Jak podnikat v roce 2020

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

 Opatření kvůli koronaviru, která jsou již schválená a platí: 

Aktuální info dáváme na Facebook

* Můžeme požádat už i o druhý kompenzační bonus ve výši 19,5 tisíce Kč na období květen a část června, ale není zcela jasné, kdo má  nárok. Více info.

* Jsme-li OSVČ s činností hlavní nebo OSVČ s činností vedlejší, ale v březnu a dubnu bez zaměstnání, můžeme požádat o kompenzační bonus 25 tisíc Kč za období část března až duben. Nejpozději do konce června. 

 * Přiznání k dani z příjmu stačí bez sankcí podat nejpozději 1. 7. 2020, není třeba o to žádat. Stejně tak zaplatit daň.

Přehled příjmů pro zdravotní pojišění i sociální pojištění můžeme bez sankcí podat až do 3. srpna. 

* Nemusíme platit zálohy na sociální pojištění za březen až srpen. (Za tyto měsíce nám bude sociální pojištění zcela odpuštěno až do výše minimálních záloh.) 

* Červnovou zálohu na daň z příjmu nemusíme platit.

* V období 1. 3. až 31. 7. můžeme pozdě podat kontrolní hlášení k DPH, pokuta 1000 Kč je plošně prominuta. Pokyn MF opardonuje přímo nepodání kontrolního hlášení, pokud se prokáže překážka kvůli koronaviru. K tomu se váže i opardonování pozdního podání přiznání k DPH a pozdní odvod DPH.

* Povinnosti spojené s EET se ruší minimálně na dobu nouzového stavu plus 3 měsíce, a to pro všechny.

* Finanční správa zřídila specielní stránku pro nouzový stav. 

novinky

 Schválené novinky pro rok 2020: 

* Od ledna je minimální záloha na zdravotní pojištění zvýšena na 2352 Kč. (Kvůli koronaviru do srpna nemusíme platit.)

* Od 1. května 2020 můžeme využít pro EET zvláštní "offline" režim, tržby v Oznámení se píšou za celé čtvrtletí jednou částkou. (Kvůli koronaviru toto zatím ve hvězdách.)

* Od 1. května 2020 se některé služby a zboží přesunuly ze základní sazby DPH do 10%.

* Změny dáváme na Facebook

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Máme-li příjem z Google AdSense, jsme identifikovaná osoba k DPH a musíme podávat souhrnné hlášení. Rovněž potřebujeme živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

* Dáme-li reklamu na Facebook či Google AdWords a uvedeme, že ji používáme pro své ekonomické činnosti, musíme se zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH a podávat souhrnné hlášení. (Jsme-li plátcem DPH, píšeme tyto výdaje do přiznání k DPH i do kontrolního hlášení.)

Daňový kalendář

25.5.2020 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za duben a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání za duben jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

1.6.2020 - Záloha na sociální pojištění za květen má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za květen má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce června.) Díky koronaviru nemusíme platit. 

1.6.2020 -   Pokud jsme poplatníkem daně z nemovitých věcí, zaplatíme daň na účet finančního úřadu.

 

8.6.2020 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za květen musí být na účtu zdravotní pojišťovny. Díky koronaviru nemusíme platit. 

 

15.6.2020 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2019 převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme zálohu na daň z příjmů na účet FÚDíky koronaviru nemusíme platit. 

 

25.6.2020 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za květen a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

30.6.2020 - Záloha na sociální pojištění za červen má být na účtu OSSZDíky koronaviru nemusíme platit. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za červen má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce července.)

8.7.2020 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za červen musí být na účtu zdravotní pojišťovny. Díky koronaviru nemusíme platit. 

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt