Sociální pojištění OSVČ - zálohy 2017 a 2018

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, ať už máme samostatnou činnost jako hlavní nebo vedlejší. Osvobozeni od záloh jsme jen při nízkém zisku, viz níže. Měsíčně platíme alespoň minimální zálohy, pokud nám ale v posledním Přehledu příjmů vyšly zálohy vyšší, platíme podle Přehledu.

Minimální zálohy při hlavní činnosti

Máme-li podníkání jako hlavní činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Stejně tak, když se samostatnou činností začínáme.

- do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 2061 Kč

- od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 2189 Kč

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

Máme-li podnikání jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální (nebo s podnikáním začínáme), platíme aspoň minimální zálohy. 

- do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 825 Kč

- od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 876 Kč

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a zároveň máme je nízké zisky, nemusíme zálohy vůbec platit - viz Nízký zisk při vedlejší činnosti.

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt