Termín přiznání daně z příjmů

Termín pro daňové přiznání z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů musíme podat na finanční úřad do 1. dubna následujícího roku. Je-li to sobota nebo neděle, je posledním dnem následující pondělí. Když přiznání podáme do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty, není za to žádná sankce.

Dokdy zaplatit daň z příjmů

Daň musíme zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, buď osobně na pokladně finančního úřadu nebo převodem na příslušný účet finančního úřadu. Peníze sice mají být na účtu finančního úřadu do konce lhůty pro daňové přiznání, ale úrok z prodlení se počítá až od pátého pracovního dne prodlení.

Prodloužení termínu pro daň z příjmů

Termín pro daňové přiznání i zaplacení daně z příjmu můžeme posunout o 3 měsíce jedním ze dvou způsobů:

1) požádáme finanční úřad, dokud ještě běží lhůta pro podání daňového přiznání. O kladném vyřízení rozhoduje úřad a žádost podléhá poplatku.

2) kontaktujeme některého daňového poradce a podepíšeme mu plnou moc k zastupování ve věci "Přiznání k dani z příjmu". Daňový poradce pak už za nás zařídí odložení termínu.

Pokud si zajistíme odklad, musíme to ještě nahlásit do konce dubna své zdravotní pojišťovně a na OSSZ - správu sociálního zabezpečení.

Penále za opožděné přiznání

Viz Penále.

Úrok z prodlení za pozdní zaplacení

Viz Penále

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt