logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňové přiznání k dani z příjmů

Termín přiznání - Online přiznání  - Co patří do daňového přiznání - Příjmy ze samostatné činnosti - Příjmy ze závislé činnosti - Další příjmy - Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně - Zálohy daně - Přílohy k přiznání -

Termín přiznání

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu. Pro podání přiznání a zaplacení daně z příjmu je stejný termín pro přiznání.

Online přiznání 

Přiznání vyplníme online v aplikaci finančního úřadu. Když podáváme i přílohy (což jsou nejčastěji Přehledy příjmů od zaměstnavatelů, potvrzení o darech, o platbách penzijního připojištění), tak si je nejdřív stáhneme do počítače, a co máme jen v papíru, tak naskenujeme a uložíme v počítači, abychom to vše mohli přiložit před online odesláním daňového přiznání. 

Co patří do daňového přiznání

Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR, ale i ze zahraničí. Vše, co jsme obdrželi hotově, bezhotovostně nebo fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy

Příjmy ze samostatné činnosti

Příjmy ze samostatné činnosti uvedeme v Příloze 1. Výdaje spočítáme procentem z příjmů nebo uvedeme podle skutečnosti podle své daňové evidence. Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, vyplníme také tabulku o majetku a závazcích k 1. 1. a 31. 12. Pokud jsme měli zaměstnance, uvedeme celkovou sumu "hrubé" mzdy.  

Příjmy ze závislé činnosti

Uvedeme součet - všechny příjmy ze závislé činnosti, ze kterých nám byla nebo měla být odvedena zaměstnavatelem zálohová daň. Pro všechny tyto příjmy si vyžádáme od zaměstnavatelů Potvrzení o příjmech, která k přiznání přiložíme jako přílohy. Uvedeme i součet záloh daně z příjmu, kterou zaměstnavatelé odvedli z naší mzdy na finanční úřad. Pokud jsme byli zaměstnaní na Dohodu a zaměstnavatel nám daň z příjmu srazil (srážková daň), můžeme si od něj rovněž vyžádat potvrzení a uvést je, také sraženou daň. Takto můžeme tuto sraženou daň získat zpátky, pokud jsme za celý rok měli spíš nižší příjmy. 

Další příjmy

Pokud jsme měli, uvedeme i další příjmy: Příjmy z kapitálového majetkuPříjmy z pronájmuOstatní příjmyPříjmy ze zahraničí.

Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně

V daňovém přinání rovněž můžeme uplatnit ztrátu z minulých let, dary a další odčitatelné položkyslevy daně, na které máme nárok.

Zálohy daně

Pokud jsme během roku zaplatili zálohy na daň z příjmu, nezapomenem rovněž uvést. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat také v rámci přiznání.

Přílohy k přiznání

K přiznání přpojíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (nárok na základní slevu se nedokládaá), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání a uvedeme je v tabulce pro přílohy.

Reklama

reklama

Filtry na vodu

Dále vizte

Nejoblíbenější

Potřebné odkazy

Reklama

Filtry na vodu

Naši partneři