Výdaje (náklady) na reklamu

Reklama, propagace

Platíme-li si reklamu (například na internetu, v novinách, rozhlase, na závodišti, vedle silnice,...) nebo pronajímáme reklamní plochu, musíme doložit, že

  • výdaje prokazatelně vznikly (doloží faktura, smlouva o dílo, mandátní smlouva, smlouva o poskytování reklamních služeb apod., fotka reklamní plochy, zvukový záznam apod.)
  • výdaje prokazatelně souvisí s našimi zdanitelnými příjmy (výdaje by měly být přiměřené našim příjmům nebo aspoň podnikatelskému záměru. Nemusí vadit, že nepřinesly hmatatelný efekt růstem zakázek, zákazníků či obratu.)
  • výdaje jsou zaplaceny a zaevidovány v daňové evidenci
  • výdaje jsou daňově uznatelné (nejsou to například výdaje na reprezentaci)

Reklama na Google AdWords, Facebooku a DPH

Přijetím služby ze zahraničí se z nás stává identifikovaná osoba k DPH. Proto pozor - jsme-li neplátce DPH, musíme se při využití reklamního systému přes Google AdWords nebo na Facebooku pro svoji ekonomickou činnost zaregistrovat jako identifikovaná osoba.

Dary a dárky

Další možností reklamy jsou reklamní a propagační předměty. Jako daňový výdaj si ale nemůžeme uplatnit výdaje na reprezentaci.

Dary nesouvisející s podnikáním

Dary nesouvisející s naším podnikáním viz Dary, sponzorství.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt