logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňová evidence plátce DPH

Evidence k DPH - Náležitosti evidence pro DPH - Plnění kumulativně - Plnění jednotlivě - Plnění bez DPH - Zboží a služby z EU a do EU - Zákon - Rozdíly na konci roku vzhledem k dani z příjmu -

Evidence k DPH

Daňová evidence plátce DPH musí obsahovat více údajů než prostá daňová evidence neplátce DPH. Máme-li účetní program, musí n avše pamatovat dodavatel softwaru. Vedeme-li však daňovou evidenci k DPH v tabulkách, třeba v Excelu, musíme evidovat vše potřebné.

Náležitosti evidence pro DPH

Evidence pro účely DPH musí obsahovat veškeré údaje tak, abychom mohli sestavit daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení, popřípadě i souhrnné hlášení.

Plnění kumulativně

Pro nákupy (přijatá zdanitelná plnění) i prodeje (uskutečněná zdanitelná plněná), která budeme uvádět v kontrolním hlášení kumulativně (většinou jde o plnění do 10 tisíc Kč včetně DPH nebo ty nad 10 tisíc, lterá jsou ale pro neplátce DPH) evidujeme jen základy daně a DPH podle sazby, 

Plnění jednotlivě

Pro nákupy i prodeje, která budme v kontrolním hlášení jednotlivě (většinou jde o nákupy či prodeje nad 10 tisíc Kč včetně DPH plátcům DPH) evidujeme také číslo daňového dokladu, DIČ odběratele a datum uskutečnění zdanitelného plnění. 

Plnění bez DPH

Zvlášť evidujeme plnění, která jsou osvobozena od DPH nebo nejsou předmětem DPH.

Zboží a služby z EU a do EU

Evidovat musíme také nákup a prodej zboží či služeb do jiného státu EU, což se promítne nejen do daňového přizníní k DPH, ale i do souhrnného hlášení. Pokud pořizujeme zboží z jiného členského státu EU, vedeme i evidenci o hodnotě pořízeného zboží v členění na jednotlivé státy.

Zákon

Viz §100 a 100 a) Zákona o DPH.

Rozdíly na konci roku vzhledem k dani z příjmu

Z daňové evidence pro DPH potřebujeme dostat také údaje pro daň z příjmů, a to v rozsahu daňové evidence nebo pro výdaje paušálem.

Na konci roku většinou u některých plnění nesedí datum uskutečnění daňového plnění pro DPH a datum přijetí nebo vydání peněz - coý je zase důležité pro daň z příjmu. Pro daň z příjmů totiž zásadně respektujeme datum, ve kterém roce jsme peníze opravdu obdrželi nebo zaplatili, viz daňová evidence.

Reklama

reklama