logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

One Stop Shop (OSS) pro EU

Zvláštní režim jednoho správního místa One Stop Shop (OSS) - Registrace k OSS - Daňové přiznání k DPH pro EU - Evidence prodejů v režimu EU - Mini One Stop Shop - Dovozní režim a režim mimo EU  -

Zvláštní režim jednoho správního místa One Stop Shop (OSS)

Je to elektronický systém mezi státy EU, který nám může zjednodušit povinnosti související s DPH v EU.

One Stop Shop můžeme využít tehdy, když prodáváme zboží koncovým spotřebitelům v jiných zemích EU a překročili jsme limit pro registraci. Je to pro nás jednodušší než se registrovat v každém státě EU, kam prodáváme zboží.

Registrace k OSS

Registrovat se můžeme jen elektronicky na portálu finanční správy. Jestli ještě nejsme v ČR plátcem DPH ani identifikovaná osoba, tak se napřed v ČR zaregistrujeme jako identifikovaná osoba, případně jako dobrovolný plátce DPH.

Do režimu One Stop Shop se registrujeme tam v EU, kde máme sídlo. Pokud zde máme jen provozovnu (a sídlo mimo EU), registrujeme se v státě EU, kde máme provozovnu. 

Režim můžeme začít vždy od počátku čtvrtletí. Registrovat se můžeme do konce předcházejícího čtvrtletí, a nebo pak až po uskutečnění plnění (v tom případě žádost podáme do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění plnění). 

Daňové přiznání k DPH pro EU

Daňové přiznání v režimu OSS podáváme za kalendářní čtvrtletí, vždy do konce měsíce následujícího po skončení čtvrtletí. Pokud ve čtvrtletí neuskutečníme žádné plnění, podáme nulové přiznání.

Zvláštní režim OSS slouží pouze pro odvod DPH, nikoliv k uplatnění nároku na odpočet. Jsme-li v ČR plátcem DPH, uplatníme si nárok na odpočet daně ve svém standardním přiznání k DPH (nebo požádáme o vrácení daně z EU). Jsme-li v ČR  identifikovaná osoba, nárok na odpočet z přijatých plnění nemáme.

DPH je splatné ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy do konce následujícího měsíce. Sumu DPH odvádáme v eurech převodem na příslušný účet u ČNB Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. K platbě uvádíme jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.

Evidence prodejů v režimu EU

Jsme povinni vést zvláštní evidenci o plněních uskutečněných v rámci režimu EU, kterou musíme uchovat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno. Na žádost FÚ musíme evidenci poskytnout elektronicky.

Mini One Stop Shop

Pokud již používáme systém MOSS, budeme automaticky převedeni do systému OSS.

Dovozní režim a režim mimo EU 

Viz eCeP, web Celnička, web finanční správy.

Reklama

reklama