Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář

Potvrzení vystaví zaměstnavatel pro svého zaměstnance po skončení rokui. Uvede tam příjmy ze zaměstnání za předešlý kalendářní rok. 

Formulář potvrzení vydává ministerstvo financí každý rok v nové podobě, takže si vyzvedneme na finančním úřadě ten aktuální, nebo si jej stáhneme, viz formuláře online. Dohodáři mají specielní formulář pro příjmy z Dohod.

Potvrzení obsahuje celkovou částku - zdanitelné příjmy ze zaměstnání, sražené zálohy na daň z příjmu, sražené a odvedené zdravotní a sociální pojištění, a také údaje o tom, zda byly uplatněny slevy z daně a které.

O Potrzení příjmů zaměstnanec musí požádat

Zaměstnanec musí o potvrzení požádat do 15. února, zaměstnavatel je na jeho požádání vystaví do deseti dnů. Kopii Potvrzení si uschová.

Potvrzení od všech zaměstnavatelů

Zaměstnanec potřebuje Potvrzení jako podklad pro Daňové přiznání k dani z příjmu nebo když mu některý jeho zaměstnavatel dělá roční zúčtování záloh daně z mezd (to může zaměstanavatel pro zaměstnance udělat ale jen tehdy, když se jeho zaměstnání nepřekrývala). Zaměstnanec vždy potřebuje Potvrzení od všech zaměstnavatelů, od kterých měl za daný kalendářní rok zdanitelný příjem. 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt