Daňová evidence plátce DPH

Evidence plátce DPH

Daňová evidence k DPH musí od roku 2016 obsahovat více údajů než dříve kvůli nástupu kontrolního hlášení. Jde o to, abychom mohli sečíst zvlášť plnění, která budeme uvádět v kontrolním hlášení kumulativně. U plnění, která budeme uvádět jednotlivě, zase musíme zachycovat i DIČ, původní číslo daňového dokladu a datum povinnosti přiznat DPH. Blíže viz kontrolní hlášení. Máme-li účetní program, vyřeší to patrně dodavatel softwaru, vedeme-li však evidenci v tabulkách, třeba v Excelu, musíme evidenci upravit.

Náležitosti evidence pro DPH

Evidence pro účely DPH musí obsahovat veškeré údaje vztahující se k našim daňovým povinnostem, a to v takovém členění, abychom mohli sestavit daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a případně i souhrnné hlášení. To vše v členění podle sazeb DPH. V naprosté většině případů vystačíme s těmito evidencemi:

  • evidence uskutečněných zdanitelných plnění. U plnění, která budeme uvádět v kontrolním hlášení jednotlivě (viz kontrolní hlášení), evidujeme i původní číslo daňového dokladu, DIČ odběratele a datum povinnosti přiznat DPH. 
  • evidence přijatých zdanitelných plnění, z kterých budeme uplatňovat nárok na odpočet DPH. U plnění s cenou nad 10 tisíc Kč včetně DPH evidujeme i původní číslo daňového dokladu, DIČ dodavatele a datum povinnosti přiznat DPH, protože je budeme uvádět v kontrolním hlášení jednotlivě.
  • přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od DPH nebo nejsou předmětem DPH
  • přehled obchodního majetku
  • pokud pořizujeme zboží z jiného členského státu EU, vedeme i evidenci o hodnotě pořízeného zboží v členění na jednotlivé státy

Zákon

Viz §100 a 100 a) Zákona o DPH.

Pozor na daň z příjmu

Z daňové evidence pro DPH potřebujeme dostat také údaje pro daň z příjmů, a to v rozsahu daňové evidence nebo pro výdaje paušálem. Úpravu provedeme většinou z toho důvodu, že u přijatých a vydaných faktur a jiných odložených úhrad (třeba paragon v balíku s dobírkou) se liší den uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH a den, kdy peníze fyzicky dostaneme nebo zaplatíme, což bývá na přelomu roku. Pro daň z příjmů totiž zásadně respektujeme datum, ve kterém roce jsme peníze opravdu obdrželi nebo zaplatili, viz daňová evidence.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt