logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama

Výdaje procentem z příjmů

Výdaje "paušálem", tedy procentem z příjmů

"Paušální výdaje" procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, vypočítáme je procentem ze svých příjmů, tedy z peněz, které jsme v příslušném roce skutečně obdrželi. A můžou nám takto výdaje vyjít podstatně vyšší než byly ve skutečnosti. Výše procenta na výdaje závisí na druhu příjmů, viz níže.

(Doklady o nákupu prodávaného zboží nebo materiálu, který používáme při poskytování služeb, si pro jistotu schováme, mohla by je žádat kontrola ze živnostenského úřadu.)

Kolik procent na výdaje

Pro výpočet výdajů procentem použijeme procento podle druhu příjmů. Na výdaje tedy uplatníme

- 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle §10.

- 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných

- 40 %, nejvýše 800 000 Kč za rok, z příjmů, na které nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti

- 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, z příjmů z pronájmu

Od příjmů za rok 2015 je strop na výdaje u všech druhů příjmů, výdaje procentem se proto vyplatí hlavně u příjmů nepřesahujících 2 mil Kč za rok.

Více druhů příjmů

Máme-li příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pro která platí různá procenta výdajů, evidujeme je zvlášť. V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšeme příjmy podle druhu činnosti a uplatníme si k nim příslušné procento výdajů. Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jedny příjmy paušál a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. "Paušál" buď na všechno, nebo na nic.

To platí pro příjmy v rámci jednoho dílčího základu daně (§7 zákona o daních z příjmů). Pokud máme vedle toho i příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů), tak kombinovat můžeme. Ke všem příjmům podle § 7 si uplatníme výdaje podle skutečnosti a k příjmům z pronájmu uplatníme výdaje procentem, nebo naopak.

Nemůžeme již uplatnit slevu na děti ani manžela/ku

Pokud uplatníme výdaje procentem, nemůžeme uplatnit zároveň daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku či manžela - viz § 35 ca zákona o daních z příjmů. (Podle některých výkladů lze toto omezení obejít tak, že daňová zvýhodnění na děti uplatní naše spolupracující osoba. Ta totiž sama o sobě výdaje procentem neuplatňuje, jen přijímá část příjmů a výdajů od hlavní osoby. Omezení se přitom podle § 35ca Zákona o daních z příjmů vztahuje jen na hlavní osobu.)

Pokud jsme zároveň zaměstnaní, týká se nás toto omezení jen tehdy, když součet dílčích základů daně, u kterých jsme uplatnili výdaje procentem, je vyšší, než polovina našeho celkového daňového základu.

Ve výdajích procntem je všechno

Výdaje procentem zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani paušál na auto (pro upřesnění - paušál na auto si můžeme uplatnit jen tehdy, když uplatňujeme výdaje podle skutečnosti - dokladů).

Evidence při výdajích procentem

Uplatňujeme-li výdaje procentem, musíme evidovat:

  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.

K pohledávkám je třeba mít doklady a archivovat je.

Jestliže vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, i tak můžeme do daňového přiznání uplatnit výdaje procentem.

Plátci DPH

Jsme-li plátci DPH, můžeme uplatnit výdaje procentem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Pro výpočet výdajů bereme sumu příjmů v částce bez DPH.

Kdy neuplatníme výdaje procentem

Nemůžeme uplatnit výdaje procentem (musíme podle dokladů), pokud

  • jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů
  • jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem

Přechod na skutečné výdaje a naopak

Viz Přechod z výdajů procentem na skutečné a naopak.

Výdaje procentem v zákoně

Viz § 7 odst. 7-8 zákona o daních z příjmů a § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů. Pro příjmy z pronájmu majetku nezařazeného pro podnikání viz § 9 odst. 4) zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno 9.2.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt