Daň z příjmů, sazba daně

Sazba daně z příjmů 15 %

Sazba daně z příjmů je 15 % pro všechny příjmy (po odečtení výdajů u příjmů, kde je to možné, například z podnikání).

Solidární "milionářská daň"

Od roku 2013 platí, že z příjmů (po odečtení výdajů), které přesahují strop vyměřovacího základu na sociální pojištění, zaplatíme navíc daňový příplatek ve výši 7%. Tato solidární daň měla být pro příjmy za rok 2016 již zrušena, nicméně prozatím trvá.

Od příjmů za rok 2015 můžeme zohlednit při výpočtu základu pro solidární zvýšení daně ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti.

 

 

 

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt