logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Termín přiznání daně z příjmů

Daňové přiznání OSVČ elektronicky - Termín pro Přehledy - Dokdy zaplatit daň z příjmů - Prodloužení termínu s daňovým poradcem - Penále za opožděné přiznání - Úrok z prodlení za pozdní zaplacení -

Daňové přiznání OSVČ elektronicky

Daňové přiznání podáváme jako OSVČ již jen přiznání elektronicky, máme tedy o měsíc delší lhůtu než ostatní. Místo tří měsíců po uplynutí řoku máme čtyři měsíce, což vycházá většinou na 1. května nebo 2. května (každý rok se ten den mírně liší podle toho, kdy je víkend - je-li to sobota nebo neděle, posunuje se to na následující pondělí). 

Termín pro Přehledy

Přehledy pro zdravotní i pro sociální pojištění je potřeba podat do jednoho měsíce od termínu pro daňové přiznání.

Dokdy zaplatit daň z příjmů

Daň musíme zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, buď osobně na pokladně finančního úřadu nebo převodem na příslušný účet finančního úřadu. Peníze sice mají být na účtu finančního úřadu do konce lhůty pro daňové přiznání, ale úrok z prodlení se počítá až od pátého pracovního dne prodlení.

Prodloužení termínu s daňovým poradcem

Lhůtu pro podání daňového přiznání si můžeme o tři měsíce prodloužit, když ho za nás podá daňový poradce nebo advokát nebo právnická firma oprávněná vykonávat daňové poradenství. Už neplatí, že musíme předem dát na finanční úřad plnou moc pro tu osobu.

Pokud odkládáme, máme o stejnou dobu odloženo i podání Přehledů na zdravotní i na sociální pojištění. Své zdravotní pojišťovně a na OSSZ - správu sociálního zabezpečení to nahlásíme do konce dubna.

Penále za opožděné přiznání

Viz Penále.

Úrok z prodlení za pozdní zaplacení

Viz Penále

Reklama

reklama