Termín přiznání daně z příjmů

Termín pro daňové přiznání z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů musíme podat na finanční úřad do 1. dubna následujícího roku. Je-li to sobota nebo neděle, je posledním dnem následující pondělí. Když přiznání podáme do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty, není za to žádná sankce. 

V roce 2020 můžeme přiznání k dani z příjmu za rok 2019 podat bez sankcí nejpozději do 18. srpna. Nemusíme prokazovat souvislosti s koronavirem.

Od roku 2021 platí, že se nám tříměsíční lhůta prodlouží na 4 měsíce, pokud přiznání nepodáme do tří měsíců po uplynutí roku a následně je podáme elektronicky. Uvedené platí už pro příjmy za rok 2020.

Dokdy zaplatit daň z příjmů

V roce 2020 můžeme daň z příjmů za rok 2019 zaplatit bez sankcí nejpozději do 18. srpna (musí být na účtu FÚ). A to i tehdy, pokud jsme třeba daňové přiznání stihli podat už do konce března.

Daň musíme zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, buď osobně na pokladně finančního úřadu nebo převodem na příslušný účet finančního úřadu. Peníze sice mají být na účtu finančního úřadu do konce lhůty pro daňové přiznání, ale úrok z prodlení se počítá až od pátého pracovního dne prodlení.

Prodloužení termínu pro daň z příjmů

Od roku 2021 platí, že termín pro daňové přiznání i zaplacení daně z příjmu můžeme prodloužit na 6 měsíců, pokud přiznání nepodáme do 3 měsíců, ale následně za nás podá přiznání poradce, což může být advokát, daňový poradce nebo právnická firma oprávněná vykonávat daňové poradenství. 

Pokud odkládáme, nahlásíme to do konce dubna své zdravotní pojišťovně a na OSSZ - správu sociálního zabezpečení.

Penále za opožděné přiznání

Viz Penále.

Úrok z prodlení za pozdní zaplacení

Viz Penále

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt