Daňové přiznání, daň z příjmů fyzických osob

Formuláře, termín

Přiznání k dani z příjmů vyplníme online nebo stáhneme formulář nebo vypíšeme papírový formulář z finančního úřadu. Pro podání přiznání a zaplacení daně z příjmu je stejný termín pro přiznání.

Co patří do daňového přiznání

Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí, které jsme obdrželi hotově, bezhotovostně nebo fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy.

Osobní údaje uvedeme na straně 1. Dále vyplňujeme přílohy jen pro ty příjmy, které jsme měli: 

Příjmy ze samostatné činnosti

Příjmy a výdaje ze samostatné činnosti uvedeme v Příloze 1. Přitom výdaje spočítáme paušálem nebo uvedeme podle skutečnosti s pomocí daňové evidence. Částku z řádku 113 přepíšeme na ř. 37. Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, v příloze 1 vyplníme i tabulku o majetku a závazcích k počátku a konci roku. Pokud jsme měli zaměstnance, uvedeme celkovou sumu "hrubé" mzdy. 

Příjmy ze závislé činnosti

Uveďme všechny příjmy ze závislé činnosti, ze kterých nám byla odvedena zaměstnavatelem zálohová daň - tedy normální pracovní poměr nebo i práce na Dohodu. Pro všechny tyto příjmy si vyžádáme od zaměstnavatelů Potvrzení o příjmech, která k přiznání přiložíme jako přílohy. Příjmy (hrubé, před odečtením daně a pojištění) ze všech potvrzení sečteme a součet zapíšeme na řádky 31-36. Součet daně z příjmu, kterou zaměstnavatelé odvedli z naší mzdy na finanční úřad, uvedeme na řádek 84.

Pokud jsme byli zaměstnaní na Dohodu o provedení práce a zaměstnavatel nám daň z příjmu srazil (srážková daň), můžeme si od něj rovněž vyžádat potvrzení a zahrnout tyto příjmy do příjmů na řádcích 31-36. Sraženou daň uvedeme na řádku 87a. Takto můžeme tuto sraženou daň získat zpátky, pokud jsme za celý rok měli spíš nižší příjmy. 

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku zapíšeme na řádek 38.

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu zapíšeme do Přílohy 2, přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle dokladů. Rozdíl příjmů a výdajů, základ daně, uvedeme na řádek 40.

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy zapíšeme do Přílohy 2 a na řádek 39. Výdaje k těmto příjmům můžeme uvést jen u některých druhů ostatních příjmů, viz § 10 Zákona o daních z příjmů.

Příjmy ze zahraničí

Pro příjmy ze zahraničí vyplníme Přílohu č. 3.

Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně

V 2. oddílu můžeme uplatnit ztrátu z minulých let.

V 3. oddílu můžeme uplatnit dary a další odčitatelné položky, zaokrouhlíme, nakonec spočítáme daň podle sazby daně.

Ve 4. oddílu spočítáme solidární zvýšení daně, pokud máme základ daně dost vysoký.

V 5. oddílu uvedeme slevy daně, na které máme nárok, a odečteme je od spočítané daně.

Zálohy daně

V 7. oddílu uvedeme daň z příjmu, kterou jsme odvedli na zálohách a/nebo nám byla odvedena či sražena zaměstnavatelem. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme doplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.

Přílohy k přiznání

K přiznání přiložíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (kromě základní slevy), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání. (většinou jsou třeba originály). Vyplníme tabulku pro přílohy na poslední straně a přiznání podepíšeme.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

.

Naši partneři: 

Filtry na vodu na Filtrovani.cz

Filtry na vodu na Filtryvody.cz

Důchody-důchodci.cz

Turecko.org

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt