logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Podnikání - jak začít podnikat

1) Potřebujeme živnostenský list?

Pokud chceme být například herci, spisovatelé, hudebníci nebo budeme provozovat nezávislé povolání, nebudeme potřebovat žádné živnostenské oprávnění, blíže viz OSVČ bez živnosti. Ostatní činnosti vyžadují živnostenské oprávnění, blíže viz Živnosti.

2) Všechny registrace na živnostenském úřadě

Na začátku podnikání zajdeme v každém případě na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář. (Registraci k dani z příjmu fyzických osob musíme totiž provést do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat činnost nebo přijali příjem.)  Tím provedeme najednou všechna potřebná ohlášení a registrace - živnost, zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu. Můžeme zároveň provést i registraci silniční daně, DPH nebo daň z příjmů za zaměstnance. Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

3) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je pro nás vědět, zda musíme platit zálohy na pojištění. Jestliže máme podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost jako svoji

- hlavní činnost, musíme od počátku platit měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění

- vedlejší činnost, doplatíme zdravotní i sociální pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu. (A budeme-li mít nízký zisk, sociální pojištění nebudeme muset zaplatit vůbec - viz sociální pojištění při vedlejší činnosti).

4) Daňová evidence a další evidence

Během roku schováváme doklady a z nich uděláme

- buď daňovou evidenci (musíme schovávat všechny doklady)

- nebo evidenci příjmů, budeme-li uplatňovat paušální výdaje (stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury)

Pokud jsme se zaregistrovali jako plátci DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH, a to čtvrtletně.

5) Daňová přiznání a přehledy pojištění

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu a Přehledy pojištění a zaplatíme daň z příjmu a pojištění. Podrobný postup viz Daně a pojištění krok za krokem.

Jestliže jsme plátci DPH, během roku plníme všechny povinnosti plátce DPH a podáváme daňové přiznání k DPH po každém čtvrtletí.

Pokud uplatňujeme výdaje na auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Aktualizováno 2.12.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt