Jak podnikat v roce 2020 a 2021

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

 Novinky pro rok 2021 (již schváleno a platí): 

* Pro rok 2021 už platí nová možnost, Paušální daň. Přihlásit se je třeba do 11. ledna.

* Od května 2021 se zvyšuje minimální záloha na sociální pojištění.

Maximální možný zisk za rok, abychom při vedlejší činnosti nemuseli platit sociální pojištění, se zvyšuje. 

* Od ledna 2021 se zvyšuje se minimální záloha na zdravotní pojištění.

* Od 2021 se zvyšuje minimální pojistné na nemocenské pojištění.

EET - nikdo nemusí evidovat do konce roku 2022.

* Novinky dáváme na Facebook.

novinky

 Rok 2020 

* Podzimní kompenzační bonus není pro všechny OSVČ, je třeba pořádně prostudovat podmínky.

* OSVČ a podpora v nezaměstnanosti.

Sociální pojištění za březen až srpen odpuštěno do výše minimálních záloh. 

* 1. 7. se přesunuly do 10% sazby DPH další služby, například ubytovací.  

EET - nikdo nemusí evidovat do konce roku 2022. Nový "offline" EET režim je zatím nepotřebný. 

novinky

 Školička pro podnikatele: 

Jak začít s OSVČ?

* Prodáváme-li zboží občanům do jiných zemí EU, nemusíme nic zvláštního řešit. Co když si objedná třeba slovenský podnikatel a chce koupit zboží bez DPH? Čtěte Prodej zboží do jiného státu EU

* Máme příjem z Google AdSense? Viz Odpovědi na časté dotazy

* Máme reklamu na Facebooku či AdWords? Viz Odpovědi na časté dotazy.

Daňový kalendář

11.1.2021 -  Chceme-li v roce 2021 paušální daň, musíme se k ní přihlásit na finanční úřad.

 

25.1.2021 - DPHDPH: Podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení a odvedeme DPH. Identifikovaná osoba podá přiznání jen pokud jí vznikla povinnost odvést DPH. Plátce i identifikovaná osoba podají i souhrnné hlášení, pokud měly plnění s EU. Pozor: máme-li měsíční zdaňovací období a splňujeme podmínky pro čtvrtletní, můžeme změnu oznámit vyznačením na formuláři přiznání.

 

1.2.2021 - Silniční daňSilniční daň: Pokud jsme užívali auto k podnikání, podáme daňové přiznání k silniční dani za rok 2020 a případně doplatíme silniční daň na účet FÚ.

 Kvůli koronaviru posunuto až do 1. dubna 2021.

 

1.2.2021 - Záloha na sociální pojištění za leden má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za leden má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce února.)

 

8.2.2021 - Záloha na zdravotní pojištění za leden.

 

25.2.2021 - DPHPřiznání k DPH: Jsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za leden a odvedeme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme jen přiznání, a to jen tehdy, pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Ať plátce nebo identifikovaná osoba, souhrnné hlášení podá, pokud měla plnění s EU.

 

1.3.2021 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v předchozím roce měli zaměstnance (i na Dohody), podáme Vyúčtování daně z příjmů.

 

1.3.2021 - Záloha na sociální pojištění za únor má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za únor má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce března.)

 

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt