Sociální pojištění OSVČ - rok 2016, 2017

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, ať už máme samostatnou činnost jako hlavní nebo vedlejší. Osvobozeni od záloh jsme jen při nízkém zisku, viz níže. Měsíčně platíme alespoň minimální zálohy, pokud nám ale v posledním Přehledu příjmů vyšly zálohy vyšší, platíme podle Přehledu.

Minimální zálohy

Pokud s podnikáním začínáme nebo když nám v Přehledu příjmů za loňský rok vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Přičemž máme-li samostatnou činnost jen jako vedlejší činnost, je minimální záloha nižší:

  do podání přehledu za rok 2016 (většinou do dubna 2017) od podání přehledu za rok 2016 (většinou od května 2017)
vedlejší činnost: 789 Kč 825 Kč
hlavní činnost: 1972 Kč 2061 Kč

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a zároveň máme je nízké zisky, nemusíme zálohy vůbec platit - viz Nízký zisk při vedlejší činnosti.

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt