Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Daňové odpisy majetku

Cena, kterou jsme zaplatili za dlouhodobý hmotný majetek, je daňově uznatelná postupně, formou několikaletých odpisů.

Odpis je část vstupní ceny, kterou můžeme uplatnit jako daňově uznatelnou v jednom roce. Přitom uplatníme odpis za každý majetek, který máme v evidenci k 31.12., i když je koupený třeba až v prosinci.

Vstupní cena

Vstupní cena majetku je částka, ze které budeme odpisovat, viz Ocenění majetku. Většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížená o DPH. 

Pokud majetek vložíme do podnikání později než při nákupu, musíme většinou odpisovat z ceny reprodukční. Vstupní cena viz § 29 Zákona o daních z příjmů.

Odpisové skupiny

Majetek zařadíme podle přílohy k zákonu o daních z příjmů do odpisové skupiny 1 až 6, podle toho zjistíme, kolik let jej budeme odepisovat. Například osobní aotomobil patří do 2. odpisové skupiny, budeme jej odpisovat 5 let. Počítač patří do 1. odpisové skupiny, budeme jej odpisovat 3 roky.

Zvolený způsob odpisování nemůžeme měnit během celé doby odpisování.

Rovnoměrné či zrychlené odpisy

Na začátku odpisování se rozhodneme, zda použijeme

Zvolený způsob nebudeme moci později změnit.

Kalkulačka odpisů

Viz mcsoftware.cz/....

Technické zhodnocení majetku

Technické zhodnocení zvýší vstupní cenu majetku, pak je to "zvýšená vstupní cena". V takovém případě pro odpisování používáme koeficienty nebo procenta uvedená pro zvýšenou vstupní cenu.

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 40 tisíc Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje v nižší částce, které na základě svého rozhodnutí neuplatníme jako daňový výdaj. Rekonstrukce je zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

Přerušení odpisů, neuplatnění odpisu

Odpisování můžeme přerušit (neuplatnit odpis) v roce, kdy se nám to nehodí, například máme nízký zisk. Můžeme to udělat u všeho majetku nebo jen některého - jak se to hodí. Dobu odpisování tím o rok prodloužíme.

Kromě toho u rovnoměrného odpisování můžeme uplatnit třeba jen část ročního odpisu - nižší odpis. O neuplatněnou část prodloužíme dobu odpisování.

Uvedené možnosti nemůžeme použít, pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů

Prodej majetku, vyřazení

U majetku, který jsme vyřadili z evidence před 31.12. (prodali, převedli do osobního majetku...) dáme do výdajů jen polovinu ročního odpisu.

Zůstatkovou cenu majetku můžeme dát do výdajů jen je-li to v souladu s § 24 a 25 Zákona o daních z příjmů.

V případě vyřazení majetku v důsledku škody nemůžeme uplatnit výdaje, přesahující náhrady. Zůstatkovou cenou je tedy sice cena pořizovaci, ale jen do výše pojstného plnění.

Majetek i pro osobní potřebu

Pokud majetek používáme i pro osobní potřebu nebo jej vlastníme dohromady s někým, můžeme dát do výdajů jen poměrnou část ročního odpisu - podle toho, jakou část využíváme pro podnikání.

Jak uplatníme odpisy

Odpisy uvedeme jako výdaj na závěr daňové evidence, nebo je můžeme uvést v daňovém přiznání v tabulce E jako úpravu základu daně.

Paušální výdaje a odpisy

Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, je v nich zahrnut i odpis ve své maximálně možné výši. V daňovém přiznání již odpisy v tabulce E neuvádíme.

Zákon

Více a podrobněji viz § 26 a násl. zákona o daních z příjmů.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

.

Naši partneři: 

Filtry na vodu na Filtrovani.cz

Filtry na vodu na Filtryvody.cz

Důchody-důchodci.cz

Turecko.org

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt