Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Daňové odpisy majetku

Pokud cena za nějaký hmotný majetek určený pro naši výdělečnou činnost přesáhne 80 tisíc Kč, jde o dlouhodobý hmotný majetek. Výdaj na takový majetek je daňově uznatelný postupně, formou několikaletých odpisů. Odpis je část vstupní ceny, kterou můžeme uplatnit do výdajů v jednom roce. 

Jen když vedeme daňovou evidenci

Odpisy majetku využijeme jen tehdy, pokud uplatňujeme skutečné výdaje, to znamená, že vedeme daňovou evidenci (nebo účetnictví). Ale v případě, že výdaje počítáme procentem z příjmů a nebo používámě paušální daň, nemůžeme vůbec skutečné výdaje ani odpisy majetku použít. 

Majetek do 80 tisíc Kč

Majetek, jehož vstupní cena je nižší než 80 tisíc Kč, se dá do daňových výdajů najednou v roce, kdy jsme jej pořídili. (U majetku, který jsme pořídili během roku 2020 a jeho vstupní cena byla mezi 40 a 80 tisíci, jsme se mohli rozhodnout dát jej do výdajů najednou nebo odpisovat. U staršího majetku byla totiž hranice pro odpisování 40 tisíc Kč.)

Mimořádné odpisy - koronavirové

Mimořádným odpisům se věnuje § 30a zákona o daních z příjmů. (Odpisování majetku v 1. a 2. skupině během 1 roku místo 3 let nebo 2 let místo 5 let je možné i v letech 2022 a 2023.)

Vstupní cena

Vstupní cena majetku je částka, ze které budeme odpisovat, viz Ocenění majetku. Většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížená o DPH. Pokud jsme majetek vložili do podnikání později než při nákupu, většinou musíme odpisovat z ceny reprodukční (viz § 29 Zákona o daních z příjmů).

Odpisové skupiny

Každý nový majetek nejprve zařadíme do jedné z odpisových skupin a zjistíme tak, kolik let jej budeme odpisovat. Například osobní aotomobil patří do 2. odpisové skupiny a odpisuje se 5 let. Počítač patří do 1. odpisové skupiny a odpisuje se 3 roky.

Rovnoměrné či zrychlené odpisy

Na začátku odpisování se rozhodneme, zda použijeme 1) odpisy rovnoměrné nebo 2) odpisy zrychlené. Zvolený způsob nebudeme moci později změnit. Na uvedených odkazech najdeme také postup výpočtu odpisů.

Technické zhodnocení majetku

Pokud provedeme technické zhodnocení majetku, zvýšíme tak vstupní cenu majetku, a pro výpočet odpisu nadále budeme používat údaj pro "zvýšenou vstupní cenu" - používáme koeficienty nebo procenta uvedená pro zvýšenou vstupní cenu. 

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80 tisíc Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje v nižší částce, které na základě svého rozhodnutí neuplatníme jako daňový výdaj. Rekonstrukce je zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

Přerušení odpisů, neuplatnění odpisu

Odpisování můžeme přerušit (neuplatnit odpis) v roce, kdy se nám odpis nehodí, například když máme nízký zisk. Můžeme to udělat u všeho majetku nebo jen některého - jak se to hodí. Dobu odpisování tím o rok prodloužíme.

Kromě toho u rovnoměrného odpisování můžeme uplatnit třeba jen část ročního odpisu - nižší odpis. O neuplatněnou část prodloužíme dobu odpisování.

Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, nemůžeme odpisovaní přerušit ani snížit, "jede" se tak, jako kdyby se odpisovalo každý rok. Ovšem odpisy si neuplatňujeme navíc k výdajům vypočítaným procentem z příjmů, protože ve výdajích procentem je již vše.

Prodej majetku, vyřazení

U majetku, který jsme vyřadili z evidence před 31.12. (prodali, převedli do osobního majetku...) dáme do výdajů jen polovinu ročního odpisu.

Zůstatkovou cenu majetku můžeme dát do výdajů jen je-li to v souladu s § 24 a 25 Zákona o daních z příjmů.

V případě vyřazení majetku v důsledku škody nemůžeme uplatnit výdaje, přesahující náhrady. Zůstatkovou cenou je tedy sice cena pořizovaci, ale jen do výše pojstného plnění.

Majetek i pro osobní potřebu

Pokud majetek používáme i pro osobní potřebu nebo jej vlastníme dohromady s někým, můžeme dát do výdajů jen poměrnou část ročního odpisu - podle toho, jakou část využíváme pro podnikání.

Jak uplatníme odpisy

Odpisy uvedeme jako výdaj na závěr daňové evidence, nebo je můžeme uvést v daňovém přiznání v tabulce E jako úpravu základu daně.

Paušální výdaje a odpisy

Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, je v nich zahrnut i odpis ve své maximálně možné výši. Navíc odpis uplatnit nemůžeme.

Zákon

Více a podrobněji viz § 26 a násl. zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt