logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Termín přiznání daně z příjmů

Termín pro daňové přiznání z příjmů - Termín pro daňové přiznání elektronicky  - Termín pro Přehledy - Dokdy zaplatit daň z příjmů - Prodloužení termínu s daňovým poradcem - Odklad i pro Přehledy pojištění - Penále za opožděné přiznání - Úrok z prodlení za pozdní zaplacení -

Termín pro daňové přiznání z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů se normálně podává na finanční úřad do 1. dubna následujícího roku. Je-li to sobota nebo neděle, je posledním dnem následující pondělí. Díky (nejen) koronaviru se toto pravidlo ale mění, a to rozhodnutím aktuálního ministra financí nebo i někoho jiného. je tedy třeba sledovat denní tisk.

Termín pro daňové přiznání elektronicky 

Pokud podáme přiznání elektronicky, můžeme využít lhůtu o měsíc delší.

Termín pro Přehledy

Přehledy pro zdravotní i pro sociální pojištění je potřeba podat do jednoho měsíce od termínu pro daňové přiznání.

Dokdy zaplatit daň z příjmů

Daň musíme zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, buď osobně na pokladně finančního úřadu nebo převodem na příslušný účet finančního úřadu. Peníze sice mají být na účtu finančního úřadu do konce lhůty pro daňové přiznání, ale úrok z prodlení se počítá až od pátého pracovního dne prodlení.

Prodloužení termínu s daňovým poradcem

Pokud nepodáme přiznání k dani z příjmů do tří ani do čtyř měsíců po skončení roku, můžeme je podat do šesti měsíců prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta nebo prostřednictvím právnické firmy oprávněné vykonávat daňové poradenství. (Už neplatí, že musíme předem dát na finanční úřad plnou moc pro poradce.)

Odklad i pro Přehledy pojištění

Pokud odkládáme, máme o stejnou dobu odloženo i podání Přehledů na zdravotní i na sociální pojištění. Své zdravotní pojišťovně a na OSSZ - správu sociálního zabezpečení to nahlásíme do konce dubna.

Penále za opožděné přiznání

Viz Penále.

Úrok z prodlení za pozdní zaplacení

Viz Penále

Reklama

reklama