logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama

Paušál na dopravu vozidlem

Paušální výdaj na dopravu

Pokud neuplatňujeme výdaje na dopravu autem nebo jiným vozidlem podle dokladů nebo podle najetých kilometrů (viz Výdaje na auto), můžeme uplatnit paušál na dopravu. Paušál dělá 5000 Kč měsíčně na jedno vozidlo. V měsíci, kdy jsme vozidlo pořídili nebo prodali, uplatníme jen poměrnou část paušálu.

Výdaje navíc

U paušálu na dopravu nesmíme uplatňovat výdaje za pohonné hmoty a parkovné, ale můžeme uplatnit tyto výdaje:

- u vozu vlastního, který jsme zařadili do obchodního majetku (většinou proto, abychom jej mohli odpisovat), můžeme navíc uplatnit v prokázané výši výdaje na opravy a údržbu, pojistné, odpisy apod.

- u vozu pronajatého prokázané výdaje na pronájem vozu, pojistné a výdaje na opravy a údržbu

Plátce DPH viz níže.

Auto i soukromě

Pokud užíváme auto i pro soukromé účely, uplatníme paušál jen 4 000 Kč měsíčně, výdaje navíc krátíme na 80%. Když jsme použili vozidlo i soukromě jen v některých měsících, krátíme jen v konkrétních měsících. Odpisy auta však musíme zkrátit na 80 % pro celý rok. 

Vlastní i najatá, auta i náklaďáky

Paušál použijeme na motorová vozidla vlastní (zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku) nebo najatá. Může to být auto osobní i autobus (kategorie M), nákladní auto (kategorie N) i motocykl nebo některé tříkolky (kategorie L).

Paušál nemůžeme použít u vozidla bezplatně vypůjčeného (například od rodičů) a na úvěr, kdy věřitel využil zajišťovacího převodu práva, a my je používáme na základě smlouvy o výpůjčce.

Maximálně tři auta s paušálem

V jednom zdaňovacím období můžeme použít paušál maximálně na 3 vozidla. Krácený paušál při užívání vozidla i pro soukromé účely použijeme jen u jednoho vozu, u zbylých dvou (nebo jednoho) vozů se má za to, že jsou používána výhradně k podnikání.

Pro OSVČ a příjmy z pronájmu

Paušál na dopravu můžeme uplatnit pro příjmy ze samostatné činnosti a pro příjmy z pronájmu. Paušál nemůžeme využít, když uplatňujeme své výdaje procentem z příjmů.

Auto nemůžeme půjčovat

Kromě nás mohou autem jezdit naši zaměstnanci či spolupracující osoba, ale jen pracovně. Nesmíme auto ani na chvíli přenechat k užití jiné osobě, ani příbuznému, a to ani tehdy, pokud by to bylo v souvislosti s naším či jeho podnikáním.

Dělený paušál

Pokud máme auto ve společném vlastnictví s manželem/manželkou a nebo s jinými lidmi, můžeme si paušál rozdělit tak, aby všichni dohromady uplatnili maximálně 5 tisíc Kč za měsíc.

Nelze kombinovat

U stejného vozidla musíme po celý rok držet jeden druh výdajů - buď paušál a nebo jiný způsob uplatňování výdajů na auto.

Musíme vést deník jízd?

Deník jízd nemusíme vést, pokud auto/a používáme my osobně (ne naši zaměstnanci). Deník je třeba vést, pokud budeme žádat odpočet DPH na pohonné hmoty (jen plátci DPH) a abychom prokázali oprávněnost odpisů auta, deník jízd je dále třeba kvůli předpisům o bezpečnosti práce (k tomu viz v článku Výdaje na auto).

Pohonné hmoty a DPH

Jsme-li plátce DPH, můžeme při paušálu nárokovat odpočet DPH z pohonných hmot. Pouze pokud vedeme deník jízd a pouze pokud máme daňové doklady o koupi PHM.

Jak uplatníme paušál na dopravu

V daňové evidenci bude paušál součástí výdajů, prostě jej každý měsíc nebo na konci roku přičteme - zaevidujeme.

Silniční daň

Za vozidlo, které používáme pro samostatnou činnost, musíme platit silniční daň, tedy i zálohy během roku. Máme-li jen příjmy z pronájmu, silniční daň neplatíme.

Zákon

Paušální výdaj na dopravu viz §24 odst.2 písm. zt) Zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno 12.2.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt