Zasílání zboží do EU a DPH

Když jsme neplátce DPH

Pokud nejsme v ČR plátcem DPH, prodáváme zboží v tuzemsku i do zahraničí bez DPH, a to jak plátcům DPH tak i neplátcům. Všechny prodeje se nám započítávají do obratu pro povinnou registraci k DPH.

Když jsme plátce DPH

Pokud jsme plátce DPH, záleží na tom, zda prodáváme zboží plátcům DPH nebo neplátcům. 

Prodej zboží do EU neplátcům DPH 

Když jsme plátce DPH a prodáváme zboží do států EU neplátcům, prodáváme s českou DPH a místo plnění je v tuzemsku, v ČR.

Vystavíme běžný daňový doklad, nemůžeme použít zjednodušený.

Plnění vykážeme normálně v ř. 1 či 2 daňového přiznání jako tuzemské plnění, v kontrolním hlášení uvádíme plnění v části A.5 bez ohledu na hodnotu plnění, v souhrnném hlášení plnění neuvádíme.

Prodej zboží do EU plátcům DPH

Když jsme plátce DPH a prodáváme zboží do států EU plátcům registrovaným k DPH v některém členském státu EU, můžeme plnění osvobodit od DPH podle § 64 ZDPH. (Registraci k DPH odběratele ověříme na http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do.)

Vystavíme běžný daňový doklad, nelze zjednodušený. Na dokladu nebudeme uvádět sazbu a výši DPH, uvedeme tam ale odkaz na český zákon o DPH, nebo na předpis EU, podle kterého plnění osvobozujeme od DPH. (Například: "Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH", „Dodání zboží do jiného členského státu: plnění osvobozené podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty“, "The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic" "Intra-Community supply", "Intra-Community supply, Art. 138, VAT Directive 2006/112"). Zboží musí opustit území ČR, v případě potřeby to musíme umět prokázat. 

V přiznání k DPH vykážeme plnění na ř. 20, v souhrnném hlášení jej vykážeme s kódem nula, v kontrolním hlášení jej neuvádíme.

Registrace k DPH v zemích EU

V jiné zemi EU se musíme registrovat k DPH v případě, že dodáváme zboží neplátcům DPH a překročíme limit pro registraci dané země.  Do limitů pro registraci v jiných členských státech EU se započítává pouze zboží, které jsme dodali osobám, pro které pořízení tohoto zboží není předmětem daně, tedy převážně běžným (nepodnikajícím) občanům.

Limity jednotlivých zemí najdeme v pokynech k přiznání k DPH. Například Slovensko i Rakousko mají limit 35.000 EUR, což je cca 945.000,- Kč za kalendářní rok.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt