logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Podnikání - jak začít podnikat

1) Potřebujeme živnostenský list?

Pokud chceme být například herci, spisovateli, hudebníky nebo budeme provozovat nezávislé povolání, nepotřebujeme živnostenské oprávnění, blíže viz OSVČ bez živnosti. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění, blíže viz Živnosti.

2) Všechny registrace na živnostenském úřadě

Na začátku podnikání zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář. Registraci k dani z příjmu fyzických osob musíme totiž provést do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat činnost nebo přijali příjem.

Jednotným registračním formulářem můžeme najednou provést všechna potřebná ohlášení a registrace - živnostenské oprávnění, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Můžeme zároveň provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance. Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

3) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během roku platit zálohy na pojištění. Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji

- hlavní činnost, platíme od počátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění

- vedlejší činnost, doplatíme zdravotní i sociální pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu. (A budeme-li mít nízký zisk, sociální pojištění nebudeme muset zaplatit vůbec - viz Sociální pojištění a nízký zisk.)

4) Daňová evidence a další evidence

Během roku schováváme doklady a z nich uděláme

- buď daňovou evidenci (budeme-li uplatňovat výdaje podle skutečnosti, schováváme všechny doklady)

- nebo evidenci příjmů (budeme-li uplatňovat paušální výdaje, stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury)

Pokud jsme plátci DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH.

5) Daně a pojištění po konci roku

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu a Přehledy pojištění a zaplatíme daň z příjmu a pojištění. Podrobný postup viz Daně a pojištění krok za krokem.

Jsme-li plátci DPH, během roku plníme povinnosti plátce DPH a podáváme daňové přiznání k DPH po každém měsíci nebo čtvrtletí. Někteří plátci nebo identifikované osoby podávají i souhrnné hlášení nebo výpis z evidence při tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti. Od roku 2016 patrně přibudou i kontrolní hlášení.

Pokud uplatňujeme výdaje na auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Kolik si vydělat?

Existují různé limity výdělku, při jejichž překročení nám, coby osobám samostatně činným, přibudou různé povinnosti. Od roku 2015 platí tyto limity:

Aktualizováno 22.1.2015   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt