logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Autorský honorář, daně a pojištění

Příspěvky do 10 tisíc nově od roku 2015 - Příspěvky nad 10 tisíc Kč a ostatní autorské příjmy - Co je autorský honorář - příjem -

Příspěvky do 10 tisíc nově od roku 2015

Od příjmů za rok 2015 jsou autorské příjmy za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize samostatným základem daně a podléhají srážkové dani do limitu 10 000 Kč. Možnost uplatnit výdaje a zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání není, byla jen pro příjmy roku 2014. 

Příspěvky nad 10 tisíc Kč a ostatní autorské příjmy

Příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize v úhrnu nad 10 tisíc Kč za měsíc od jednoho plátce, a také ostatní autorské příjmy v jakékoliv výši zdaníme jako příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti. 

Výdaje uplatníme jedním ze dvou způsobů:

Autorské honoráře nemůžeme zdaňovat jako ostatní příjmy ani v případě, že jde o příležitostný výdělek.

Zdravotní pojištění a sociální pojištění platíme stejně jako osoby samostatně činné, jen nepotřebujeme žádné živnostenské oprávnění. Přihlásíme se jako OSVČ do 8 dnů po zahájení samostatné výdělečné činnosti, (viz Jak začít podnikat) a vždy do konce dubna podáme daňové přiznání a přehledy pro pojištění za předchozí rok, viz Daně a pojištění krok za krokem.

Co je autorský honorář - příjem

Autorský honorář je

  • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • příjem z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému (blíže v Autorském zákoně)
  • příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem

Patří sem například i příspěvky do novin, časopisů, televize, rozhlasu, na internetové servery a podobně.

Reklama

reklama