logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zákony: o DPH, o dani z příjmů, živnostenský

Daňové zákony a pokyny aktuálně a online - Živnostenský zákon - Obchodní zákoník (o obchodních korporacích) - Občanský zákoník - Zákoník práce - Další zákony - vyhledávání -

Daňové zákony a pokyny aktuálně a online

Zákon o daních z příjmů 586/1992 (součástí je i daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí)

Zákon o DPH - 235/2004

Zákon o dani silniční - 16/1993

Zákon o dani z nemovitých věcí - 338/1992

Daňový řád - 280/2009

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon - 455/1991

Obchodní zákoník (o obchodních korporacích)

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 90/2012 - platí od 1.1.2014

Dříve Obchodní zákoník 513/1991

Občanský zákoník

Nový občanský zákoník 89/2012 platí od 1.1.2014

Starý Občanský zákoník 40/1964

Zákoník práce

Zákoník práce - 262/2006

Další zákony - vyhledávání

Vyhledávání podle čísla

Reklama

reklama