Jak podnikat v roce 2020

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

 Již schválené změny v čase koronaviru: 

Aktuální info dáváme na Facebook

 Přiznání k dani z příjmu stačí bez sankcí podat nejpozději 1. 7. 2020, není třeba o to žádat. Stejně tak zaplatit daň.

Přehled příjmů pro zdravotní pojišění i sociální pojištění můžeme bez sankcí podat až do 3. srpna. 

* Možná je čas příhlásit se na nemocenské pojištění, možná je čas na přerušení podnikání.

* Nemusíme platit zálohy na sociální pojištění za březen až srpen. (Za tyto měsíce nám bude sociální pojištění zcela odpuštěno až do výše minimálních záloh.) 

* Červnovou zálohu na daň z příjmu nemusíme platit.

* V období 1. 3. až 31. 7. můžeme pozdě podat kontrolní hlášení k DPH, pokuta 1000 Kč je plošně prominuta. Pokyn MF opardonuje přímo nepodání kontrolního hlášení, pokud se prokáže překážka kvůli koronaviru. K tomu se váže i opardonování pozdního podání přiznání k DPH a pozdní odvod DPH.

* Povinnosti spojené s EET se ruší minimálně na dobu nouzového stavu plus 3 měsíce, a to pro všechny.

* Finanční správa zřídila specielní stránku pro nouzový stav. 

novinky

 Schválené novinky pro rok 2020: 

* Od ledna je minimální záloha na zdravotní pojištění zvýšena na 2352 Kč.

* Od 1. května 2020 se EET rozšíří i na ostatní podnikatele, kteří berou hotovost.

* Od 1. května 2020 můžeme využít pro EET zvláštní "offline" režim, přihlásit se můžeme už teď. Oproti původní verzi se tržby v Oznámení nebudou vypisovat po dnech, ale za celé čtvrtletí jednou částkou. 

* Od 1. května 2020 se některé služby a zboží přesunou ze základní sazby DPH do 10%.

* Změny dáváme na Facebook

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnná hlášení. Máme mít živnostenské oprávnění viz Výdělek na webu.

* Jsme-li plátce DPH a dáváme reklamy na FB či AdWords, píšeme výdaje do přiznání k DPH i kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

31.3.2020 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme měli zaměstnance a přihlásili se k dani vybírané srážkou, podáme Vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2019, na papírovém formuláři nebo elektronicky.

 

31.3.2020 - daňové přiznání k dani z příjmůTermín pro daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2019 a platbu daně na účet finančního úřadu. Tolerováno dalších 5 pracovních dní bez sankcí. Kvůli koronaviru stačí, když přiznání podáme a daň zaplatíme až nejpozději 1. 7. 2020.

 

 

31.3.2020 - Záloha na sociální pojištění za březen má být na účtu OSSZDíky koronaviru nemusíme platit. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za březen má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce dubna.) 

8.4.2020 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za březen musí být na účtu zdravotní pojišťovny. Díky koronaviru nemusíme platit. 

 

15.4.2020 - Silniční daňUžíváme-li auto k podnikání, zaplatíme zálohu na silniční daň za 1.čtvrtletí na účet FÚ.

 

27.4.2020 - DPHJsme-li plátce DPH, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení a zaplatíme DPH za 1. čtvrtletí nebo za březen. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

30.4.2020 - Záloha na sociální pojištění za duben má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za duben má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce května.) Díky koronaviru nemusíme platit. 

 

4.5.2020 - Přehledy o příjmech za rok 2019 podáme správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Sociální pojištění i zdravotní pojištění doplatíme do 8 dnů od podání. Díky koronaviru stačí do 3. 8. 

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt