offline" režim, kdy se tržby oznamují jednou částkou za celé čtvrtletí.

Sociální pojištění za březen až srpen je zcela odpuštěno až do výše minimálních záloh. 

Záloha na daň z příjmu v červnu nemusí být placena.

* V období 1. 3. až 31. 7. bylo lze pozdě podat kontrolní hlášení k DPH, pokuta 1000 Kč je plošně prominuta. Pokyn MF opardonuje přímo nepodání kontrolního hlášení, pokud se prokáže překážka kvůli koronaviru. K tomu se váže i opardonování pozdního podání přiznání k DPH a pozdní odvod DPH.

* Novinky dáváme na Facebook

novinky

 Školička pro podnikatele: 

* Prodáváme-li občas zboží do jiných zemí EU, nemusíme většinou nic zvláštního řešit. Co když si ale objedná třeba slovenský podnikatel a chce koupit zboží bez DPH? Vše je řešitelné, i když napoprvé ne zrovna lehké. Čtěte Prodej zboží do jiného státu EU

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Máme příjem z Google AdSense? Jsme identifikovaná osoba a musíme dávat souhrnné hlášení. Taky potřebujeme živnost, viz Výdělek na webu.

* Máme reklamu na Facebooku či Google AdWords a uvedli jsme, že je pro naše ekonomické činnosti? Musíme se zaregistrovat k DPH jako identifikovaná osoba a dávat souhrnné hlášení. (Jsme-li plátce DPH, píšeme to do přiznání k DPH i kontrolního hlášení.)

Daňový kalendář

25.9.2020 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za srpen a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

30.9.2020 - Záloha na sociální pojištění za září má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za září má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce října.)

 

30.9.2020 - Do tohoto data můžeme požádat o vrácení DPH ze zemí EU za předešlý rok.

 

8.10.2020 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za září musí být na účtu zdravotní pojišťovny.

 

15.10.2020 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiUžíváme-li auto k podnikání, zaplatíme zálohu na silniční daň za 3.čtvrtletí na účet FÚ.

 

26.10.2020 - DPHJsme-li plátce DPH, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení a zaplatíme DPH za 3. čtvrtletí nebo za září. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

31.10.2020 - Pokud jsme se stali letos plátcem DPH, můžeme zkusit požádat o změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní.

 

31.10.2020 - Záloha na sociální pojištění za říjen má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za říjen má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce listopadu.)

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt