logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama

Vedlejší činnost OSVČ - sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění při vedlejší činnosti

Platíme zálohy, které vyšly v posledním Přehledu, ne však méně než minimální zálohy při vedlejší činnosti. Po podání Přehledu doplatíme podle skutečného zisku.

Kdy má OSVČ vedlejší činnost

Aby naše činnost byla pro sociální pojištění brána jako činnost vedlejší, musíme splnit jednu z následujících podmínek:

  • zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (když máme například dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tis. kč, tak tuto podmínku nesplňujeme)
  • přiznání starobního důchodu, a to i předčasného (u předdůchodu je však naše výdělečná činnost činností hlavní)
  • nárok na invalidní důchod (k tomu viz Invalidní důchod a příjem)
  • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
  • osobní péče o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti
  • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejsme voják z povolání
  • jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

Pokud nesplňujeme žádnou z podmínek, jsme bráni jako OSVČ s hlavní činností a musíme platit odpovídající zálohy.

Doložit

Splnění některých podmínek musíme OSSZ doložit, některé si zjistí sama. Povinnost a způsob dokládání důvodů vedlejší činnosti najdeme na stránkách ČSSZ. Pokud u doložené podmínky dojde ke změně, musíme písemně (do osmého dne po měsíci, v němž došlo ke změně) oznámit zánik splnění podmínky.

Přechod z hlavní činnosti na vedlejší

Pokud máme hlavní činnost a nastoupíme do zaměstnání nebo splníme jinou podmínku pro vedlejší činnost, nemusíme to ohlašovat OSSZ a můžeme přestat dodržovat minimální zálohy při hlavní činnosti.  

Jen část měsíce

Když některou z podmínek splníme třeba jen po část měsíce, stačí to, abychom pro ten měsíc měli činnost vedlejší. Jsme-li OSVČ a staneme se například od 15. ledna zaměstnancem, můžeme být považováni za OSVČ vedlejší už od 1. ledna, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámíme správě sociálního zabezpečení.

Při nízkém zisku neplatíme zálohy

Jestliže náš daňový základ v předešlém roce je nižší než určitá hranice, nemusíme být vůbec účastni důchodového pojištění a nemusíme platit ani zálohy ani vyúčtování - blíže viz Sociální pojištění a nízký zisk.

Můžeme platit vyšší zálohy

Pokud to potřebujeme, můžeme platit zálohy vyšší, než odpovídají našemu loňskému zisku. Každý měsíc si sami určíme vyměřovací základ, který ale nemůže být vyšší než maximální vyměřovací základ. Vyšší platby na sociální pojištění nám mohou pomoci například zvýšit důchod.

Je možné nemocenské pojištění

I jako OSVČ s vedlejší činností můžeme mít nemocenské pojištění.

Aktualizováno 23.1.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt