Jak podnikat - OSVČ rok 2022

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

Aktualizované články:

* Jak začít podnikat

* Jak podnikat - OSVČ rok 2022

* Silniční daň

novinky

 Aktuality: 

* Pokud parlament schválí daňový balíček, limit pro povinné plátcovství DPH i pro možnost použití paušální daně se od roku 2023 zvýší na 2 miliony Kč obratu za rok. Paušální daň se zároveň rozrůzní podle výše příjmů.

* Od roku 2023 budou mít všichni OSVČ povinně datové schránky.

Dlouhodobý hmotný majetek je od 80 tisíc Kč (ne 40 tisíc) - odpisujeme. 

EET je pro rok 2022 zrušena, vláda prosazuje úplné zrušení.

* Silniční daň pro vozy do 12 tun je zrušena. 

novinky

 Jak začít podnikat, OSVČ: 

* Postup jak začít s OSVČ.

* Nejlepší je zaregistrovat vše najednou, ale většina lidí nejdříve koupí živnost.

Reklama na Facebook znamená průšvih.

Zdravotní pojištění a sociální pojištění platíme měsíčně jen při činnosti hlavní.

* Daň z příjmu řešíme výdaji procentem z příjmů, pro "nákup a prodej" je výhodnější daňová evidence. Paušální daň je vhodná jen pro někoho.

* Kvůli DPH každý měsíc hlídáme obrat za předchozích 12 měsíců.

Daňový kalendář

15.9.2022 - Pokud naše daň z příjmů za minulý rok převýšila 150 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní zálohu na daň z příjmů na účet finančního úřadu 

 

30.9.2022 - Vrácení DPH ze zemí EU: jsme-li plátce DPH a vloni jsme v jiném státu EU zaplatili za plnění použité pro naši samostatnou výdělečnou činnost, můžeme požádat o vratku za předešlý rok.

 

15.12.2022 - Pokud naše daň z příjmů za předešlý rok převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme pololetní zálohu na daň z příjmů na účet finančního úřadu.

 

8.1.2023 -  Chceme-li v roce 2023 paušální daň, musíme se k ní přihlásit na finanční úřad nejpozději do tohoto data.

 

25.1.2023 - DPHPokud jsme plátci DPH a máme měsíční zdaňovací období a splňujeme podmínky pro čtvrtletní, můžeme změnit zdaňovací období na čtvrtletní. Změnu oznámíme vyznačením v příslušné kolonce na formuláři přiznání.

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt