logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Plátce DPH rok 2014, 2015

Uplatňování DPH, daňové doklady

Jako plátce DPH musíme uplatňovat DPH při prodeji svých služeb nebo zboží a vystavovat daňové doklady. K tomu také viz Uskutečnění zdanitelného plnění.

DPH i ze záloh

Od roku 2013 musíme vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. (Do konce roku 2012 to museli dělat jen plátci, kteří vedli účetnictví). Netýká se nás to, když například poskytujeme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo vyvážíme zboží mimo EU.

Archivace dokladů

Daňové doklady i daňovou evidenci musíme 10 let archivovat.

Evidence k DPH

Musíme vést evidenci pro účely DPH. Stejně jako doklady musíme i evidenci 10 let archivovat.

Daňové přiznání k DPH

Pravidelně, vždy po skončení zdaňovacího období, musíme podávat daňové přiznání a odvádět DPH, viz Daňové přiznání k DPH.

Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů

Musíme ověřovat své dodavatele v registru plátců, viz Nespolehlivý plátce, ručení za DPH.

Nárok na odpočet DPH

Můžeme uplatňovat svůj nárok na nadměrný odpočet.

Chyba na daňovém dokladu

Viz Nárok na odpočet

Aktualizováno 21.11.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt