Jak podnikat - OSVČ

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

Aktualizované články:

* Přihlášení na zdravotní a sociální pojištění

* Sociální, zdravotní, nemocenské pojištění OSVČ

* Zdravotní pojištění OSVČ, zálohy

novinky

 Aktuality, které už platí: 

* Výši zaplacených záloh na sociální pojištění nám již úřad nepošle, zjistíme ho sami v aplikaci úřadu.

Silniční daň pro auta a vozy do 12 tun je prakticky zrušená.

* Plátcem DPH se stáváme až od obratu 2 miliony Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců. 

Paušální daň se nyní vyplatí pro živnostníky s příjmy až do 1,5 milionu Kč/rok a pro řemeslníky a zemědělce s příjmy až do 2 milionů Kč/rok. 

novinky

 Jak začít podnikat, OSVČ: 

Postup jak začít s OSVČ. (Nejlepší je zaregistrovat vše najednou, ale většina lidí nejdříve koupí živnost.)

* Daň a pojištění vyřešíme, když se na začátku roku přihlásíme na paušální daň. Když ale budeme mít příjmy nad 1,5 milionu za rok, použijeme raději výdaje procentem z příjmů (při "nákupu a prodeji" je výhodnější daňová evidence). 

Reklamu na Facebooku si odpustíme, pokud to jde. Udělá z nás identifikovanou osobu k DPH.

Daňový kalendář

1.6.2023 - Přehled příjmů na sociální pojištění za minulý rok podáme na Správu sociálního pojištění, pokud jsme daňové přiznání k dani z příjmu podali elektronicky. Zároveň doplatíme případný doplatek. 

 

1.6.2023 - Přehled příjmů za minulý rok podáme svojí zdravotní pojišťovně, pokud jsme daňové přiznání k dani z příjmu podali elektronicky. Pokud nám vyšel doplatek, doplatíme jej do 8 dnů od podání Přehledu.

 

1.6.2023 - Opakované platby:

Zdravotní pojištění
do 8. dne následujícího měsíce (máme-li OSVČ jen jako vedlejší činnost, tyto zálohy během roku neplatíme)

Sociální pojištění
do konce následujícího měsíce (zálohy platíme i tehdy, máme-li OSVČ jako činnost vedlejší. Neplatíme je jen při velmi nízkém zisku v předchozím roce.)

Paušální daň
máme-li režim paušální daně, tak místo měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění platíme vždy do 20. dne dotyčného měsíce souhrnnou paušální daň

Daň z přidané hodnoty
jsme-li plátce DPH, podáme přiznání a také odvedeme DPH vždy do 25. dne po měsíci (čtvrtletní plátci do 25. dne po čtvrtletí)  

  

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt