Sociální pojištění OSVČ

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky tehdy, pokud ji máme jen jako vedlejší, ale dosáhli jsme slušného zisku. Osvobozeni od záloh jsme jen tehdy, když to máme jako vedlejší činnost a máme nízký zisk.

Splatnost záloh od ledna 2019

Od ledna 2019 jsou zálohy splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. (Do konce roku 2018 se platí od 1. do 20. dne následujícího měsíce.) Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Minimální zálohy při hlavní činnosti

Máme-li podníkání jako hlavní činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Stejně tak, když se samostatnou činností začínáme.

- do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 2061 Kč

- od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 2189 Kč

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

Máme-li podnikání jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální (nebo s podnikáním začínáme), platíme aspoň minimální zálohy. 

- do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 825 Kč

- od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 876 Kč

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a zároveň máme je nízké zisky, nemusíme zálohy vůbec platit - viz Nízký zisk při vedlejší činnosti.

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt