logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Povinnosti plátce DPH

Uplatňování DPH, daňové doklady

Jako plátce DPH musíme uplatňovat DPH při prodeji svých služeb nebo zboží a vystavovat daňové doklady. K tomu také viz Uskutečnění zdanitelného plnění.

DPH i ze záloh

Od ledna 2013 musíme vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. (Do konce roku 2012 to museli dělat jen plátci, kteří vedli účetnictví). Netýká se nás to, když například poskytujeme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo vyvážíme zboží mimo EU.

Archivace dokladů

Daňové doklady i daňovou evidenci musíme 10 let archivovat.

Evidence k DPH

Musíme vést evidenci svých přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění včetně těch osvobozených od DPH. K tomu blíže viz § 100 Zákona o DPH. Stejně jako doklady musíme i evidenci 10 let archivovat.

Od ledna 2013 musí naše evidence přijatých zdanitelných plnění obsahovat i DIČ dodavatele, pokud nejde o zjednodušený daňový doklad.

Daňové přiznání k DPH

Pravidelně, vždy po skončení zdaňovacího období, musíme podávat daňové přiznání a odvádět DPH, viz Daňové přiznání k DPH.

Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů

Musíme ověřovat své dodavatele v registru plátců, viz Nespolehlivý plátce, ručení za DPH.

Nárok na odpočet DPH

Můžeme uplatňovat svůj nárok na nadměrný odpočet.

Chyba na daňovém dokladu

Viz Nárok na odpočet

Aktualizováno 30.5.2013   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt