Podnikání - jak začít podnikat

1) Musíme mít živnostenský list?

Před zahájením podnikání nebo jiné samostatné činnosti zvážíme, zda k činnosti, kterou budeme provozovat, vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění. Pokud budeme například hudebníky, autory článků do novin, daňovými poradci nebo znalci, živnostenské oprávnění nepotřebujeme, blíže viz OSVČ bez živnosti. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění, blíže viz Živnosti.

2) Jednotný registrační formulář 

Na začátku podnikání zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulářJednotným registračním formulářem můžeme provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení, tedy zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance, podle toho, co budeme potřebovat. Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

Pokud neuděláme registrace a ohlášení pomocí Jednotného registračního formuláře, musíme to udělat jednotlivě na příslušných úřadech a pojišťovně, například registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat samostatnou činnost nebo přijali příjem, registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění do 8 dnů, na zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

3) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během prvního roku platit zálohy na pojištění. Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme od počátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění. Pokud ji máme jen jako vedlejší činnost, doplatíme zdravotní i sociální pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu příjmů na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. A budeme-li mít nízký zisk, sociální pojištění nebudeme muset zaplatit vůbec - viz Kdy nemusíme platit sociální pojištění.

4) Daňová evidence

Máme několik možností, jak zajistit evidenci ke své samostatné činnosti, které budou podkladem pro daňové přiznání. Buď celý rok schováváme příjmové i výdajové doklady a uděláme podle nich daňovou evidenci, nebo výdajové doklady neschováváme a spočítáme výdaje procentem z příjmů. Také můžeme počátkem roku sjednat paušální daň.

5) EET - elektronická evidence tržeb

Zjistíme si, zda naše činnost již také podléhá nebo brzy začne podléhat EET - elektronické evidenci tržeb a podle toho podnikneme příslušné kroky.

6) DPH

Pokud se zaregistrujeme i jako plátce DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH.

7) Daně a pojištění po konci roku

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu a Přehledy pojištění a zaplatíme daň z příjmu a pojištění. Pro stanovení příjmů a výdajů, které uvedeme do přiznání i přehledů, použijeme evidenci, kterou jsme zvolili (viz výše).

Jsme-li již plátci DPH, během roku plníme povinnosti plátce DPH a podáváme po každém měsíci nebo čtvrtletí daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení, v určitých případech i souhrnné hlášeníJsme-li identifikovaná osoba, podáváme souhrnné hlášení a daňové přiznání k DPH, máme-li k tomu důvod.

Pokud používáme auto pro podnikání, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Kolik si můžeme vydělat?

Existují různé limity výdělku, po jejichž překročení nám přibudou různé povinnosti:

Marketing a budování jména

Sehnat zákazníky můžeme i s minimem prostředků. V místním měřítku mohou stačit letáčky vyvěšené na dovolená místa nebo vhozené do poštovních schránek. Je-li naše podnikání bez omezení místem (třeba e-shop), můžeme využít třeba internetový reklamní systém Adsense nebo Sklik. V každém případě bychom měli mít hned od začátku vlastní web (sami jej můžeme vytvořit třeba pomocí Webnode), nejlépe s vlastní nápaditou doménou, tedy adresou webu (možno zakoupit také tam).

V zájmu budování důvěry zákazníků v naši osobu uvádíme vždy jméno, IČ a kontakt na mobil, web a případně i mailovou adresu. Na významu také nabylo, zda naše aktivity jsou vedeny ekologicky, viz <a href="http://zelenenoviny.cz/zeleny-byznys/">Zelené podnikání</a>.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt