Cestovní náhrady OSVČ

Náhrada za ujeté kilometry

Základní náhradu za auto i náhradu za pohonné hmoty podle počtu ujetých kilometrů můžeme použít například tehdy, když vlastní auto nezahrneme do majetku pro podnikání. Pouze náhradu za pohonné hmoty, ale ne již náhradu za auto použijeme u auta bezplatně vypůjčeného, vlastního auta vyřazeného z majetku nebo auta, které jsme pořídili na "leasing". Pokud uplatňujeme náhradu podle ujetých kilometrů, nemůžeme zároveň použít paušál na dopravu. Blíže viz Výdaje na auto.

Základní náhrada za použití vozidla - sazba

Základní náhrada je u osobních silničních motorových vozidel na 1 km jízdy:

- 3,90 Kč v roce 2017

- 3,80 Kč v roce 2016

Náhrady za pohonné hmoty - průměrné ceny pohonných hmot

průměrné ceny PHM OSVČ: --- od 1.1.2016 --- od 1.1.2017
     
benzin 95 oktanů 29,70 Kč/l 29,50 Kč/l
benzin 98 oktanů 33,00 Kč/l 32,50 Kč/l
nafta motorová 29,50 Kč/l 28,60 Kč/l

Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o jejich nákupu.

LPG

Pro přestavené vozy použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu. Při přestavbě můžeme dostat k technickému průkazu dodatek, že při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%).

Průměrná spotřeba

Vycházíme z hodnot v technickém průkazu - použijeme údaj o spotřebě pohonných hmot pro kombinovaný provoz. Pokud není spotřeba pro kombinovaný provoz uvedena, vypočítáme průměrnou spotřebu jako aritmetický průměr spotřeb, které v technickém průkazu uvedeny jsou.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt