Kdy OSVČ neplatí sociální pojištění

Nízký zisk při vedlejší činnosti

Pokud je samostatná činnosti pro nás vedlejší činností a v předešlém roce jsme měli nižší zisk než je rozhodná částka (viz níže), nemusíme být účastni důchodového pojištění jako osoba samostatně činná a nemusíme platit zálohy na sociální pojištění. Až jestli po podání Přehledu po skončení roku zjistíme, že jsme rozhodnou částku překročili, sociální pojištění najednou doplatíme a začneme platit zálohy.

Rozhodná částka pro rok 2018

Pokud jsme v Přehledu za rok 2017 uvedli daňový základ vyšší než 71.950 Kč, musíme v roce 2018 platit zálohy na sociální pojištění. Pokud byl daňový základ nižší, nemusíme zálohy platit.

Samostatná činnost jen po část roku

Pokud jsme meli samostatnou činnost jen po část roku, zbytek doby jsme měli například živnost přerušenou, počítáme jen poměrnou část limitu uvedeného výše, 1/12 za každý měsíc.

Sociální pojištění dobrovolně

K placení sociálního pojištění se můžeme přihlásit i dobrovolně. Může to být výhodné kvůli důchodu nebo mateřské.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt