Vrácení DPH ze zemí EU

Nárok na DPH zaplacené v EU

Jsme-li plátce DPH a zaplatíme DPH v jiném státě EU, ve kterém nemáme sídlo ani provozovnu, můžeme si požádat o vrácení této daně, pokud přijaté plnění použijeme pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Žádost do konce září

Pro vrácení DPH je třeba podat elektronickou žádost prostřednictvím portálu České daňové správy. K tomu musíme mít:

  • elektronický podpis,
  • oprávnění k přístupu do aplikace (vydá správce daně plátce, přitom přidělení oprávnění může trvat až 15 dnů)

Žádost odešleme elektronicky datovou zprávou do 30. září za předešlý rok, ta je pak předána konkrétnímu státu k vyřízení.

Minimální limity

Minimální částka, o kterou můžeme požádat, je:

  • 400 euro, pokud žádáme za období kratší než rok, minimálně však za 3 měsíce
  • 50 euro, pokud žádáme za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud jde o zbytek kalendářního roku

Další informace

Na webu finanční správy najdeme další rozsáhlé informace včetně tabulky požadavků jednotlivých států.

O vrácení DPH můžeme také požádat prostřednictvím některé z firem, které se tímto zabývají.

Reklama

Nejoblíbenější

Reklama

.

Naši partneři: 

Filtry na vodu na Filtrovani.cz

Filtry na vodu na Filtryvody.cz

Důchody-důchodci.cz

Turecko.org

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt