logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Stát pojištění OSVČ v Evropské unii

Příslušný stát pojištění - Online aplikace ČSSZ - Souběžný výkon činnosti na území dvou smluvních států -

Příslušný stát pojištění

Jestliže migrujeme za výdělkem po státech EU, je nutné vědět, ve kterém státě budeme pojištěni. 

Naše účast na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění se řídí právními předpisy o sociálním zabezpečení toho členského státu, který byl určen jako příslušný. Podle něj se odvádí pojistné a případně vypláceny dávky. 

Online aplikace ČSSZ

Na portálu ČSSZ je online aplikace, která nám má pomoci určit stát pojištění, a jsou tam k tomu další informace.

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ

Souběžný výkon činnosti na území dvou smluvních států

Nemůže nastat situace, abychom byli z jedné své činnosti pojištěni v obou smluvních státech nebo naopak v žádném z nich.

Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti je třeba řešit dle dané smlouvy. Pokud smlouva nestanoví výlučně příslušnost k právním předpisům jednoho státu, je možné, abychom podléhali dvojím právním předpisům (z každé výdělečné činnosti v jiném státě). Pokud je v našem zájmu podléhat právním předpisům sociálního zabezpečení jednoho státu, je možné aplikovat ustanovení příslušného článku mezinárodní smlouvy, které umožňuje udělení výjimky.

Reklama

reklama