logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Jak podnikat, odvody OSVČ 2024

Živnosti, OSVČ        Pojištění

Daně z příjmů       DPH        EU

Výdaje        Dohody 

Přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro vaše podnikání:

Podnikání, živnosti, OSVČ

Jak začít jako OSVČ - buď oznámení na paušální daň nebo jednotný registrační formulář

Živnosti se dělí na živnosti volné (může dělat každý), živnosti vázané a také živnosti řemeslné (vyžadují kvalifikaci/praxi). Jsou i činnosti bez živnosti. Založení živnosti online

Daň z příjmů , daňové přiznání

Online daňové přiznání - portál Moje daně.

a) Paušální výdaje procentem z příjmů jsou výhodné pro příjmy do 2 mil Kč/rok či mírně nad.

b) Paušální daň je velmi jednoduchá, výhodná může být při hlavní činnosti a nižším obratu.

c) Daňová evidence má výdaje dle skutečnosti, dokladů. Využijeme paušál na auto, také odpisy majetku a další daňové výdaje

Příležitostná činnost do limitu se nemusí zdanit.

Sociální a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění a také sociální pojištění platíme dle toho, zda máme OSVČ jako hlavní činnost nebo vedlejší činnost. Když máme vedlejší činnost a nízký zisk, neplatíme zálohy na sociální pojištění. Po konci roku podáme přehledy příjmů

DPH

Sazby DPH - od ledna 2024 jsou už jen dvě sazby

Registrace plátce DPH povinná když překročíme obrat 2 mil Kč za 12 měsíců

Zrušení registrace plátce DPH, když nám obrat klesl

Nákup zboží z EU, také prodej zboží do EU může znamenat reverse charge

Reklama na Facebooku, také výdělek z AdSense rovná se identifikovaná osoba

Práce na dohodu

Dohoda o pracovní činnosti je výborná pro odměny do 4 tisíc Kč/měsíc 

Dohoda o provedení práce je výhodná pro odměny do 10 tisíc Kč/měsíc

Daňový kalendář

1.6.2024 - Přehled příjmů na sociální pojištění za minulý rok podáme na Správu sociálního pojištění, pokud jsme daňové přiznání k dani z příjmu podali až v dubnu. Zároveň doplatíme případný doplatek. 

 

1.6.2024 - Přehled příjmů za minulý rok podáme svojí zdravotní pojišťovně, pokud jsme daňové přiznání k dani z příjmu podali až v dubnu. Pokud nám vyšel doplatek, doplatíme jej do 8 dnů od podání Přehledu.

 

1.6.2024 - Opakující se odvody:

Zdravotní pojištění - zálohy do 8. dne následujícího měsíce 

Sociální pojištění - zálohy do konce následujícího měsíce 

Paušální daň do 20. dne v měsíci

DPH - do 25. dne po měsíci/čtvrtletí

 

15.6.2024 - Pokud naše daň z příjmů za minulý rok převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme zálohu na daň z příjmů na účet FÚ 

 

Nové a aktualizované články:

* Paušální daň a výdaje paušálem srovnání

* Daň z podílu na zisku

* Daň z příjmů fyzických osob, OSVČ

novinky

 Změny roku 2024: 

* Daňové změny od roku 2024 - konsolidační balíček a OSVČ.

* Minimální sociální pojištění se zvyšuje už od ledna.

* Sazby DPH již jen dvě, základní 21% a snížená 12%. Některé činnosti přešly do základní sazby 21%. 

* Od 1.7.2024 bude se dohody o provedení práce budou povinně evidovat na úřadě.

* Nový zákon má zrušit povinnost fyzických osob vést podvojné účetnictví (tedy i pro ty s obratem nad 25 mil Kč ročně). Mělo by začít platit od 1.1.2025, bude ale záviset na legislativním procesu.

Chystá se od 2025:

* Změny pro přechod na plátce DPH překročením obratu