logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Inventarizace majetku a daňová evidence

Zjednodušená inventarizace - Manka - upravíme základ daně - Manka, která nevadí -

Zjednodušená inventarizace

Vedeme-li daňovou evidenci, provedeme inventuru vždy k 31.12.

Nemusíme inventarizovat majetek nehmotný ani stav peněz.

Zápis o takové inventarizaci archivujeme stejně dlouho jako ostatní daňovou evidenci.

Inventuru majetku uděláme také ke dni ukončení podnikání, přerušení, nebo také přechodu na plátce DPH.

Manka - upravíme základ daně

Pokud zjistíme manko (něco nám chybí), snížíme výdaje o příslušnou částku, kterou již máme jako výdaj zaevidovanou.

Manka, která nevadí

Nemusíme snižovat zaevidované výdaje, když máme

  • technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků)
  • ztratné v maloobchodním prodeji
  • nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem

a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného, které jsme si stanovili.

Správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru naší činnosti a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit náš základ daně.

V zákoně viz § 25 odst. 1 písm. n) a odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama