Jak podnikat v roce 2019

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

Aktuality:

Aktuality dáváme na Facebook:

 
 

 Již platné novinky:

* Od ledna 2020 je minimální záloha na zdravotní pojištění zvýšena na 2352 Kč. Poprvé je splatná za leden, tedy do 8. února.

* Od 1. května 2020 se EET rozšíří i na ostatní podnikatele, kteří berou hotovost.

* Od 1. května 2020 můžeme využít pro EET zvláštní "offline" režim, přihlásit se můžeme už teď. Oproti původní verzi se tržby v Oznámení nebudou vypisovat po dnech, ale za celé čtvrtletí jednou částkou. 

* Od 1. května 2020 se některé služby a zboží přesunou ze základní sazby DPH do 10%.

Pokladní certifikát pro EET vyprší vždy po třech letech, je třeba včas zažádat o nový.

Výdaje procentem mají od roku 2019 vyšší limity, pro řadu činností mimo maloobchod se vyplatí i pro obrat kolem 2 milionů Kč za rok. 

* Změny dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnná hlášení. Máme mít živnostenské oprávnění viz Výdělek na webu.

* Jsme-li plátce DPH a dáváme reklamy na FB či AdWords, píšeme výdaje do přiznání k DPH i kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

25.2.2020 - DPHPřiznání k DPH: Jsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za leden a odvedeme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme jen přiznání, a to jen tehdy, pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Ať plátce nebo identifikovaná osoba, souhrnné hlášení podá, pokud měla plnění s EU.

 

2.3.2020 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v předchozím roce měli zaměstnance (i na Dohody), podáme Vyúčtování daně z příjmů.

 

2.3.2020 - Záloha na sociální pojištění za únor má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za únor má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce března.)

 

9.3.2020 - Záloha na zdravotní pojištění za únor.

 

16.3.2020 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2018 převýšila 150 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní zálohu na daň z příjmů na účet FÚ.

 

20.3.2020 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme měli zaměstnance a ještě jsme nepodali Vyúčtování daně z příjmů za rok 2019, podáme je elektronicky.

 

25.3.2020 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za únor a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání za únor jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

31.3.2020 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme měli zaměstnance a přihlásili se k dani vybírané srážkou, podáme Vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2019, na papírovém formuláři nebo elektronicky.

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt