Jak podnikat v roce 2020

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

 Školička pro podnikatele: 

* Prodáváme-li občas zboží do jiných zemí EU, nemusíme většinou nic zvláštního řešit. Co když si ale objedná třeba slovenský podnikatel a chce koupit zboží bez DPH? Vše je řešitelné, i když napoprvé ne zrovna lehké. Čtěte Prodej zboží do jiného státu EU

novinky

 Aktuality pro rok 2020 (již schváleno a platí): 

Aktuální info dáváme na Facebook

Přehledy příjmů pro sociální pojištění můžeme bez sankcí podat až do 18. září, do toho termínu je třeba i doplatit. Jinak dostaneme sankci od počátku dubna. Pro zdravotní pojištění ale jen do 3. srpna.

Přiznání k dani z příjmu stačí bez sankcí podat nejpozději 18. 8. 2020, není třeba o to žádat. Stejně tak zaplatit daň. Pokud to nestihneme, sankce se počítá už od počátku dubna.

* Od 1. 7. se přesunuly do 10% sazby DPH další služby, například ubytovací služby a vstupné na kulturu a sport.  

* Povinnosti spojené s EET se ruší do konce roku 2020. 

* Můžeme požádat už i o druhý kompenzační bonus ve výši 19,5 tisíce Kč na období květen a část června, ale není zcela jasné, kdo má nárok. Více.

* Nemusíme platit zálohy na sociální pojištění za březen až srpen. (Za tyto měsíce nám bude sociální pojištění zcela odpuštěno až do výše minimálních záloh.) 

* Červnovou zálohu na daň z příjmu nemusíme platit.

* V období 1. 3. až 31. 7. můžeme pozdě podat kontrolní hlášení k DPH, pokuta 1000 Kč je plošně prominuta. Pokyn MF opardonuje přímo nepodání kontrolního hlášení, pokud se prokáže překážka kvůli koronaviru. K tomu se váže i opardonování pozdního podání přiznání k DPH a pozdní odvod DPH.

* Finanční správa zřídila specielní stránku pro nouzový stav.

* Od 1. května 2020 platí sice pro EET zvláštní "offline" režim (tržby se oznamují jednou částkou za celé čtvrtletí), ale EET kvůli koronaviru do konce roku neplatí.

* Novinky dáváme na Facebook

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Máme-li příjem z Google AdSense, jsme identifikovaná osoba k DPH a musíme podávat souhrnné hlášení. Rovněž potřebujeme živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

* Dáme-li reklamu na Facebook či Google AdWords a uvedeme, že ji používáme pro své ekonomické činnosti, musíme se zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH a podávat souhrnné hlášení. (Jsme-li plátcem DPH, píšeme tyto výdaje do přiznání k DPH i do kontrolního hlášení.)

Daňový kalendář

10.8.2020 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za červenec musí být na účtu zdravotní pojišťovny. Díky koronaviru nemusíme platit. 

 

25.8.2020 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za červenec a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

31.8.2020 - Záloha na sociální pojištění za srpen má být na účtu OSSZDíky koronaviru nemusíme platit.  A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za srpen má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce září.)

 

8.9.2020 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za srpen musí být na účtu zdravotní pojišťovny. Díky koronaviru nemusíme platit. 

 

15.9.2020 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2019 převýšila 150 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní zálohu na daň z příjmů na účet FÚDíky koronaviru nemusíme platit. 

 

25.9.2020 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za srpen a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

30.9.2020 - Záloha na sociální pojištění za září má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za září má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce října.)

1.10.2020 - Do tohoto data můžeme požádat o vrácení DPH ze zemí EU za předešlý rok.

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt