logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Odpisy, odpisové skupiny, mimořádné odpisy

Odpisy - dlouhodobý hmotný majetek - Dlouhodobý hmotný majetek - U daňové evidence - Mimořádné odpisy - Vstupní cena - Odpisové skupiny - Rovnoměrné či zrychlené odpisy - Technické zhodnocení - Přerušení odpisů, neuplatnění odpisu - Prodej majetku, vyřazení - Majetek i pro osobní potřebu - Jak zaúčtujeme odpisy - Když máme výdaje procentem nebo paušální daň  - Levnější majetek než 80 tisíc Kč - Zákon -

Odpisy - dlouhodobý hmotný majetek

Odpis je část vstupní ceny dlouhodobého hmotného majetku, kterou můžeme uplatnit do výdajů v jednom roce.

Dlouhodobý hmotný majetek je daňově uznatelný do výdajů postupně. Do daňové evidence (či účetnictví) jej můžeme dát jen po kouskách, během několika let, přes tak zvané odpisy.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (dříve investiční majetek) je majetek nad 80 tisíc Kč pořizovací ceny (zjednodušeně řečeno).

U daňové evidence

Odpisy majetku využijeme tehdy, pokud uplatňujeme skutečné výdaje podle dokladů, to znamená, že vedeme daňovou evidenci (nebo podvojné účetnictví).

Pokud počítáme výdaje procentem z příjmů nebo používámě paušální daň, nemůžeme odpisy majetku navíc použít. 

Mimořádné odpisy

Od příjmů za rok 2022 můžeme v určitých případech využít mimořádné odpisy podle § 30a zákona o daních z příjmů. V letech 2022 a 2023 bylo například možné odepsat majetek v 1. a 2. odpisové skupině v jednom roce namísto 3 let.

Od roku 2024 do konce 2028 můžeme mimořádné odpisy použít jen na bezemisní vozy. Ale jen tehdy, když jsme prvním odpisovatelem a zároveň majetek musíme bez přerušení odpisovat do 100% vstupní ceny během 24 měsíců (první rok 60% ceny, druhý rok 40% ceny).

Vstupní cena

Vstupní cena majetku je částka, ze které budeme odpisovat, viz Ocenění majetku. Většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížená o DPH. Pokud jsme majetek vložili do podnikání později než při nákupu, většinou musíme odpisovat z ceny reprodukční (viz §29 Zákona o daních z příjmů).

Odpisové skupiny

Každý nový majetek nejprve zařadíme do jedné z odpisových skupin. Zjistíme tak, kolik let jej budeme odpisovat.

Například osobní aotomobil patří do 2. odpisové skupiny a odpisuje se 5 let. Počítač patří do 1. odpisové skupiny a odpisuje se 3 roky.

Rovnoměrné či zrychlené odpisy

Na začátku odpisování se rozhodneme, zda použijeme

  1. odpisy rovnoměrné nebo
  2. odpisy zrychlené.

Zvolený způsob nebudeme moci později změnit. Na uvedených odkazech najdeme také postup výpočtu odpisů

Technické zhodnocení

Pokud provedeme technické zhodnocení majetku, zvýšíme tak vstupní cenu majetku, a pro výpočet odpisu nadále budeme používat údaj pro "zvýšenou vstupní cenu" - používáme koeficienty nebo procenta uvedená pro zvýšenou vstupní cenu. 

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80 tisíc Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje v nižší částce, které na základě svého rozhodnutí neuplatníme jako daňový výdaj. Rekonstrukce je zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

Přerušení odpisů, neuplatnění odpisu

Odpisování můžeme přerušit (neuplatnit odpis) v roce, kdy se nám odpis nehodí, například když máme nízký zisk. Můžeme to udělat u všeho majetku nebo jen některého - jak se to hodí. Dobu odpisování tím o rok prodloužíme.

Kromě toho u rovnoměrného odpisování můžeme uplatnit třeba jen část ročního odpisu - nižší odpis. O neuplatněnou část prodloužíme dobu odpisování.

Prodej majetku, vyřazení

U majetku, který jsme vyřadili z evidence před 31.12. (prodali, převedli do osobního majetku...) dáme do výdajů jen polovinu ročního odpisu.

Zůstatkovou cenu majetku můžeme dát do výdajů jen je-li to v souladu s §24 a 25 Zákona o daních z příjmů.

V případě vyřazení majetku v důsledku škody nemůžeme uplatnit výdaje, přesahující náhrady. Zůstatkovou cenou je tedy sice cena pořizovaci, ale jen do výše pojstného plnění.

Majetek i pro osobní potřebu

Pokud majetek používáme i pro osobní potřebu nebo jej vlastníme dohromady s někým, můžeme dát do výdajů jen poměrnou část ročního odpisu - podle toho, jakou část využíváme pro podnikání.

Jak zaúčtujeme odpisy

Odpisy uvedeme jako výdaj na závěr daňové evidence, nebo je můžeme uvést v daňovém přiznání k dani z příjmu v tabulce E jako úpravu základu daně..

Když máme výdaje procentem nebo paušální daň 

Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů nebo máme paušální daň, je v nich zahrnut i odpis ve své maximálně možné výši. Navíc si odpisy nemůžeme uplatnit. Všechny výdaje, i odpis dlouhodobého majetku, je již zahrnutý do pušálů.

Pokud pak přejdeme na daňovou evidenci, má se za to, jako by byl majetek během těch let odpisován, a my nyní na to odpisování jen navážeme, pokud ještě je co odpisovat. 

Levnější majetek než 80 tisíc Kč

Majetek, jehož vstupní cena je nižší než 80 tisíc Kč, se dá do daňových výdajů najednou v roce, kdy jsme jej pořídili.

(U majetku, který jsme pořídili do konce roku 2020 a jeho vstupní cena byla mezi 40 a 80 tisíci, jsme se mohli rozhodnout dát jej do výdajů najednou nebo odpisovat. U staršího majetku byla totiž hranice pro odpisování 40 tisíc Kč.)

Zákon

Více a podrobněji viz § 26 a násl. zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama