logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Podnikání bez živnosti

Podnikání bez živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění nepotřebujeme pro samostatné činnosti, jako je např.:

  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (ale je třeba se zaregistrovat na obecním úřadě, viz níže)
  • činnost autorů - viz autorské honoráře
  • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník, ...)
  • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé...

Podnikání v zemědělství

Pro podnikání v zemědělství sice nepotřebujeme živnostenské oprávnění, ale musíme se zaregistrovat na příslušném obecního úřadu (podáme žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.). Podnikáme pak na základě tzv. "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele". K tomu také viz Příjmy pěstitelů.

Zákon

Činnosti, ke kterým nepotřebujeme živnostenský list, uvádí § 3 živnostenského zákona a § 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů.

Výhodněji s živností

Z různých důvodů může být pro nás výhodnější volná živnost, i když ji naše činnost nevyžaduje. Například si můžeme uplatnit vyšší výdajové paušály s živností než bez ní.

Aktualizováno 6.2.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt