Jak podnikat v roce 2019

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

Aktuality:

Aktuality dáváme na Facebook:

 
 

 Již platné novinky:

* Od ledna 2020 je minimální záloha na zdravotní pojištění zvýšena na 2352 Kč. Poprvé je splatná za leden, tedy do 8. února.

* Od 1. května 2020 se EET rozšíří i na ostatní podnikatele, kteří berou hotovost.

* Od 1. května 2020 můžeme využít pro EET zvláštní "offline" režim.

* Od 1. května 2020 se některé služby a zboží přesunou ze základní sazby DPH do 10%.

Pokladní certifikát pro EET vyprší vždy po třech letech, je třeba včas zažádat o nový.

Výdaje procentem mají od roku 2019 vyšší limity, pro řadu činností se vyplatí i pro obrat kolem 2 milionů Kč za rok. 

* Změny dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnná hlášení. Máme mít živnostenské oprávnění viz Výdělek na webu.

* Jsme-li plátce DPH a dáváme reklamy na FB či AdWords, píšeme výdaje do přiznání k DPH i kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

27.1.2020 - DPHDPH: Podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení a odvedeme DPH. Identifikovaná osoba podá přiznání jen pokud jí vznikla povinnost odvést DPH. Plátce i identifikovaná osoba podají i souhrnné hlášení, pokud měly plnění s EU. Pozor: máme-li měsíční zdaňovací období a splňujeme podmínky pro čtvrtletní, můžeme změnu oznámit vyznačením na formuláři přiznání.

 

31.1.2020 - Silniční daňSilniční daň: Pokud jsme užívali auto k podnikání, podáme daňové přiznání k silniční dani za rok 2018 a případně doplatíme silniční daň na účet FÚ.

 

31.1.2020 - Záloha na sociální pojištění za leden má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za leden má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce února.)

 

31.1.2020 - Přiznání k dani z nemovitých věcí: Pokud jsme v minulém roce nabyli nemovitost nebo máme jiný důvod, podáme přiznání k dani z nemovitých věcí podle stavu k 1. lednu letošního roku.

 

10.2.2020 - Záloha na zdravotní pojištění za leden.

 

25.2.2020 - DPHPřiznání k DPH: Jsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za leden a odvedeme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme jen přiznání, a to jen tehdy, pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Ať plátce nebo identifikovaná osoba, souhrnné hlášení podá, pokud měla plnění s EU.

 

2.3.2020 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v předchozím roce měli zaměstnance (i na Dohody), podáme Vyúčtování daně z příjmů.

 

2.3.2020 - Záloha na sociální pojištění za únor má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za únor má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce března.)

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt