logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Spolupracující osoba a úspora daně

Co je spolupráce osob - Společně hospodařící domácnost - Na koho rozdělíme a kolik - Spolupráce po část roku - Sleva na dítě i spolupráce nelze - Spolupráce v zákoně -

Co je spolupráce osob

Máme-li výsoký zisk z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, můžeme jej částečně rozdělit na svého muže či dítě a tak ušetřit na dani z příjmu a sociálním pojištění.

Své příjmy a výdaje rozdělíme na jednu či více osob, které s námi žijí ve společně hospodařící domácnosti. Tyto osoby zdaní tyto části ve vlastním daňovém přiznání.

Například pokud naše dítě a/nebo manžel/ka nevydělává, můžeme využít jejich slevu na dani. Navíc zaplatíme méně na sociálním pojištění, pokud převedený zisk bude nižší než určitá hranice (cca 60 tisíc ročně - blíže viz sociální pojištění a nízký zisk.)

Společně hospodařící domácnost

Společně hospodařící domácnost (dříve společná domácnost), je společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je to klíčový pojem, protože své příjmy a výdaje ze samostatné činnosti (podnikání) můžeme rozdělit jen na osoby, které s námi v takové domácnosti žijí v době, kdy podáváme daňové přiznání a po dobu, za kterou přiznání podáváme.

Manželé v rozvodovém řízení, i když spolu stále bydlí, nemohou rozdělit na druhého příjmy a výdaje, byť by žili pospolu na jedné adrese.

Na koho rozdělíme a kolik

Na osoby žijící s námi ve společné domácnosti můžeme rozdělit:

  • pokud rozdělujeme pouze na manželku (manžela), rozdělíme maximálně 50% příjmů a výdajů, maximálně však 540 000 Kč zisku (45 000 Kč zisku za každý započatý měsíc spolupráce). Ovšem jen v tom případě, že na něj/ni zároveň neuplatňujeme slevu na dani na manžela - manželku.
  • pokud rozdělujeme na manželku i na ostatní členy domácnosti, případně jen na ostatní členy domácnosti, rozdělíme celkem maximálně 30% svých příjmů a výdajů, maximálně však 180 000 Kč zisku (15 000 Kč zisku za každý započatý měsíc spolupráce). Přitom na děti převádíme až po ukončení jejich povinné školní docházky a zároveň jen v kalendářních měsících, ve kterých na ně nebyla uplatněna sleva na dani na dítě

Podíl rozdělovaných příjmů a výdajů musí být stejný. Pokud například převedeme na spolupracující manželku 50% svých příjmů, tak na ni musíme převést i 50% svých výdajů. Nelze přerozdělit 50% příjmů a k nim 10% výdajů.

Spolupráce po část roku

Můžeme přitom rozdělovat i po měsících - 1/12 povolené sumy za každý měsíc. Hodí se to např. u dítěte, na které během roku přestaneme uplatňovat slevu na dani, nebo u manželky (manžela), která byla po část roku na úřadu práce.

Sleva na dítě i spolupráce nelze

Nemůžeme rozdělit příjmy a výdaje na dítě, na které zároveň uplatňujeme daňovou slevu na dítě.

Spolupráce v zákoně

Viz § 13 Zákona o dani z příjmů.

Dále vizte

Aktualizováno 21.3.2016   Našli jste chybu?

Reklama

reklama