Povinnosti plátce DPH

Uplatňování DPH a jeho odvod finančnímu úřadu

Jsme-li plátce DPH, musíme přidávat, tedy uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění. Tyto daně, o které se pro naše zákazníky zvyšuje cena našich výrobků, zboží a služeb, musíme přiznat a odvést finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. To je pro někoho kalendářní měsíc a pro někoho kalendářní čtvrtletí.

Daňové doklady a jejich archivace

Daňové doklady musí mít určité náležitosti, viz Daňové doklady a Uskutečnění zdanitelného plnění. Daňové doklady musíme 10 let archivovat.

Evidence k DPH

Musíme vést evidenci pro účely DPH. Stejně jako doklady musíme i evidenci 10 let archivovat.

Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

Vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo má čtvrtletní) musíme podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení, v některých případech i souhrnné hlášení pro EU

Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů

Své dodavatele je třeba si ověřovat v registru plátců, viz Nespolehlivý plátce, ručení za DPH.

Nárok na odpočet DPH

Za své nákupy si můžeme uplatňovat nárok na nadměrný odpočet.

DPH i ze záloh

Musíme vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. Netýká se nás to, když například poskytujeme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo vyvážíme zboží mimo EU.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt