logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele

Potvrzení o zdanitelných příjmech - Formulář potvrzení o příjmech - Co potvrzení o příjmech obsahuje - O Potvrzení příjmů zaměstnanec žádá - Pro daňové přiznání nebo pro zúčtování -

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení vystaví zaměstnavatel pro svého zaměstnance po skončení roku, na jeho požádání. Zaměstnavatel tam uvede příjmy ze zaměstnání zaměstnance u něj za předešlý kalendářní rok. 

Formulář potvrzení o příjmech

Formulář potvrzení vydává ministerstvo financí každý rok v nové podobě, takže si vyzvedneme na finančním úřadě ten aktuální, nebo si jej stáhneme, viz formuláře online. Dohodáři mají speciální formulář pro příjmy z Dohod.

Co potvrzení o příjmech obsahuje

Potvrzení obsahuje celkovou částku za rok: 

  • zdanitelné příjmy ze zaměstnání
  • sražené zálohy na daň z příjmu
  • sražené a odvedené zdravotní a sociální pojištění
  • údaje o tom, zda byly uplatněny slevy z daně a které

O Potvrzení příjmů zaměstnanec žádá

Zaměstnanec musí o potvrzení požádat, zaměstnavatel je na jeho požádání vystaví do deseti dnů. Kopii Potvrzení si uschová.

Pro daňové přiznání nebo pro zúčtování

Zaměstnanec potřebuje Potvrzení jako přílohu pro Daňové přiznání k dani z příjmu. Nebo když mu některý jeho zaměstnavatel dělá roční zúčtování záloh daně z mezd (o to může zaměstnanec požádat ale jen tehdy, když se jeho zaměstnání nepřekrývala).

Reklama

reklama