Kdy neplatíme sociální pojištění

Nízký zisk při vedlejší činnosti

Pokud je samostatná činnosti pro nás vedlejší činností a v předešlém roce jsme měli jen nízký zisk než je rozhodná částka (viz níže), nemusíme být účastni důchodového pojištění jako osoba samostatně činná a nemusíme platit zálohy na sociální pojištění. Až jestli po podání Přehledu po skončení roku zjistíme, že jsme hranici překročili, sociální pojištění najednou doplatíme a začneme platit zálohy.

Rozhodná částka rok 2016, 2017

Pokud máme samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost a uvedeme rozdíl mezi příjmy a výdaji uvedený v Přehledu za rok 2016 nižší než částka 64.813 Kč (tedy maximálně 64.812 Kč), neplatíme v roce 2017 zálohy. A to až do podání Přehledu za rok 2017, který podáme v roce 2018.

Pokud v Přehledu za rok 2017 uvedeme rozdíl mezi příjmy a výdaji vyšší než 67.757 Kč, doplatíme najednou sociální pojištění za rok 2017 a začneme platit zálohy. Pokud zisk za rok 2017 vyjde nižší, nic doplácet nemusíme, ale nebudeme za ten rok účastni důchodového pojištění. Také nemusíme nadále platit zálohy.

Samostatná činnost jen po část roku

Pokud jsme meli samostatnou činnost jen po část roku, zbytek doby jsme měli například živnost přerušenou, počítáme jen poměrnou část rozhodné částky uvedené výše, 1/12 za každý měsíc.

Sociální pojištění dobrovolně

K placení sociálního pojištění se můžeme přihlásit i dobrovolně. Může to být výhodné kvůli důchodu nebo mateřské.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt