Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář

Potvrzení vystavuje zaměstnavatel pro svého zaměstnance s údaji o příjmech za celý rok. Formulář vydává ministerstvo financí každý rok v nové podobě, takže je třeba si vyzvednout na finančním úřadě ten aktuální, nebo si jej stáhneme, viz formuláře.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Zaměstnavatel vystaví po skončení roku na žádost zaměstnance potvrzení o jeho příjmech ze zaměstnání za celý kalendářní rok, zvláštní Potvrzení se vydává pro odměny z Dohod. Potvrzení obsahuje:

- částku zdanitelných příjmů é Příjmy ze zaměstnání

- sražené zálohy na daň z příjmu

- zdravotní pojištění odvedené ze mzdy

- sociální pojištění odvedené ze mzdy

- údaje o tom, zda byly uplatněny slevy z daně a které

Na žádost zaměstnance

Potvrzení vystaví zaměstnavatel zaměstnanci na jeho požádání do deseti dnů. Kopii Potvrzení si uschová.

Potvrzení od všech zaměstnavatelů

Zaměstnanec potřebuje potvrzení tehdy, když podává Daňové přiznání k dani z příjmu.

Dále tehdy, když mu zaměstnavatel dělá roční zúčtování záloh daně z mezd pro všechna jeho zaměstnání během roku. Zaměstanavatel to ale může pro zaměstnance udělat jen tehdy, když se jeho zaměstnání nepřekrývala.

V obou případech si zaměstnanec musí vyžádat toto Potvrzení od všech zaměstnavatelů, od kterých měl za daný kalendářní rok zdanitelný příjem. 

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt