logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Povinnosti plátce DPH

Uplatňování DPH a jeho odvod finančnímu úřadu

Jako plátce DPH musíme uplatňovat DPH na všechna svá uskutečněná zdanitelná plnění (až na výjimky osvobozené, ale to se týká málokoho). Tyto DPH, o které se pro naše zákazníky zvyšuje cena našich výrobků, zboží a služeb, odvádíme finančnímu úřadu.

Vystavování daňových dokladů

V řadě případů musíme vystavovat daňové doklady. K tomu také viz Uskutečnění zdanitelného plnění.

Archivace dokladů

Daňové doklady i daňovou evidenci musíme 10 let archivovat.

Evidence k DPH

Musíme vést evidenci pro účely DPH. Stejně jako doklady musíme i evidenci 10 let archivovat.

Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

Pravidelně, vždy po skončení zdaňovacího období, musíme podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení, případně i souhrnné hlášení pro EU.

Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů

Své dodavatele je třeba si ověřovat v registru plátců, viz Nespolehlivý plátce, ručení za DPH.

Nárok na odpočet DPH

Za své nákupy si můžeme uplatňovat nárok na nadměrný odpočet.

DPH i ze záloh

Musíme vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. Netýká se nás to, když například poskytujeme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo vyvážíme zboží mimo EU.

Aktualizováno 25.3.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt