logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Podnikání - jak začít podnikat

1) Potřebujeme živnostenský list?

Pokud chceme být například herci, spisovateli, hudebníky nebo budeme provozovat nezávislé povolání, nepotřebujeme živnostenské oprávnění, blíže viz OSVČ bez živnosti. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění, blíže viz Živnosti.

2) Jednotný registrační formulář

Na začátku podnikání zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulářJednotným registračním formulářem můžeme provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení, tedy zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance, podle toho, co budeme potřebovat. Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

Pokud neuděláme registrace a ohlášení pomocí Jednotného registračního formuláře, musíme to udělat jednotlivě na příslušných úřadech a pojišťovně, například registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat samostatnou činnost nebo přijali příjem, registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění do 8 dnů, na zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

3) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během roku platit zálohy na pojištění. Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme od počátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Pokud ji máme jen jako vedlejší činnost, doplatíme zdravotní i sociální pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu. A budeme-li mít nízký zisk, sociální pojištění nebudeme muset zaplatit vůbec - viz Sociální pojištění a nízký zisk.

4) Daňová evidence a další evidence

Během roku schováváme doklady a z nich uděláme

- buď daňovou evidenci, budeme-li uplatňovat výdaje podle skutečnosti. V takovém případě schováváme všechny doklady.

- nebo evidenci příjmů, budeme-li uplatňovat paušální výdaje. V takovém případě stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury.

Pokud jsme plátci DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH.

5) Daně a pojištění po konci roku

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu a Přehledy pojištění a zaplatíme daň z příjmu a pojištění. 

Jsme-li plátci DPH, během roku plníme povinnosti plátce DPH a podáváme daňové přiznání k DPH po každém měsíci nebo čtvrtletí, od roku 2016 také kontrolní hlášení. Někteří plátci nebo identifikované osoby podávají i souhrnné hlášení nebo výpis z evidence při tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti.

Pokud uplatňujeme výdaje na auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Kolik si vydělat?

Existují různé limity výdělku, při jejichž překročení nám, coby osobám samostatně činným, přibudou různé povinnosti:

  • Pokud máme příjmy za rok nižší než 2 mil Kč a neděláme "nákup a prodej", stačí nám možná uplatňovat výdaje paušálem. Jinak budeme asi potřebovat spíš daňovou evidenci s výdaji podle dokladů.
  • Pokud za 12 měsíců jdoucích po sobě překročíme obrat jeden milion Kč, stáváme se povinně plátcem DPH.
  • Pokud máme samostatnou činnost jako vedlejší činnost, hlídáme si nízký zisk (daňový základ). Například za rok 2015 můžeme mít zisk až 63.685 Kč a nemusíme platit sociální pojištění. Pro zdravotní pojištění to však neplatí, to musíme platit vždy.

Marketing a budování jména

Sehnat zákazníky můžeme i s minimem prostředků. V místním měřítku mohou stačit letáčky vyvěšené na dovolená místa nebo vhozené do poštovních schránek. Je-li naše podnikání bez omezení místem (třeba e-shop), můžeme využít třeba internetový reklamní systém Adsense nebo Sklik. V každém případě bychom měli mít hned od začátku vlastní web (sami jej můžeme vytvořit třeba pomocí Webnode), nejlépe s vlastní nápaditou doménou, tedy adresou webu (možno zakoupit také tam).

V zájmu budování důvěry zákazníků v naši osobu uvádíme vždy jméno, IČ a kontakt na mobil, web a případně i mailovou adresu.

Aktualizováno 19.1.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt