logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zdravotní pojištění OSVČ

Musíme platit zdravotní pojištění?

Máme-li příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, tak platit musíme. Jde jen o to

  • zda musíme platit zálohy nebo vše zaplatíme až po konci roku
  • případně jak vysoké zálohy musíme platit

Abychom to zjistili, musíme vědět, zda samostatná výdělečná činnost je náš

  • 1) hlavní příjem
  • 2) vedlejší příjem
  • 3) nebo za nás platí pojistné i stát

1) Hlavní příjem - aspoň minimální záloha

Měsíčně platíme zálohu, která nám vyšla v posledním Přehledu, ne však méně než je minimální záloha (i když jsme byli třeba ve ztrátě či s podnikáním začínáme):

  od platby za leden 2015 do platby za prosinec 2014
minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti 1.797 Kč 1.752 Kč

Po konci roku po podání Přehledu pojistné doplatíme, případný přeplatek nám pojišťovna vrátí.

2) Vedlejší příjem - bez záloh

Nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Minimálně 0 Kč, maximálně dvanáctinásobek maximální zálohy.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere víceméně tehdy, pokud jsme celý měsíc zaměstnaní, zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu (z minimální mzdy) a my jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

3) Pojistné platí i stát, vypočtená záloha

Pokud patříme mezi osoby, za které platí pojistné i stát což je např.

  • student
  • starobní nebo invalidní důchodce, i částečně invalidní
  • žena pečující o malé dítě
  • podrobně § 7 zákona 48/97 o veřejném zdravotním pojištění

nahlásíme to na své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny). Zálohy budeme platit, jen pokud jsme měli v předešlém roce zisk. Minimální záloha není stanovena (jednou jsem platila 30 Kč měsíčně). Pokud s podnikáním začínáme, zálohy neplatíme.

Po skončení roku po podání Přehledu zaplatíme nebo doplatíme pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Případný přeplatek ze záloh nám pojišťovna vrátí.

Sazba pro zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu (tedy 6,75% ze zisku, který není snížený o ztrátu z předchozích let).

Splatnost zálohy

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května).

Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Spolupracující osoba

Pro spolupracující osoby platí vše uvedené.

Aktualizováno 27.10.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt