Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář

Potvrzení vystaví zaměstnavatel pro svého zaměstnance, s údaji o příjmech ze zaměstnání za předešlý kalendářní rok. Formulář vydává ministerstvo financí každý rok v nové podobě, takže si vyzvedneme na finančním úřadě ten aktuální, nebo si jej stáhneme, viz formuláře online. Dohody mají specielní formulář.

Potvrzení obsahuje částku zdanitelných příjmů Příjmy ze zaměstnání, sražené zálohy na daň z příjmum, sražené a odvedené zdravotní a sociální pojištění, údaje o tom, zda byly uplatněny slevy z daně a které.

O Potrzení příjmů zaměstnanec musí požádat

Zaměstnanec musí požádat do 15. února, Potvrzení vystaví zaměstnavatel zaměstnanci na jeho požádání do deseti dnů. Kopii Potvrzení si uschová.

Potvrzení od všech zaměstnavatelů

Zaměstnanec potřebuje Potvrzení jako podklad pro Daňové přiznání k dani z příjmu nebo když mu zaměstnavatel dělá roční zúčtování záloh daně z mezd (to může zaměstanavatel pro zaměstnance udělat ale jen tehdy, když se jeho zaměstnání nepřekrývala). V obou případech zaměstnanec potřebuje Potvrzení od všech zaměstnavatelů, od kterých měl za daný kalendářní rok zdanitelný příjem. 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt