Jak podnikat - OSVČ

Daně, pojištění a evidence OSVČ - rok 2023

Aktualizované články:

* Dohoda o pracovní činnosti DPČ

* DPP - Dohoda o provedení práce

* Kontakt

novinky

 Novinky roku 2023, které už platí: 

* Výši zaplacených záloh na sociální pojištění nám již úřad nepošle, zjistíme ho sami v aplikaci úřadu.

* Plátcem DPH se stáváme až od obratu 2 miliony Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců. 

Paušální daň se nyní vyplatí pro živnostníky s příjmy až do 1,5 milionu Kč/rok a pro řemeslníky a zemědělce s příjmy až do 2 milionů Kč/rok. Pro ostatní jsou lepší paušální výdaje procentem z příjmů, nebo skutečné výdaje podle daňové evidence (hlavně pro nákup-prodej).

novinky

 Jak začít podnikat, OSVČ: 

Postup jak začít s OSVČ. (Nejlepší je zaregistrovat vše najednou, ale většina lidí nejdříve koupí živnost.)

* Daň a pojištění vyřešíme, když se na začátku roku přihlásíme na paušální daň. Když ale budeme mít příjmy nad 1,5 milionu za rok, použijeme raději výdaje procentem z příjmů (při "nákupu a prodeji" je výhodnější daňová evidence). 

Reklamu na Facebooku si odpustíme, pokud to jde. Udělá z nás identifikovanou osobu k DPH.

Daňový kalendář

30.9.2023 - Vrácení DPH ze zemí EU: jsme-li plátce DPH a vloni jsme v jiném státu EU zaplatili za plnění použité pro naši samostatnou výdělečnou činnost, můžeme do tohoto data požádat o vratku za předešlý rok.

 

1.10.2023 - Každý měsíc:

Zdravotní pojištění
zálohy platíme do 8. dne následujícího měsíce. Máme-li OSVČ jen jako vedlejší činnost, tyto zálohy během roku neplatíme.

Sociální pojištění
zálohy platíme vždy do konce následujícího měsíce. Platíme je i tehdy, máme-li OSVČ jako činnost vedlejší (jen při velmi nízkém zisku v předchozím roce je platit nemusíme.)

Paušální daň
máme-li režim paušální daně, tak místo měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění platíme vždy do 20. dne dotyčného měsíce souhrnnou paušální daň. Přihlásit jsme se mohli k tomuto režimu na začátku roku.

Daň z přidané hodnoty
jsme-li plátce DPH, podáme přiznání a také odvedeme DPH vždy do 25. dne po měsíci (čtvrtletní plátci do 25. dne po čtvrtletí).

 

15.12.2023 - Pokud naše daň z příjmů za předešlý rok převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme pololetní zálohu na daň z příjmů na účet finančního úřadu.

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt